1_ Tìm hiểu về Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

Filters
20
Items
of
1
Hội Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô là một Dòng Giáo Sĩ  (x. Giáo Luật 588 § 2). Hội Dòng thuộc quyền Giáo phận, gồm các linh mục, phó tế và tu huynh. Tu sĩ Sức Sống Chúa Kitô tuyên khấn các lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, thanh bần và tuân phục, và sống đời huynh đệ chung với nhau (x. Giáo Luật 607 § 2).
back to top
Filters