3_ Nghiệm xét việc học “nhân điện” và “Thiền” của người Công Giáo

Filters
20
Items
of
2
Khi tôi đặt bút viết bài “Nghiệm xét việc học Nhân điện và Tập thiền”, tôi biết mình sẽ gặp những ý kiến bất đồng trong giới Công giáo về vấn đề này, vì có nhiều linh mục, nam nữ Tu sĩ và giáo dân đã học “Nhân điện” và học Thiền.
Nguồn suối chân thật: Nếu chúng ta đọc trong Kinh Thánh và Giáo Lý Công Giáo, chúng ta nhận thấy rằng các Tổ Phụ, các Ngôn Sứ (Tiên Tri), các Tông Đồ, các vị Thánh Công Giáo đều là Những Thầy (chân sư, Guru) về Thiền Công Giáo, về Thiền-Kitô, về Cầu nguyện Chiêm Niệm.
back to top
Filters