011_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 5 : CHƯƠNG 35 đến CHƯƠNG 37 Của Maria Valtorta

28 Tháng Giêng 2021

BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

Hoặc “TIN MỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI”

***

Tác giả: Maria Valtorta

Nữ tu Phạm Thị Hùng, CMR chuyển dịch

***     

Năm thứ ba đời sống công khai

(Phần thứ nhất)

011_Quyển 5,Chương 35 đến Chương 37

[Nguồn Audio: Radio Giờ Của Mẹ (memaria.net)]

back to top
Filters