News Filters

046_AUDIO_”BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”_Quyển 4 : CHƯƠNG 167 đến CHƯƠNG 178 Của Maria Valtorta

Thứ tư, ngày 27 tháng một năm 2021

 

046_AUDIO_”BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”

hoặc “TIN MỪNG NHƯ ĐÃ ĐƯỢC VÉN MỞ CHO TÔI” của Maria Valtorta

*******

Quyển 4 :CHƯƠNG 167 đến CHƯƠNG 178

(Nguồn Youtube: Thư Viện Đức Tin)

back to top
Filters