CHÌA KHOÁ ĐỂ ĐỌC Ý CHÚA *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

21 Tháng Mười Một 2020

CHÌA KHOÁ ĐỂ ĐỌC Ý CHÚA

I.- GIÁC QUAN LINH THÁNH

1.- Giác quan linh thánh còn gọi là “trực giác siêu nhiên”(Pl 1,9): Giác quan linh thánh là một giác quan làm cho người ta hiểu được, đọc được Thánh Ý Chúa nói với chúng ta qua các dấu chỉ của thời đại (thời điềm), hoặc dấu chỉ của cuộc sống (hoàn cảnh, biến cố).

2.- Giác quan linh thánh là ơn nhưng không : Thiên Chúa ban cho chúng ta do chúng ta cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện.

3.- Vì là ơn Chúa : Giác quan linh thánh không dựa vào các yếu tố hoặc khả năng của chúng ta như tuổi tác, học vấn, thông thái mà có.

3.1.- Thánh Tiến sĩ Hội Thánh là thánh Têrêxa Hài đồng chết năm 24 tuổi, ít học.

3.2.- Thánh Tiến sĩ Hội Thánh là thánh Catarina de Sienna chết năm 33 tuổi, gần như mù chữ.

Hai vị là những người linh hướng kiệt xuất cho các tâm hồn đến với các Ngài.

4.- Kinh nghiệm của Thánh Biển Đức: Khi có một Thầy trong Dòng hỏi Thánh Biển Đức: “Thưa Cha, làm sao con biết được Ý Chúa ?”. Ngài trả lời: “Ai yêu mến Chúa nhiều, người ấy biết được ý Chúa”.

II.- CHÌA KHOÁ ĐỂ ĐỌC Ý CHÚA

 Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh (1 Tx 4,3). 

1.- Chìa khoá của thánh Phao-lô (mọi hoàn cảnh đều có Ý Chúa): “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về anh em trong Đức Ki-tô Giêsu” (1 Tx 5,18).

2.- Chìa khoá của thánh Phê-rô (từ bỏ đam mê dục vọng mà sống thánh thiện):“Như những người con biết vâng phục, anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê muội. Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em” (1 Pr 1,14-15).

III.- ĐỌC Ý CHÚA QUA CÁC BIẾN CỐ

1.- Ý Chúa khi gặp những biến cố đau khổ:

1.1.- Khi Chúa yêu thương đưa những biến cố đau khổ đến cho chúng ta thì ý Chúa muốn gì? (Chìa khoá của thánh Phao-lô)

1.2.- Ý Chúa muốn chúng ta từ bỏ những đam mê dục vọng mà sống đạo đức thánh thiện (Chìa khoá của thánh Phê-rô).

2.- Xét mình không xét người: Để chúng ta thấy được Ý Chúa chúng ta đừng xét đoán hoặc đổ lỗi cho người này người kia, nhưng chúng ta chỉ xét mình và nhận ra đam mê của mình “nhìn thấy được” qua các biến cố. “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?” (Mt 7,3).

 

Năm 2000, viết tại Dòng Sức Sống Chúa Kitô

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

 

 

back to top
Filters