News Filters

013_AUDIO_”BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”_Quyển 2 : CHƯƠNG 50 đến CHƯƠNG 56

26 Tháng Giêng 2021

 

 

013_AUDIO_”BÀITHƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”

 

hoặc “TINMỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI” của Maria Valtorta

 

*******

 

Quyển 2 :CHƯƠNG 50 đến CHƯƠNG 56

(Nguồn Youtube: Thư Viện Đức Tin)

 

back to top
Filters