News Filters

NHẬN DIỆN CÁC ĐAM MÊ DÂM DỤC (ham sắc dục, 117-133) *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

21 Tháng Mười Một 2020

 

NHẬN DIỆN CÁC ĐAM MÊ DÂM DỤC

(ham sắc dục, 117-133)

MÊ DÂM DỤC (ham sắc dục): Người mê dâm dục ham muốn sự vui sướng xác thịt (khoái cảm sinh cơ) cách bất chính trong tư tưởng, lời nói hoặc việc làm. Người mê dâm trí lòng của họ những hướng chiều về khoái lạc đê hèn, chẳng thiết gì cầu nguyện tu đức. Con người mê dâm chỉ biết chạy theo nhục dục, thân thể ra suy nhược, trái tim khô cằn, đời sống hao mòn trong sự uế nhơ (x. Tu Đức Học trang 333).

 

PHẦN A: TÊN CỦA CÁC ĐAM MÊ DÂM DỤC

(ham sắc dục, 117-133)

VI.A.- HAM MÊ SẮC DỤC TRONG TƯ TƯỞNG (117-119)

117.- Bạn nhìn người phụ nữ hoặc người đàn ông mà thèm muốn     (x. Mt 4,28).

118.- Bạn ngoại tình với người khác trong lòng (x. Mt 4,28).

VI.B.- HAM MÊ SẮC DỤC TRONG LỜI NÓI (119-122)

119.- Bạn dùng những lời ngọt ngào nịnh bợ mà quyến rũ người khác phạm tội ngoại tình hoặc tà dâm (x. Mt 15,19).

120.- Bạn nói chuyện về tình dục để quyến rũ người khác phạm tội ngoại tình hoặc tà dâm (x. Đn 13,19-27).

121.- Bạn nói đến chuyện gian dâm, mọi thứ ô uế để quyến rũ người khác phạm tội ngoại tình hoặc tà dâm (x. St 38,7-20).

122.- Bạn nói chuyện lời thô tục, suồng sã, tục tĩu để quyến rũ người khác phạm tội ngoại tình hoặc tà dâm (x. St 19,1-5).

VI.C.- HAM MÊ SẮC DỤC TRONG VIỆC LÀM (123-133)

123.- Bạn ly dị vợ/chồng; hoặc Bạn cưới người đàn bà/người đàn ông đã ly dị (x. Mt 4,32).

124.- Bạn làm những việc do tính xác thịt đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng (x. Gal 5,19).

125.- Bạn xem hình hoặc phim ảnh khiêu dâm để thoả mãn dục vọng (x. 2Sm 11,2-5).

126.- Bạn đọc sách về tình dục để thoả mãn dụcvọng (x. Gv 6,23-26).

127.- Bạn nhìn người phụ nữ/ đàn ông mà thèm muốn, Bạn đã phạm tội ngoại tình trong lòng với người nữ/ nam ấy rồi  (x. Mt 4,28).

128.- Bạn phạm tội dâm ô (dâm dục) khi Bạn ham muốn sai trái hay hưởng thụ vô độ khoái lạc tình dục (x. Giáo Lý Công Giáo , số 2351).

129.- Bạn phạm tội thủ dâm khi Bạn cố tình kích thích cơ quan sinh dục nhằm gây khoái lạc tình dục (x. Giáo Lý Công Giáo , số 2352).

130.- Bạn phạm tội gian dâm (tà dâm) khi Bạn quan hệ xác thịt ngoài hôn nhân giữa một người nam và một người nữ (x. Giáo Lý Công Giáo, số 2353).

131.- Bạn phạm tội mại dâm khi Bạn biến mình thành trò vui xác thịt cho người mua dâm (x. Giáo Lý Công Giáo , số 2355).

132.- Bạn phạm tội hiếp dâm khi Bạn dùng bạo lực bắt kẻ khác quan hệ nhục dục với mình (x. Giáo Lý Công Giáo , số 2356).

133.- Bạn phạm tội làm những hành vi đồng tính luyến ái khi Bạn làm những hành vi tình dục giữa Bạn với người đồng phái (x. Giáo Lý Công Giáo , số 2357).

