News Filters

NHẬN DIỆN ĐAM MÊ CỦA CẢI NGƯỜI KHÁC (Ghen tị) *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

21 Tháng Mười Một 2020

NHẬN DIỆN ĐAM MÊ CỦA CẢI NGƯỜI KHÁC (Ghen tị)

     MÊ CỦA CẢI CỦA NGƯỜI KHÁC (Ghen tị): Người mê của cải của người khác nên sinh ra ghen tị ; họ mê của cải vật chất (nhan sắc, bạc tiền ...) hoặc tinh thần (tài năng, nhân đức... ). Người ghen tị không muốn ai hơn mình, hễ thấy ai hơn thì buồn rầu, tức tối, có khi còn muốn cho người ta mất sự lành ấy nữa. Đó là tính ghen tị, cũng gọi là ghen ghét, phân bì, tị nạnh (x. Tu Đức Học trang 326).

 

PHẦN A: TÊN CỦA CÁC ĐAM MÊ MÊ CỦA CẢI NGƯỜI (Ghen tị, 60-93)

I.-  GHEN TỊ TRONG TƯ TƯỞNG (60-71)

60.- Lòng trí bị trầm uất, bực bội vì người khác hơn mình về tình, tiền, danh.

61.- Lòng trí buồn rầu quá sức vì người ta hơn mình.

62.- Lòng trí không muốn ai hơn mình.

63.- Lòng trí  ghen ghét, phân bì, tị nạnh với người khác về tiền, tình, danh.

64.- Lòng trí ghét kẻ thù (x. Mt 5,43), không chịu tha thứ. 

65.- Lòng trí nuôi hận thù, oán thù, bất hòa.

66.- Lòng trí không biết thương xót anh chị em (x. Mt 18,23-35).

67.- Lòng trí buồn rầu vì người khác được sự lành.

68.- Lòng trí ghen tức khi thấy người khác tốt được những điều tốt đẹp hơn mình.

69.- Lòng trí luôn sợ người khác lấn át mình.

70.- Lòng trí muốn sự dữ  cho người khác vì ghen tị.

71.- Lòng trí đầy mưu mô và gian trá, hại người do ghen tị.

II.- GHEN TỊ TRONG LỜI NÓI (72-80)

72.- Nói những lời chỉ trích trong cay cú, phê bình với ác ý do ghen tị.

73.- Nói những lời chống đối do ghen tức.

74.- Nói những lời chứng gian,ï bỏ vạ cáo gian vì ghen tị.

75.- Nói những lời độc địa, cay nghiệt vì ghen tị.

76.- Nói những lời khiêu khích, tranh chấp vì ghen tị.

77.- Nói những lời gian ác điêu ngoa vì ghen tị.

78.- Nói những lời nói xấu dèm pha, xét đoán anh chị em vì ghen tị.

79.- Nói những lời mỉa mai, châm chọc cay độc vì ghen tị.

80.- Nói những lời chua cay gắt gỏng do ghen ghét tị hiềm.

III.- GHEN TỊ TRONG VIỆC LÀM (81-93)

81.- Làm những việc hay thay đổi quyết định vì ganh tị và tự ái.

82.- Làm những việc gian ác vì ghen tị.

83.- Làm những việc hại người khác do ghen tị.

84.- Làm những việc oán thù vì ghen tức với người khác.

85.- Làm những việc lấy ác báo ác vì ghen tị thù hằn.

86.- Làm những việc bác ái vì ganh tị với người khác.

87.- Làm những việc gây chia rẽ vì ghen tị.

88.- Làm những việc tranh giành lợi lộc, danh vọng vì ghen tị.

89.- Làm những việc chỉ vì ganh tị với người khác.

90.- Làm những việc bất công vì ghen tị.

91.- Làm những việc làm chứng gian vì ghen tị.

92.- Làm những việc vu khống, xúi giục người ta vu khống vì ghen tị.

93.- Làm những việc vui mừng khi thấy sự gian ác vì ghen tị.

 

PHẦN B: TẬP LUYỆN ĐỂ VƯỢT THẮNG ĐAM MÊ CỦA CẢI NGƯỜI

(Ghen tị, 60-93)

III.A.-GHEN TỊ TRONG TƯ TƯỞNG (60-71)

60.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn giận lắm, và bực mình vì có người tốt hơn Bạn về sắc đẹp, tài năng, tiền bạc (x. 1Sm 18,8).

