006_AUDIO_”BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”_Quyển 5 : CHƯƠNG 19 đến CHƯƠNG 21 Của Maria Valtorta

28 Tháng Giêng 2021

BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

Hoặc “TIN MỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI”

Tác giả: Maria Valtorta

Dịch giả: Nữ tu Phạm Thị Hùng, CMR

***     

Năm thứ ba đời sốngcông khai

(Phầnthứ nhất)

006_Quyển 5,Chương 19 đến Chương 21

[Nguồn Audio: Radio Giờ Của Mẹ (memaria.net)]

back to top
Filters