 

PHẦN B: TẬP LUYỆN ĐỂ VƯỢT THẮNG

CÁC ĐAM MÊ DÂM DỤC

(ham sắc dục, 117-133)

 

  MÊ DÂM DỤC (Ham mê sắc dục): Những người mê dâm dục ham muốn sự vui sướng xác thịt (khoái cảm tình dục) cách bất chính trong tư tưởng, lời nói hoặc việc làm. Những người mê dâm trí lòng của họ chiều theo khoái lạc đê hèn, chẳng thiết gì cầu nguyện và tu đức. “Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt” (Rm 8,5), và “những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là : dâm bôn, ô uế, phóng đãng” (Gl 5,19)  [x. Phạm Châu Diên, Sách Tu Đức Học trang 333].

 

VI.A.- MÊ DÂM DỤC TRONG TƯ TƯỞNG (117-119)

117.- VẤP NGÃ:

** Bạn nhìn người phụ nữ hoặc người đàn ông mà thèm muốn (x. Mt 4,28).

@ TẬP LUYỆN 117:

117.1.T.- Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch (x. Mt 5,8).

117.2.T.- Hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô uế (x. Cl 3,5).

117.3.T.- Hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an (x. Rm 8,5-6).

@ LỜI CHÚA 117

117.1.L.- Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa (Mt 5,8).

117.2.L.- Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng (Cl 3,5).

117.3.L.- Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt ; còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an (Rm 8,5-6).

118.- VẤP NGÃ:

** Bạn ngoại tình với người khác trong lòng (x. Mt 4,28).

@ TẬP LUYỆN 118:

118.1.T.- Đức Giê-su có giải phóng Bạn, thì Bạn mới thực sự là những người tự do (x. Ga 8,34-36).

118.2.T.- Bạn được thanh sạch rồi nhờ lời Đức Giê-su đã nói với Bạn (x. Ga 15,3).

118.3.T.- Mọi sự đều trong sạch với những người trong sạch (x. Tt 1,15).

@ LỜI CHÚA 118

118.1.L.- Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do (Ga 8,34-36).

118.2.L.- Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em (Ga 15,3).

118.3.L.- Mọi sự đều trong sạch với những người trong sạch. Nhưng với những kẻ nhiễm uế và không có đức tin, thì không có gì là trong sạch cả; trái lại, trí khôn và lương tâm của họ đã bị nhiễm uế (Tt 1,15).

VI.B. ham MÊ sắc dục TRONG LỜI NÓI (119-122)

119.- VẤP NGÃ:

 ** Bạn dùng những lời ngọt ngào nịnh bợ mà quyến rũ người khác phạm tội ngoại tình hoặc tà dâm (x. Mt 15,19).

@ TẬP LUYỆN 119:

119.1.T.- Những người có vợ hãy sống như không có (x. 1Cr 7,29b-31).

119.2.T.- Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi (1Ga 4,17-18).

119.3.T.- Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà (x. Gc 3,13.17).

@ LỜI CHÚA 119

119.1.L.- Những người có vợ hãy sống như không có; ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả; kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi (1Cr 7,29b-31).

119.2.L.- Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo (1Ga 4,18).

119.3.L.- Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình (Gc 3,17).

120.- VẤP NGÃ:

** Bạn nói chuyện về tình dục để quyến rũ người khác phạm tội ngoại tình hoặc tà dâm (x. Đn 13,19-27).

@ TẬP LUYỆN 120:

120.1.T.- Từ nay đừng phạm tội nữa!” (x. Ga 8,10-11).

120.2.T.- Bạn hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác Bạn (x. 1 Cr 6,20).

120.3.T.- Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta sống thánh thiện (x. 1Tx 4,7).

@ LỜI CHÚA 120

120.1.L.- Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,10-11).

120.2.L.- Vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em (1Cr 6,20).

120.3.L.- Thật vậy, Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện (1Tx 4,7).

