1_Tinh Thần Cộng Đoàn Lời Chúa Kitô

Filters
20
Items
of
1
23 Tháng Mười Một 2020
Cộng đoàn Lời Chúa Kitô là những Kitô hữu giáo dân sống giữa đời cố gắng đạt tới đức ái hoàn hảo và ra sức góp phần thánh hóa thế giới từ bên trong. Anh Em cũng cộng tác để phục vụ cộng đồng Giáo Hội theo nếp sống trần thế riêng của mình (x. Giáo Luật 713 § 2).
back to top
Filters