News Filters

041_AUDIO_”BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”_Quyển 4 : CHƯƠNG 133 đến CHƯƠNG 140 Của Maria Valtorta

Thứ tư, ngày 27 tháng một năm 2021


041_AUDIO_”BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”

 

hoặc “TIN MỪNG NHƯ ĐÃ ĐƯỢC VÉN MỞ CHO TÔI” của Maria Valtorta

*******

Quyển4 :CHƯƠNG 133 đến CHƯƠNG 140

(Nguồn Youtube: Thư Viện Đức Tin)

back to top
Filters