3_ Bài viết về Linh mục và Tu Sĩ

Filters
20
Items
of
4
Trong một cuộc phỏng vấn dài được xuất bản thành một cuốn sách vào tuần tới, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đề cập đến những ân sủng và thách đố trong ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến, trong đó có những thách đố về đồng tính luyến ái trong hàng giáo sĩ.
Chỉ có người nam mới có thể được lãnh nhận chức tư tế là một sự thật, và là một phần của đức tin Công Giáo và điều này sẽ không bao giờ có thể thay đổi được, Đức Hồng Y tân cử Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, đã khẳng định như trên.
Đây là bản dịch diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô gởi đến những người tham dự cuộc gặp gỡ hôm thứ bảy với các chủng sinh, các tập sinh và những người trẻ trên con đường ơn gọi tham gia cuộc hành hương Năm Đức Tin với chủ đề "Con tín thác vào Chúa".
Buenos Aires, Á Căn Đình – Trước khi khám phá ra ơn gọi cuả mình, Cha Javier Olivera và Sơ Marie de la Sagesse đã chuẩn bị làm đám cưới với nhau. Nhưng Chúa lại xếp đặt cho họ một cách khác.
back to top
Filters