News Filters

013_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 5 : CHƯƠNG 41 đến CHƯƠNG 43 Của Maria Valtorta

28 Tháng Giêng 2021

BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

Hoặc “TIN MỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI”

***

Tác giả: Maria Valtorta

Nữ tu Phạm Thị Hùng, CMR chuyển dịch

 ***     

Năm thứ ba đời sống công khai

(Phần thứ nhất)

013_Quyển 5, Chương 41 đến Chương 43

[Nguồn Audio: Radio Giờ Của Mẹ (memaria.net)]

back to top
Filters