@ TẬP LUYỆN 60:

60.1.T.- Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng (x. Rm 12,12).
60.2.T.- Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui (x. Rm 15,13).
60.3.T.- Nhờ Chúa Giê-su mà cảm tạ Thiên Chúa Cha (x. Cl 3,17).

@ LỜI CHÚA 60:

60.1.L.- Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện (Rm 12,12).
60.2.L.- Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng (Rm 15,13).
60.3.L.- Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha (Cl 3,17).

61.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn buồn rầu và ghen tị vì Bạn có nhiều của cải không từ bỏ nó được (x. Mt 19,22).

@ TẬP LUYỆN 61:

61.1.T.- Trải qua bao nỗi gian truân, họ vẫn được chan chứa niềm vui (x. 2Cr 8,2).
61.2.T.- Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa (x. Pl 4,4).
61.3.T.- Đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban (x. 1Tx 1,6).

@ LỜI CHÚA 61:

61.1.L.- Trải qua bao nỗi gian truân, họ vẫn được chan chứa niềm vui; giữa cảnh khó nghèo cùng cực, họ lại trở nên những người giàu lòng quảng đại (2Cr 8,2).
61.2.L.- Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: Vui lên anh em (Pl 4,4).
61.3.L.- Còn anh em, anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa, khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban (1Tx 1,6).

62.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn không muốn ai giỏi hơn Bạn (x. St 4,1-16).

@ TẬP LUYỆN 62:

62.1.T.- Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta (x. Mt 7,12-12).
62.2.T.- Hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha (x. Ep 5, 20).
62.3.T.- Hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ (x. Cl 2,7).

@ LỜI CHÚA 62:

62.1.L.- Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó (Mt 7,12).
62.2.L.- Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha (Ep 5, 20).
62.3.L.- Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Ki-tô Giê-su, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ (Cl 2,7).

63.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn sống trong gian ác và ganh tị,

** Lòng trí Bạn đáng ghét và ghen ghét người khác (x. Tt 3,3).

@ TẬP LUYỆN 63:

63.1.T.- Hãy yêu thương nhau như Đức Giê-su đã yêu thương Bạn (x. Ga 15,12).
63.2.T.- Ai làm việc bác ái thì hãy vui vẻ. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ ( x. Rm 12,8b-10).
63.3.T.- Hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn (x. 1Pr 3,8).

@ LỜI CHÚA 63:

63.1.L.- Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 15,12).
63.2.L.- Ai làm việc bác ái thì hãy vui vẻ. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình. (Rm 12,8b-10).
63.3.L.- Sau hết, tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn (1Pr 3,8).

64.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn ghét kẻ thù và không tha thứ (x. Mt 5,43-45).

@ TẬP LUYỆN 64:

64.1.T.- Hãy yêu kẻ thù (x. Mt 5,44).
64.2.T.- Làm ơn cho kẻ ghét anh em (x. Lc 6,27).
64.3.T.- Bỏ thói bẻ cong những đường lối ngay thẳng của Chúa (x. Cv 13,10).

@ LỜI CHÚA 64:

64.1.L.- Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt 5,44).
64.2.L.- Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây : hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em (Lc 6,27).
64.3.L.- Hỡi kẻ đầy mọi thứ mưu mô và mọi trò xảo trá, hỡi con cái ma quỷ và kẻ thù của tất cả những gì là công chính, ngươi không bỏ thói bẻ cong những đường lối ngay thẳng của Chúa sao ? (Cv 13,10).

65.- VẤP NGÃ:

** .- Lòng trí Bạn ghen tương và nuôi hận thù (x. 1Cor 13:4-5).

@ TẬP LUYỆN 65:

65.1.T.- Hết lòng tha thứ cho anh em mình (x. Mt 18,23-35).  
65.2.T.- Yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.(x. Rm 13,10).
65.3.T.- Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình (x. 1Ga 4,21).

@ LỜI CHÚA 65:

65.1.L.- Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình (Mt 18,35).  
65.2.L.- Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.(Rm 13,10).
65.3.L.- Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình (1Ga 4,21).

66.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn không thương xót anh chị em (x. Mt 18,23-35).

@ TẬP LUYỆN 66:

66.1.T.- Bạn xót thương người, Bạn sẽ được Thiên Chúa xót thương (x. Mt 5,7).
66.2.T.- Bạn yhương xót anh em, như chính Chúa đã thương xót Bạn (x. Mt 18,23-35).
66.3.T.- Phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm (x. 1Ga 3,18).