121.- VẤP NGÃ:

**  Bạn nói đến chuyện gian dâm, mọi thứ ô uế để quyến rũ người khác phạm tội ngoại tình hoặc tà dâm (x. St 38,7-20).

@ TẬP LUYỆN 121:

121.1.T.- Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày (x. Rm13,13).

121.2.T.- Nhưng thân xác con người để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác (x. 1Cr 6,13).

121.3.T.- Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh (x. 1Tx 4,3).

@ LỜI CHÚA 121

121.1.L.- Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày : không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương (Rm13,13).

121.2.L.- Nhưng thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác (1Cr 6,13).

121.3.L.- Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm (1Tx 4,3).

122.- VẤP NGÃ:

** Bạn nói chuyện lời thô tục, suồng sã, tục tĩu để quyến rũ người khác phạm tội ngoại tình hoặc tà dâm (x. St 19,1-5).

@ TẬP LUYỆN 122:

122.1.T.- Hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe (x. Ep 4,29).

122.2.T.- Đừng nói lời thô tục, nhảm nhí, cợt nhả : đó là những điều không nên ; trái lại, phải tạ ơn Thiên Chúa thì hơn (x. Ep 5,3-4).

122.3.T.- Hãy cố gắng ra trước mặt Thiên Chúa như một người đã được thử luyện (x. 2Tm 2,15-16).

@ LỜI CHÚA 122:

122.1.L.- Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe (Ep 4,29).

122.2.L.- Chuyện gian dâm, mọi thứ ô uế hay tham lam, thì dù nói đến, anh em cũng phải tránh, như thế mới xứng đáng là những người trong dân thánh. Đừng nói lời thô tục, nhảm nhí, cợt nhả : đó là những điều không nên ; trái lại, phải tạ ơn Thiên Chúa thì hơn (Ep 5,3-4).

122.3.L.- Hãy cố gắng ra trước mặt Thiên Chúa như một người đã được thử luyện, một người thợ không có gì phải xấu hổ, một người thẳng thắn dạy lời chân lý. Còn những chuyện nhảm nhí, trống rỗng, anh hãy tránh xa, vì những kẻ nói những chuyện ấy sẽ tiến sâu vào con đường vô luân (2Tm 2,15-16).

123.- VẤP NGÃ:

** Bạn xúi người ta ly dị vợ/chồng.

** Bạn xúi người ta cưới người đàn bà/người đàn ông đã ly dị (x. Mt 4,32).

@ TẬP LUYỆN 123:

123.1.T.- Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly (x. Mt 19,5-6).

123.2.T.- Dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa (x. Rm 6,13).

123.3.T.- Đừng đi lại với kẻ nào mang danh là người anh em mà cứ dâm đãng (x. 1Cr 5,11).

@ LỜI CHÚA  123:

123.1.L.- Người đã phán : Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.’ 6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly (Mt 19,5-6).

123.2.L.- Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa (Rm 6,13).

123.3.L.- Tôi muốn nói với anh em là đừng đi lại với kẻ nào mang danh là người anh em mà cứ dâm đãng, tham lam, thờ ngẫu tượng, quen chửi bới, say sưa rượu chè hoặc trộm cắp ; anh em cũng phải tránh đừng ăn uống với con người như thế (1Cr 5,11).

VI.C.- MÊ DÂM  DỤC  TRONG VIỆC LÀM  ( 124-133)

124.- VẤP NGÃ:

** Bạn làm những việc do tính xác thịt đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng (x. Gal 5,19).

@ TẬP LUYỆN 124:

124.1.T.- Bạn phải biết rằng thân xác Bạn là phần thân thể của Đức Ki-tô (x. 1Cr 6,15).

124.2.T.- Hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu (x. Cl 3,5).

124.3.T.- Đức mến phát xuất từ tâm hồn trong sạch, lương tâm ngay thẳng và đức tin không giả hình (1Tm 1,5).

@ LỜI CHÚA 124:

124.1.L.- Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Ki-tô sao? Tôi lại lấy phần thân thể của Đức Ki-tô mà làm phần thân thể của người kỹ nữ sao? Không đời nào (1Cr 6,15).

