News Filters

042_AUDIO_”BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”_Quyển 4 : CHƯƠNG 141 đến CHƯƠNG 147 Của Maria Valtorta

27 Tháng Giêng 2021


042_AUDIO_”BÀITHƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”

hoặc“TIN MỪNG NHƯ ĐÃ ĐƯỢC VÉN MỞ CHO TÔI” của Maria Valtorta

*******

Quyển4 :CHƯƠNG 141 đến CHƯƠNG 147

(Nguồn Youtube: Thư Viện Đức Tin)

 

back to top
Filters