@ LỜI CHÚA 66:

66.1.L.- Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương (Mt 5,7).
66.2.L.- Tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,32-33).
66.3.L.- Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm (1Ga 3,18).

67.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn tức tối và ghen tị với người khác vì họ nhận được điều tốt lành (x. Mt 20,20-28).

@ TẬP LUYỆN 67:

67.1.T.- Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ (x. Mt 5,16).
67.2.T.- Anh em có lòng yêu thương nhau.” (x. Ga 13,35).
67.3.T.- Nếu tôi yêu mến Chúa, tôi phải yêu thương anh em (x. 1Ga 4,20).

@ LỜI CHÚA 67:

67.1.L.- Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5,16).
67.2.L.- Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: Là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,35).
67.3.L.- Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy (1Ga 4,20).

68.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn đùng đùng nổi giận và ghen tị với người khác vì họ tốt hơn Bạn (x. Mt 2,1-18) .

@ TẬP LUYỆN 68:

68.1.T.- Chính anh em là muối cho đời (x. Mt 5,13).
68.2.T.- Anh em hãy sống hoà thuận với nhau (x. Mc 9,50).
68.3.T.- Muối mà nhạt đi, người ta quăng nó ra ngoài (x. Lc 14,34-35).

@ LỜI CHÚA 68:

68.1.L.- Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi (Mt 5,13).
68.2.L.- Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau (Mc 9,50).
68.3.L.- Muối quả là một cái gì tốt. Nhưng chính muối mà nhạt đi, thì lấy gì ướp nó cho mặn lại ? Dùng nó để bón ruộng hay trộn phân đều không thích hợp, nên người ta quăng nó ra ngoài. Ai có tai nghe thì nghe (Lc 14,34-35).

69.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn ganh tị nghĩ về việc làm chỉ vì tham vọng riêng.

** Bạn luôn sợ người khác hơn mình (x. Pl 2,3).

@ TẬP LUYỆN 69:

69.1.T.- Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta (x. Mc 9,38-40).
69.2.T.- Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (x. Ga 13,34).
69.3.T.- Hãy lấy lòng khiêm nhường  mà coi người khác hơn mình (x. Pl 2,3).

@ LỜI CHÚA 69:

69.1.L.- Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta (Mc 9,39-40).
69.2.L.- Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 13,34).
69.3.L.- Đừng làm chi vì ganh tỵ hay tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường  mà coi người khác hơn mình (Pl 2,3).

70.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn phát xuất những ý định xấu: ganh tị và độc ác (x. Mc 7,21-22).

@ TẬP LUYỆN 70:

70.1.T.- Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà (x. 2 Cr  13,11).
70.2.T.- Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho kẻ khác (x. Pl 2,4-5).
70.3.T.- Làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt (x. Hr 10,24).

  @ LỜI CHÚA 70:

70.1.L.- Ngoài ra, thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em (2 Cr  13,11).
70.2.L.- Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho kẻ khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giê-su Ki-tô (Pl 2,4-5).
70.3.L.- Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt (Hr 10,24).

71.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn chứa đầy mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tương cùng mọi lời nói xấu gièm pha (x. Pr 2,1).

@ TẬP LUYỆN 71:

71.1.T.- Anh em hãy ăn ở lương thiện, công chính và chân thật (x. Ep 5,8b-9).
71.2.T.- Hãy chịu khó dùng đôi tay của mình mà làm ăn lương thiện (x. Ep 4,28).
71.3.T.- Bạn phải làm lành lánh dữ, tìm kiếm và theo đuổi bình an (x. 1Pr 3,10-11).

@ LỜI CHÚA 71:

71.1.L.- Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng; mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật (Ep 5,8b-9).
71.2.L.- Ai quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, trái lại, hãy chịu khó dùng đôi tay của mình mà làm ăn lương thiện để có gì chia sẻ với người túng thiếu (Ep 4,28).
71.3.L.- Thật thế, ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa; người ấy phải làm lành lánh dữ, tìm kiếm và theo đuổi bình an (1Pr 3,10-11).