124.2.L.- Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em : ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam ; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng (Cl 3,5).

124.3.L.- Lời truyền dạy đó phải nhằm đưa tới đức mến phát xuất từ tâm hồn trong sạch, lương tâm ngay thẳng và đức tin không giả hình (1Tm 1,5).

125.- VẤP NGÃ:

** Bạn xem hình hoặc phim ảnh khiêu dâm để thoả mãn dục vọng (x. Sm 11,2-5).

@ TẬP LUYỆN 125:

125.1.T.- Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi (x. Mt 18,9).

125.2.T.- Thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần (x. 1Cr 6,19).

125.3.T.- Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người. (x. 1Cr 7,32-34).

@ LỜI CHÚA 125

125.1.L.- Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; thà chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hoả ngục (Mt 18,9).

125.2.L.- Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em (1Cr 6,19).

125.3.L.- Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi (1Cr 7,32-34).

126.- VẤP NGÃ:

** Bạn đọc sách về tình dục để thoả mãn dụcvọng (x. Gv 6,23-26).

@ TẬP LUYỆN 126:

126.1.T.- Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi (x. Mt 5,27-28).

126.2.T.- Lời Đức Kitô nói với Bạn là thần khí và là sự sống (x. Ga 6,63).

126.3.T.- Bạn lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su (x. Rm 6,11-12).

@ LỜI CHÚA 126:

126.1.L.- Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi (Mt 5,27-28).

126.2.L.- Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống (Ga 6,63).

126.3.L.- Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su. Vậy tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết của anh em nữa, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân xác (Rm 6,11-12).

127.- VẤP NGÃ:

** Bạn nhìn người phụ nữ/ đàn ông mà thèm muốn, Bạn đã phạm tội ngoại tình trong lòng với người nữ/ nam ấy rồi  (x. Mt 4,28).

@ TẬP LUYỆN 127: 

127.1.T.- Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi (x. Mt 5,27-28).

127.2.T.- Anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em (x. 1Cr 6,20).

127.3.T.- Anh em trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ (x. Pl 2,14-15).

@ LỜI CHÚA 127:

127.1.L.- Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi (Mt 5,27-28).

127.2.L.- Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em (1Cr 6,19b-20).

127.3.L.- Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế, anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời (Pl 2,14-15).

128.- VẤP NGÃ:

** Bạn phạm tội dâm ô (dâm dục) khi Bạn ham muốn sai trái hay hưởng thụ vô độ khoái lạc tình dục (x. Giáo Lý Công Giáo , số 2351).

@ TẬP LUYỆN 128:

128.1.T.- Ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người. Anh em hãy tránh xa tội gian dâm (x. 1Cr 6,17-19).

128.2.T.- Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình (x. Hr 13,4).

128.3.T.- Ai chịu đau khổ trong thân xác thì đoạn tuyệt với tội lỗi (x. 1Pr 4,1-2).

@ LỜI CHÚA 128

128.1.L.- Ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người. Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình. Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao ?  (1Cr 6,17-19).

128.2.L.- Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình (Hr 13,4).

128.3.L.- Vậy, chính vì Đức Ki-tô đã chịu đau khổ trong thân xác, nên anh em cũng phải lấy tư tưởng này làm khí giới : ai chịu đau khổ trong thân xác thì đoạn tuyệt với tội lỗi, để bao lâu còn sống trong thân xác, người ấy không theo những đam mê của con người nữa, mà theo ý muốn của Thiên Chúa (1Pr 4,1-2).

129.- VẤP NGÃ:

** Bạn phạm tội thủ dâm khi Bạn cố tình kích thích cơ quan sinh dục nhằm gây khoái lạc tình dục (x. Giáo Lý Công Giáo , số 2352).

@ TẬP LUYỆN 129:

129.1.T.- Anh em đã được nên công chính nhờ danh Chúa Giê-su Ki-tô và nhờ Thần Khí của Thiên Chúa chúng ta (x. 1Cr 6,9b-11).

129.2.T.- Thân xác con người để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác (1Cr 6,13b).

