News Filters

008_AUDIO_”BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”_Quyển 2 : CHƯƠNG 11 đến CHƯƠNG 18

25 Tháng Giêng 2021

 

 

008_AUDIO_”BÀITHƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”

 

hoặc “TINMỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI” của Maria Valtorta

 

*******

 

Quyển 2 :CHƯƠNG 11 đến CHƯƠNG 18

(Nguồn Youtube: Thư Viện Đức Tin)

 

back to top
Filters