2_Video về Đấng Đáng Kính Phanxico Xavier Nguyễn Văn Thuận

Filters
20
Items
of
4
Kinh Nghiệm về Chúa trong Đời Tù Đầy của Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận
Bài Giảng của Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận
Vẫn với lối văn ngắn gọn như những lời châm ngôn trong cuốn Đường Hy Vọng, Đức hồng y đưa ra những gợi ý thực hành rất cụ thể cho người tín hữu hôm nay.
Thánh lễ an táng Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận
back to top
Filters