007_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 5 : CHƯƠNG 22 đến CHƯƠNG 25 Của Maria Valtorta

28 Tháng Giêng 2021

BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

Hoặc “TIN MỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI”

***

Tác giả: Maria Valtorta

Dịch giả: Nữ tu Phạm Thị Hùng, CMR 

***     

Năm thứ ba đời sốngcông khai

(Phần thứ nhất)

007_Quyển 5, Chương 22 đến Chương 25

[Nguồn Audio: Radio Giờ Của Mẹ (memaria.net)]

back to top
Filters