News Filters

NHẬN BIẾT THÁNH Ý CHÚA *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

21 Tháng Mười Một 2020

 

NHẬN BIẾT THÁNH Ý CHÚA

I.- BỐN PHƯƠNG THẾ ĐỂ NHẬN BIẾT THÁNH Ý CHÚA

1.- Lời Chúa: “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: Xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ” (Hr 4,12-13).

2.- Quyền Bính: “Anh em hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và hãy phục tùng họ, vì họ chăm sóc linh hồn anh em như những người sẽ phải trả lẽ với Thiên Chúa. Như thế, họ sẽ vui vẻ thi hành phận sự của mình mà không than thở, bởi vì điều đó chẳng ích gì cho anh em” (Hr 13,17). Những tâm hồn thánh thiện nhiều kinh nghiệm thì đó lại là “Phương thế chắc chắn để nhận biết Thánh Ý Chúa và không đi ra ngoài thánh ý ấy”  (Thánh An-phong. “Yêu Mến Chúa Giêsu”, trang 222).

3.- Các biến cố cuộc sống: Các biến cố bao gồm những sự kiện xảy ra chung quanh ta trực tiếp hay gián tiếp: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su” (1 Th 5,18).

4.- Các ơn soi sáng nội tâm hoặc tiếng nói của lương tâm

4.1.- Các ơn soi sáng nội tâm (trực giác siêu nhiên): “Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận ra cái gì là tốt hơn” (Pl 1,9).

4.2.- Tiếng nói bên trong (tâm ngôn):  Ông (Phi-líp-phê) đứng lên đi. Khi ấy có một viên thái giám người Ê-thi-óp, làm quan lớn trong triều của bà Can-đa-kê, nữ hoàng nước Ê-thi-óp. Ông này làm tổng quản kho bạc của bà. Ông đã lên Giê-ru-sa-lem hành hương và bấy giờ đang trên đường về. Ngồi trên xe nhà, ông đọc sách ngôn sứ I-sai-a. Thần Khí nói với ông Phi-líp-phê: "Tiến lên, đuổi kịp xe đó" (Cv 8,26-29).

II.- ĐỂ ĐỌC ĐƯỢC THÁNH Ý CHÚA

     Theo thánh Phao-lô để có thể nhận ra Thánh Ý Chúa, chúng ta phải “cải biến con người” và xin Thiên Chúa ơn “am tường Thánh Ý Chúa”.

1.- Cải biến con người: Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: Cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo (Rm 12,2).

2.- Cầu xin Thần Khí ban cho ơn am tường Ý Chúa

     Chúng tôi cũng không ngừng cầu nguyện và kêu xin Thiên Chúa cho anh em được am tường thánh ý Người, với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà Thần Khí ban cho  (Cl 1,9).

III.- BẨY MỐI ĐAM MÊ

1.- Nếu xét mình kĩ: chúng ta phải khiêm tốn nhận ra mình bị lôi cuốn bởi những đam mê dục vọng (1 Tx 4,5) gồm bẩy đam mê và chúng ta có bẩy nhân đức để vượt thắng nó:   

             Bẩy ĐAM MÊ                                         Bẩy NHÂN ĐỨC

1.1.  Mê trí mình (kiêu ngạo)                  ≠       khiêm nhường

1.2. Mê ý mình (nóng giận)                   ≠          hiền hậu

1.3. Mê của cải người (ghen tị)             ≠          bác ái

1.4. Mê của cải mình (ham tiền của)      ≠          quảng đại

1.5. Mê ăn uống (ham ăn uống)             ≠         sống chừng mực

1.6. Mê dâm dục (ham sắc dục)            ≠         trong sạch

1.7. Mê chơi (lười biếng)                       ≠         nhiệt thành

2.- Bẩy đam mê dục vọng này quy về 7 mối tội đầu, 7 mối tội đầu này quy về 3 mối là danh vọng, lợi lộc, và lạc thú

2.1.- Danh vọng gồm có tội kiêu ngạo và tội nóng giận.

2.2.- Lợi lộc gồm có tội ghen tị và tội ham tiền của.

2.3.- Lạc thú gồm có tội ham ăn uống, tội ham sắc dục, và tội lười biếng.

 

Năm 2000, viết tại Dòng Sức Sống Chúa Kitô

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

back to top
Filters