III.B.- GHEN TỊ TRONG LỜI NÓI ( 72-80)

72.- VẤP NGÃ:

** Bạn nói lời ghen tị và có ác ý với người khác (x. Mt 22,18).

@ TẬP LUYỆN 72:

72.1.T.- Sống hoà thuận với mọi người (x. Rm 12,18).
72.2.T.- Bạn hãy tha thiết duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại (x. Ep 4,3).
72.3.T.- Hãy sống trong tình bác ái, như Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta (x. Ep 5,1).

@ LỜI CHÚA 72:

72.1.L.- Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hoà thuận với mọi người (Rm 12,18).
72.2.L.- Anh em hãy tha thiết duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau (Ep 4,3).
72.3.L.- Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương. và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta (Ep 5,1-2).

73.- VẤP NGÃ:

** Bạn chống đối và nói lộng ngôn do ghen tị (x. Cv 18,6).

@ TẬP LUYỆN 73:

73.1.T.- Hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói (x. 1Cr 1,10).
73.2.T.- Anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. (x. 2 Cr 13,11).
73.3.T.- Ăn ở thuận hoà cùng những ai kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch (x. 2 Tm 2,22).

@ LỜI CHÚA 73:

73.1.L.- Thưa anh em, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau (1Cr 1,10).
73.2.L.- Ngoài ra, thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em (2Cr 13,11).
73.3.L.- Anh hãy tránh xa các đam mê của tuổi trẻ, cố gắng trở nên người công chính, giàu lòng tin và lòng mến, ăn ở thuận hoà cùng những ai kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch (2Tm 2,22).

74.- VẤP NGÃ:

** Tự lòng Bạn phát xuất những ý định gian tà: làm chứng gian và vu khống người khác (x. Mt 15,19).

@ TẬP LUYỆN 74:

74.1.T.- Thêm thắt điều gì là do ác quỷ (x. Mt 5,37).
74.2.T.- Chúng tôi chỉ có thể hoạt động cho sự thật (x. 2Cr 13,8).
74.3.T.- Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện (x. Ep 4,15).

@ LỜI CHÚA 74:

74.1.L.- Hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ (Mt 5,37).
74.2.L.- Vì chúng tôi không thể làm gì chống lại sự thật, nhưng chúng tôi chỉ có thể hoạt động cho sự thật (2Cr 13,8).
74.3.L.- Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu (Ep 4,15).

75.- VẤP NGÃ:

** Bạn thốt ra những lời độc địa do ghen tị (x. Ep 4,29).

@ TẬP LUYỆN 75:

75.1.T.- Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì xây dựng cho nhau (x. Rm 14,19).
75.2.T.- Nói tất cả những điều ấy cốt để xây dựng anh em (x. 2Cr 12,19).
75.3.T.- Mỗi người trong anh em hãy nói sự thật với người thân cận (x. Ep 4,25).

@ LỜI CHÚA 75:

75.1.L.- Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau (Rm 14,19).
75.2.L.- Và thưa anh em thân mến, chúng tôi nói tất cả những điều ấy cốt để xây dựng anh em (2Cr 12,19).
75.3.L.- Bởi thế, một khi đã cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong anh em hãy nói sự thật với người thân cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau (Ep 4,25).

 

76.- VẤP NGÃ:

** Bạn nói lời khiêu khích nhau và ganh tị nhau (x. Gl 5,26).

@ TẬP LUYỆN 76:

76.1.T.- Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình (x. Rm 13,9b-10).
76.2.T.- Hãy sống hoà thuận với nhau (x. 1Tx 5,13).
76.3.T.- Bạn làm vì bác ái (x. Pl 1,15-16).

@ LỜI CHÚA 76:

76.1.L.- Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại ; yêu thương là chu toàn lề luật vậy (Rm 13,9b-10).
76.2.L.- Hãy lấy tình bác ái mà hết lòng tôn kính những người ấy, vì công việc họ làm. Hãy sống hoà thuận với nhau (1Tx 5,13).
76.3.L.- Đã hẳn, có những kẻ rao giảng về Đức Ki-tô vì lòng ganh tị và tranh chấp, song những người khác lại làm công việc đó vì ý ngay lành. Những người này làm vì bác ái, bởi họ biết rằng tôi được chỉ định để lo bênh vực Tin Mừng (Pl 1,15-16).

