TÌM HIỂU VÀ SINH HOẠT DÒNG BA SỨC SỐNG CHÚA KITÔ *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

08 Tháng Giêng 2021

TÌM HIỂU VÀ SINH HOẠT DÒNG BA SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

I.- DÒNG BA SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ

Dòng Ba Sức Sống Chúa Ki-tô được gọi với danh hiệu là Gia đình Sức Sống Chúa Kitô (x. Giáo luật 304 # 2). Gia Đình Sức Sống Chúa Ki-tô là những Kitô hữu giáo dân sống giữa đời, nhưng thông phần vào tinh thần của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô. Anh chị em sống đời tông đồ và nhắm đến sự trọn lành Ki-tô giáo, dưới sự điều hành của Hội Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô (x. Giáo luật 303)

II.- LINH ĐẠO CỦA DÒNG BA SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

    Linh đạo của Dòng Ba Sức Sống Chúa Ki-tô là linh đạo Phục Sinh.

1.- Linh đạo: TrongThần Khí cùng với Mẹ Maria  toàn hiến cho Chúa Cha noi gương Chúa Kitô.

2.- Anh chị em là những Con Người Sức Sống Chúa Ki-tô. Anh chị em ở lại trong sự sống lại và sự sống của Chúa Ki-tô (x. Ga 11,25).

3.- Anh chị em là những Con Người mặc lấy Chúa Ki-tô Phục Sinh (x. Rm 13,14), và Chúa Ki-tô Phục Sinh sống trong anh chị em (x. Gl 2,20).

III.- MỤC ĐÍCH

** Mục đích của Dòng Ba Sức Sống Chúa Ki-tô là tôn vinh Thiên Chúa Cha và phục vụ Nước Thiên Chúa (x. Giáo Luật 573 § 1).

1.- Tôn vinh Thiên Chúa Cha (x. Mt 6,9): Anh chị em hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa (x. Rm 12, 1). 

    Anh chị em tôn vinh Chúa Cha khi anh chị em hằng làm những điều đẹp ý Người (x. Ga 17,4; 8,29). Anh chị em xin Chúa thực hiện nơi anh chị em điều đẹp lòng Người nhờ Đức Giê-su Ki-tô, và ban cho anh chị em có sức thi hành Thánh Ý Chúa (x. Dt 13,21).

2.- Phục vụ Nước Thiên Chúa (x. Mt 6,10): Anh chị em luôn ý thức rằng chỉ khi anh chị em được giúp đỡ thực sự gặp gỡ Chúa, anh chị em sẽ dấn thân quyết liệt hơn giữa trần thế và từ trong trần thế để làm cho sức mạnh của Phúc Âm thấm nhập vào thế giới (x. Giáo Luật 713 § 2).

IV.- SINH HOẠT

1.- MỖI TUẦN: Anh chị em cùng nhau đọc và chia sẻ lời Chúa qua một buổi tối trong tuần, từ 19giờ 30 đến 21 giờ, để cùng nhau nhận ra Thánh Ý Chúa qua Lời Chúa, và qua những biến cố cuả cuộc sống.

2.- MỖI THÁNG: Anh chị em dành một buổi sáng Chúa Nhật Tuần Thứ hai trong tháng, từ 8giờ đến11 giờ, để cùng nhau ca hát Thánh vịnh và hồi tâm.

3.- MỖI NĂM: Anh chị em tĩnh tâm ba ngày trọn để tĩnh tâm, anh chị em cần phải biết cách rời bỏ những hoạt động bên ngoài, trở về với đời sống trầm mặc, yêu mến những sự thuộc về Chúa, nhờ đó linh hồn anh chị em được bổ sức lại (x. Chứng tá Phúc Âm số 35), và theo thông thường Anh chị em cần phải có một sự cô tịch để lắng nghe Thiên Chúa “nói trong tâm hồn anh chị em”(x. Chứng tá Phúc Âm số 46).

V.- ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Bề Trên

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

171 Đường Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 090.9915.818

Email: thanhtamxv@gmail.com

Website: http://www.sucsongchuakito.net

back to top
Filters