News Filters

THIỀN-KITÔ (Thiền Công Giáo) SAI BIỆT (khác nhau nhiều) với THIỀN PHẬT GIÁO *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Thứ bảy, ngày 21 tháng mười một năm 2020

THIỀN-KITÔ (Thiền Công Giáo)

SAI BIỆT (khác nhau nhiều)

với THIỀN PHẬT GIÁO

I.- CHỮ “THIỀN”

Chúng ta dùng một thí dụ để hiểu rõ hơn sự khác nhau giữa Thiền-Kitô (Thiền Công Giáo) và Thiền Phật Giáo:

1.- Thiền Phật Giáo nói tôi có PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (Thiền) là NGỒI TRÊN ngựa hoặc xe ngựa.

2.- Thiền Công Giáo (Thiền-Kitô) nói tôi có PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (Thiền) là NGỒI TRÊN xe đạp, xe máy, xe hơi, máy bay. Khi nói như vậy có nghĩa là bên Công Giáo KHÔNG “ăn cắp hoặc bắt chước” Phật Giáo về PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (về Thiền). Nếu nói “ăn cắp hoặc bắt chước” là gượng ép, và không hợp lý.

II.- NGUỒN SUỐI CHÂN THẬT CỦA THIỀN-KITÔ (THIỀN CÔNG GIÁO)

1.- Điều thật đáng tiếc: có một Linh mục Công Giáo không hiểu rõ về cầu nguyện chiêm niệm của Công Giáo (x. Sách Giáo Lý Công Giáo, số 2709-2719): về Thiền-Kitô (Christian meditation), về cầu nguyện Chiêm Niệm hoặc Nguyện Ngắm (Contemplative Prayer). Vị Linh mục ấy đọc sách viết về thiền của Phật Giáo, sau đó vị Linh mục ấy có ý kiến: hay là bên Công Giáo hãy lấy hình thức thiền của Phật Giáo, và lấy nội dung của Công Giáo cho vào. Hậu quả là vị Linh mục ấy bị anh em Phật Giáo nhạo cười và nói rằng bên Công Giáo “ăn cắp” Thiền của Phật Giáo. Thật là đáng tiếc và xấu hổ tội nghiệp cho vị Linh mục đó.

2.- Nguồn suối chân thật: Nếu chúng ta đọc trong Kinh Thánh và Giáo Lý Công Giáo, chúng ta nhận thấy rằng các Tổ Phụ, các Ngôn Sứ (Tiên Tri), các Tông Đồ, các vị Thánh Công Giáo đều là Những Thầy (chân sư, Guru) về Thiền Công Giáo, về Thiền-Kitô, về Cầu nguyện Chiêm Niệm.

              Một số người Công Giáo không chịu tìm và uống nơi nguồn suối mát thật trong Kinh Thánh và Giáo Lý Công Giáo; họ than rằng khát rồi đi tìm nơi những mạch nước khác ở các tôn giáo khác; và những mạch nước ấy chưa chắc đã trong lành và an toàn cho sự cứu rỗi của họ. Vì chúng ta biết và xác tín rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ Duy Nhất của nhân loại: Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà  không qua Thầy” (Ga 14,6).

III.- Thiền-Kitô (Thiền Công Giáo) “SAI BIỆT” (khác nhau nhiều) với Thiền Phật Giáo, Thiền Yoga, Thiền nhân điện, Thiền siêu việt, thiền Pháp Lý Vô Vi … vv… về cầu nguyện, về tập trung tư tưởng.

Tu Viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

back to top
Filters