77.- VẤP NGÃ:

** Bạn nói lời gian ác điêu ngoa  vì ghen tị (x. 1Pr 3,10).

@ TẬP LUYỆN 77:

77.1.T.- Chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an (x. Rm 14,19).
77.2.T.- Bạn hãy cố gắng trở nên người công chính, giàu lòng tin và lòng mến (x. 2Tm 2,22).
77.3.T.- Bạn phải làm lành lánh dữ, tìm kiếm và theo đuổi bình an (x. 1Pr 3,10-11).

@ LỜI CHÚA 77:

77.3.L.- Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau (Rm 14,19).
77.2.L.- Anh hãy tránh xa các đam mê của tuổi trẻ, cố gắng trở nên người công chính, giàu lòng tin và lòng mến, ăn ở thuận hoà cùng những ai kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch (2Tm 2,22).
77.3.L.- Ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa; người ấy phải làm lành lánh dữ, tìm kiếm và theo đuổi bình an (1Pr 3,10-11).

78.- VẤP NGÃ:

** Bạn xét đoán và lên án người khác vì ghen tị (x. Lc 6,37).

@ TẬP LUYỆN 78:

78.1.T.- Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án (x. Lc 6,37).
78.2.T.- Tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau (x. 1Pr 3,8).
78.3.T.- Ai nói xấu hoặc xét đoán anh em mình là nói xấu và xét đoán Lề Luật (x. Gc 4,11-12).

@ LỜI CHÚA 78:

78.1.L.- Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. (Lc 6,37).
78.2.L.- Tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn (1Pr 3,8).
78.3.L.- Thưa anh em, anh em đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu hoặc xét đoán anh em mình là nói xấu và xét đoán Lề Luật (Gc 4,11).

79.- VẤP NGÃ:

** Bạn chua cay gắt gỏng người khác vì ghen tị (x. Ep 4,31).

@ TẬP LUYỆN 79:

79.1.T.- Xây dựng hòa bình (x. Mt 5,9).
79.2.T.- Đức mến tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả (x. 1 Cr 13,7).
79.3.T.- Hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến (x. Pl 2,1-2).

@ LỜI CHÚA 79:

79.1.L.- Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa (Mt 5,9).
79.2.L.- Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả (1Cr 13,7).
79.3.L.- Xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. (Pl 2,2).

80.- VẤP NGÃ:

** Bạn la lối thoá mạ người khác vì ghen tị (x. Ep 4,31).

@ TẬP LUYỆN 80:

80.1.T.- Hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa (x. Rm 12,1).
80.2.T.- Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương (x. Ep 4,32).
80.3.T.- Anh em phải cố ăn ở hoà thuận với mọi người (x. Hr 12,14).

@ LỜI CHÚA 80:

80.1.L.- Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người (Rm 12,1).
80.2.L.- Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô (Ep 4,32).
80.3.L.- Anh em phải cố ăn ở hoà thuận với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện ; vì không có sự thánh thiện, thì không ai sẽ được thấy Chúa (Hr 12,14).

III.C.- GHEN TỊ TRONG VIỆC LÀM  (81-93)

81.- VẤP NGÃ:

** Bạn là kẻ hai lòng, hay thay đổi trong mọi việc Bạn làm vì ghen tị (x. Gc 1,8).

@ TẬP LUYỆN 81:

81.1.T.- Ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan (x. Lc 12,42).
81.2.T.- Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn (x. Lc 16,10).
81.3.T.- Bạn hãy có lòng khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại (x. Cl 3,12).

@ LỜI CHÚA 81:

81.1.L.- Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? (Lc 12,42).
81.2.L.- Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn (Lc 16,10).
81.3.L.- Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại (Cl 3,12).

82.- VẤP NGÃ:

** Bạn làm điều gian ác vì ghen tị (x. Mt 7,23).

@ TẬP LUYỆN 82:

82.1.T.- Đem lòng kính sợ Thiên Chúa mà lo đạt tới mức thánh thiện hoàn toàn (x. 2Cr 7,1).
82.2.T.- Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót (x. Ep 4,31-32).
82.3.T.- Chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em (x. 1 Ga 3,14).

@ LỜI CHÚA 82:

82.1.L.- Anh em thân mến, vì nắm được những lời hứa ấy, nên chúng ta hãy tẩy rửa hồn xác cho sạch mọi vết nhơ, và đem lòng kính sợ Thiên Chúa mà lo đạt tới mức thánh thiện hoàn toàn (2Cr 7,1).
82.2.L.- Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô (Ep 4,32).
82.3.L.- Chúng ta biết rằng: Chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết (1Ga 3,14).