129.3.T.- Thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần (x. 1Cor 6,18-19).

@ LỜI CHÚA 129

129.1.L.- Anh em đừng lầm. Những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, truỵ lạc, kê gian, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Trước kia, có vài người trong anh em đã là như thế. Nhưng anh em đã được tẩy rửa, được thánh hoá, được nên công chính nhờ danh Chúa Giê-su Ki-tô và nhờ Thần Khí của Thiên Chúa chúng ta (1Cr 6,9b-11).

129.2.L.- Thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác (1Cr 6,13b).

129.3.L.- Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình. Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao ? (1Cor 6,18-19a).

130.- VẤP NGÃ:

** Bạn phạm tội gian dâm (tà dâm) khi Bạn quan hệ xác thịt ngoài hôn nhân giữa một người nam và một người nữ (x. Giáo Lý Công Giáo, số 2353).

@ TẬP LUYỆN 130:

130.1.T.- Anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. (x. 1Cr 6,19c-20).

130.2.T.- Anh em hãy tránh xa tội gian dâm (x. 1Cr 6,17-18).

130.3.T.- Chúa đã cho Bạn có thời giờ hối cải mà từ bỏ thói gian dâm (x. Kh 2,21).          

@ LỜI CHÚA 130

130.1.L.- Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa,
vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em (1Cr 6,19c-20).

130.2.L.- Ai đã kết hợp với chúa, thì nên một tinh thần với Người. Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình (1Cr 6,17-18).

130.3.L.- Ta đã cho nó có thời giờ hối cải, nhưng nó không muốn hối cải mà từ bỏ thói gian dâm (Kh 2,21).

131.- VẤP NGÃ:

** Bạn phạm tội mại dâm khi Bạn biến mình thành trò vui xác thịt cho người mua dâm (x. Giáo Lý Công Giáo , số 2355).

@ TẬP LUYỆN 131:

131.1.T.- Anh em khôn ngoan làm điều tốt, trong sạch không làm điều xấu (x. Rm 16,19).

131.2.T.- Chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa (x. 2Cr 5,9).

131.3.T.- Chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác (1Cr 7,34).

@ LỜI CHÚA 131:

131.1.L.- Thật vậy, ai ai cũng biết rằng anh em vâng phục Thiên Chúa ; bởi thế tôi lấy làm vui vì anh em. Nhưng tôi muốn cho anh em khôn ngoan làm điều tốt, trong sạch không làm điều xấu (Rm 16,19).

131.2.L.- Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người (2Cr 5,9).

 131.3.L.- Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng chồng (1Cr 7,34).

132.- VẤP NGÃ:

** Bạn phạm tội hiếp dâm khi Bạn dùng bạo lực bắt kẻ khác quan hệ nhục dục với mình (x. Giáo Lý Công Giáo, số 2356).

 @ TẬP LUYỆN 132:

132.1.T.- Ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã (x. 1Cr 10,12-13).

132.2.T.- Ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu (x. 2Cr 6,6).

132.3.T.- Hãy sống theo Thần Khí (x, Gl 5,16).

@ LỜI CHÚA 132:

132.1.L.- Bởi vậy, ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã. Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người (1Cr 10,12-13).

132.2.L.- Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối (2Cr 6,6).

132.3.L.- Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa (Gl 5,16).

133.- VẤP NGÃ:

** Bạn phạm tội làm những hành vi đồng tính luyến ái khi Bạn làm những hành vi tình dục giữa Bạn với người đồng phái (x. Giáo Lý Công Giáo , số 2357).

@ TẬP LUYỆN 133:

133.1.T.- Hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em (x. 1Cr 6,20).

133.2.T.- Chúa Giêsu Kitô có quyền năng biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người (x. Pl 3,21).

133.3.T.- Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em (x. 1Tx 5,23).

@ LỜI CHÚA 133

133.1.L.- Vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em (1Cr 6,20).

133.2.L.- Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người (Pl 3,21).

133.3.L.- Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm (1Tx 5,23).

 

Năm 2000, viết tại Dòng Sức Sống Chúa Kitô

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

 

back to top
Filters