News Filters

Audio Thiền-Kitô-XV

21 Tháng Mười Một 2020

AUDIO THIỀN-KITÔ-XV

     

Bạn có thể down load Audio Thiền-Kitô-XV Mp3 và chép vào điện thoại, máy nghe nhạc… để giúp Bạn ngồi Thiền-Kitô-XV dễ hơn:

   

 

*** Quý anh chị em giáo dân:

            Thiền-Kitô-XV 15 phút 

   

    *** Quý anh chị em Tu sĩ :

           Thiền-Kitô-XV 30 phút 

back to top
Filters