83.- VẤP NGÃ:

** Bạn làm hại người ta vì ghen tị (x. Mc 10,19).

@ TẬP LUYỆN 83:

83.1.T.- Bạn phải hiếu khách, yêu chuộng điều thiện (x. Tt 1,8).
83.2.T.- Phải hiền hoà, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người (x. Tt 3,1-2).
83.3.T.- Hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa (x. 1Pr 2,1-2).

@ LỜI CHÚA 83:

83.1.L.- Phải hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, chừng mực, công chính, thánh thiện, biết tự chủ (Tt 1,8).
83.2.L.- Anh hãy nhắc nhở cho ai nấy phải phục tùng và tuân lệnh các nhà chức trách, các người cầm quyền, phải sẵn sàng làm mọi việc tốt, và đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải hiền hoà, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người (Tt 3,1-2).
83.3.L.- Vậy, anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tương cùng mọi lời nói xấu gièm pha.
Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ (1Pr 2,1-2).

84.- VẤP NGÃ:

** Bạn nuôi hận thù với người khác vì ghen tị (x. 1Cr 13,5).

@ TẬP LUYỆN 84:

84.1.T.- Phải mặc lấy con người mới, để thật sự sống công chính và thánh thiện (x. Ep 4,24).
84.2.T.- Hãy sống trong tình bác ái (x. Ep 5,2).
84.3.T.- Hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em (x. Gc 1,21).

@ LỜI CHÚA 84:

84.1.L.- Phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện (Ep 4,24).
84.2.L.- Hãy sống trong tình bác ái, như Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt (Ep 5,2).
84.3.L.- Anh em hãy giũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn; hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em; lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em (Gc 1,21).

85.- VẤP NGÃ:

** Bạn lấy ác báo ác vì ghen tị (x. Rm 12,17).

@ TẬP LUYỆN 85:

85.1.T.- Hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt (x. Rm 12,16-17).
85.2.T.- Hãy lấy thiện mà thắng ác (x. Rm 12,21).
85.3.T.- Trở nên thánh thiện tinh tuyền (x. Cl 1,22).

@ LỜI CHÚA 85:

85.1.L.- Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt (Rm 12,16-17).
85.2.L.- Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác (Rm 12,21).
85.3.L.- Nhưng nay nhờ Đức Giê-su là con người bằng xương bằng thịt đã chịu chết, Thiên Chúa cho anh em được hoà giải với Người, để anh em trở nên thánh thiện tinh tuyền và không có gì đáng trách trước mặt Người (Cl 1,22).

86.- VẤP NGÃ:

** Bạn làm việc bác ái vì ghen tị với người khác (x. Rm 12,8).

@ TẬP LUYỆN 86:

86.1.T.- Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm (x. Rm 12,8).
86.2.T.- Cư xử một cách thánh thiện, công minh (x. 1Tx 2,10).
86.3.T.- Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng (x. 1Ga 2,10).

@ LỜI CHÚA 86:

86.1.L.- Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm (Rm 12,8).
86.2.L.- Anh em làm chứng, và Thiên Chúa cũng chứng giám, rằng với anh em là những tín hữu, chúng tôi đã cư xử một cách thánh thiện, công minh, không chê trách được (1Tx 2,10).
86.3.L.- Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm (1Ga 2,10).

87.- VẤP NGÃ:

** Bạn gây chia rẽ và làm cớ vấp ngã vì ghen tị (x. Rm 16,17).

@ TẬP LUYỆN 87:

87.1.T.- Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một (x. Ga 17,23).
87.2.T.- Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện (x. 1Tx 3,13).
87.3.T.- Hãy có cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau (x. Pl 2,1-2).

@ LỜI CHÚA 87:

87.1.L.- Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con (Ga 17,23).
87.2.L.- Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta (1Tx 3,13).
87.3.L.- Nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau” (Pl 2,1-2).

88.- VẤP NGÃ:

** Bạn làm việc với tính ưa tranh giành và không có lòng ngay vì ghen tị (x. Pl 1,17).

@ TẬP LUYỆN 88:

88.1.T.- Bạn hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau (x. 1Cr 1,10).
88.2.T.- Cuối cùng Đức Ki-tô được rao giảng là tôi mừng (x. Pl 1,17-18).
88.3.T.- Hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình.
(x. Pl 2,3-4).
@ LỜI CHÚA 88:
88.1.L.- Nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau (1Cr 1,10).
88.2.L.- Dù thế nào đi nữa với ý lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Ki-tô được rao giảng là tôi mừng. Và tôi sẽ còn mừng nữa (Pl 1,18).
88.3.L.- Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình.
Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác (Pl 2,3-4).

