News Filters

044_AUDIO_”BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”_Quyển 4 : CHƯƠNG 154 đến CHƯƠNG 159 Của Maria Valtorta

Thứ tư, ngày 27 tháng một năm 2021

 

044_AUDIO_”BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”

hoặc “TIN MỪNG NHƯ ĐÃ ĐƯỢC VÉN MỞ CHO TÔI” của Maria Valtorta

*******

Quyển 4 :CHƯƠNG 154 đến CHƯƠNG 159

(Nguồn Youtube: Thư Viện Đức Tin)

back to top
Filters