012_AUDIO_”BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”_Quyển 2 : CHƯƠNG 43 đến CHƯƠNG 49

25 Tháng Giêng 2021

 

 

012_AUDIO_”BÀITHƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”

 

hoặc “TINMỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI” của Maria Valtorta

 

*******

 

Quyển 2 :CHƯƠNG 43 đến CHƯƠNG 49

(Nguồn Youtube: Thư Viện Đức Tin)

back to top
Filters