89.- VẤP NGÃ:

** Bạn khiêu khích nhau và ganh tị nhau (x. Gl 5,26).

@ TẬP LUYỆN 89:

89.1.T.- Anh em có lòng yêu thương nhau (x. Ga 13,35).
89.2.T.- Hãy tìm lợi ích cho người khác (x. Pl 2,3-4).
89.3.T.- Hãy hết tình yêu thương nhau (x. 1 Pr 4,8).

@ LỜI CHÚA 89:

89.1.L.- Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: Là anh em có lòng yêu thương nhau (Ga 13,35).
89.2.L.- Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình.
Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác (Pl 2,3-4).
89.3.L.- Trước hết, anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi (1Pr 4,8).

90.- VẤP NGÃ:

** Bạn ăn ở bất công và bóc lột người khác vì ganh tị (x. 1Cr 6,8).

@ TẬP LUYỆN 90:

90.1.T.- Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa (x. Cl 3,22-25)..
90.2.T.- Hãy cầu nguyện tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc (x. 1Tm 2,8).
90.3.T.- Lòng yêu mến anh em đã tỏ ra đối với danh Chúa (x. Hr 6, 10).

@ LỜI CHÚA 90:

90.1.L.- Đừng chỉ vâng lời trước mặt, như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng với lòng đơn sơ, vì kính sợ Chúa.
Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời (Cl 3,22-23)..
90.2.L.- Vậy tôi muốn rằng người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc (1Tm 2,8).
90.3.L.- Quả thế, Thiên Chúa không bất công đến nỗi quên việc anh em đã làm và lòng yêu mến anh em đã tỏ ra đối với danh Người, khi trước đấy anh em phục vụ các người trong dân thánh, và hiện nay vẫn còn đang phục vu (Hr 6,10).

91.- VẤP NGÃ:

** Bạn làm chứng gian vì ghen tị (x. Mt 26,60-61).

@ TẬP LUYỆN 91:

91.1.T.- Thêm thắt điều gì là do ác quỷ (x. Mt 5,37).
91.2.T.- Sự thật sẽ giải phóng Bạn (x. Ga 8,32).
91.3.T.- Luật của Thần Khí ban sự sống trong Đức Ki-tô Giê-su (x. Rm 8,2).

@ LỜI CHÚA 91:

91.1.L.- Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ (Mt 5,37).
91.2.L.- Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông (Ga 8,32).
91.3.L.- Thật vậy, luật của Thần Khí ban sự sống trong Đức Ki-tô Giê-su, đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết (Rm 8,2).

92.- VẤP NGÃ:

** Bạn gây chia rẽ, ghen tương, vu khống (x. 2Cr 12,20).

@ TẬP LUYỆN 92:

92.1.T.- Nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi ? (x. Ga 18,23).
92.2.T.- Thần Khí sự thật luôn ở giữa anh em và ở trong anh em (x. Ga 14,17).
92.3.T.- Xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến Bạn (x. Ga 17,17).

@ LỜI CHÚA 92:

92.1.L.- Đức Giê-su đáp : “Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào ; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi ?”  (Ga 18,23).
92.2.L.- Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em (Ga 14,17).
92.3.L.- Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật (Ga 17,17).

93.- VẤP NGÃ:

** Bạn mừng khi thấy sự gian ác vì ghen tị (x. 1Cr 13,6).

@ TẬP LUYỆN 93:

93.1.T.- Vui khi thấy điều chân thật. (x. 1Cr 13,6).
93.2.T.- Chúng tôi chỉ có thể hoạt động cho sự thật (x. 2Cr 13,8).
93.3.T.- Sống theo sự thật và trong tình bác ái (x. Ep 4,15).

@ LỜI CHÚA 93:

93.1.L.- Đức mến thì không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. (1Cr 13,6).
93.2.L.- Vì chúng tôi không thể làm gì chống lại sự thật, nhưng chúng tôi chỉ có thể hoạt động cho sự thật (2Cr 13,8).
93.3.L.- Nhưng, sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu (Ep 4,15).

 

Năm 2000, viết tại Dòng Sức Sống Chúa Kitô

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

 

 

back to top
Filters