News Filters

038_AUDIO_”BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”_Quyển 4 : CHƯƠNG 115 đến CHƯƠNG 120 Của Maria Valtorta

Thứ tư, ngày 27 tháng một năm 2021

038_AUDIO_”BÀITHƠcủa VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”

hoặc“TIN MỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI” của Maria Valtorta

*******

Quyển4 :CHƯƠNG 115 đến CHƯƠNG 120

(Nguồn Youtube: Thư Viện Đức Tin)

back to top
Filters