2_ Điều kiện để vào Hội Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô

Filters
20
Items
of
1
Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh là Đấng được tìm kiếm và yêu mến trên hết mọi sự với tất cả thần trí, linh hồn, và thân xác của chúng ta  
back to top
Filters