News Filters

LINH THAO VÀ ĐỒNG HÀNH *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

21 Tháng Mười Một 2020

LINH THAO VÀ ĐỒNG HÀNH

 

I.- LINH THAO (theo Từ điển Công Giáo Phổ Thông, trang 286)

1.- Theo nghĩa rộng là bất cứ chương trình tu đức nào gồm các việc tôn giáo như :

1.1.- Cầu nguyện, suy niệm và đọc sách thiêng liêng mà một người chấp hành một qui luật sống nào đó phải thực hiện.

1.2.- Thời gian thinh lặng và suy tư trong cầu nguyện mà một người dành ra mỗi năm (hay nhiều hơn) qua cuộc tĩnh tâm.

2.- Theo nghĩa hẹp, đó là một phương pháp do Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la đề ra để giúp mỗi người sửa chữa đời sống và bước đi trên con đường thánh thiện mình đã chọn. Linh thao giúp mỗi người nhận ra Thánh Ý Chúa.

3.- Mục đích của Linh thao là giúp mỗi người nhận ra Thánh Ý Chúa về mình.

II.- ĐỒNG HÀNH (LINH HƯỚNG)

1.- Ý nghĩa việc đồng hành (linh hướng)

     Linh hướng là sự hướng dẫn mà một người muốn tiến tới trong đời sống thiêng liêng tự nguyện đến xin. Nhu cầu muốn được hướng dẫn về mặt thiêng liêng của những người đang nghiêm chỉnh vươn tới sự thánh thiện đã có từ lâu trong lịch sử Hội Thánh (Theo Từ điển Công Giáo phổ thông trang 284)

2.- Chúa Giêsu đồng hành (x. Lc 24,13-35):

    Hai môn đệ lo sợ và mất hướng đi qua biến cố Chúa Giêsu bị đóng đinh, họ buồn nản và sợ hãi bỏ đi về Emau. Họ được Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra và đồng hành với họ trên đường về Emau, Ngài dạy dỗ và soi sáng cho hai môn đệ qua Lời của Ngài và Kinh Thánh. Khi nhận ra ý Chúa hai  ông lập tức quay trở về Giê-ru-sa-lem, dù biết ở đó có nhiều khó khăn; và hai ông đã làm chứng cho anh em về Chúa Giêsu phục sinh.

III.- BẢN CHẤT CỦA VIỆC ĐỒNG HÀNH (LINH HƯỚNG)

     Xét về bản chất, việc linh hướng là sự giúp đỡ tích cực mà ta có thể nhận được từ những người nhờ giáo dục, kinh nghiệm hay sự thánh thiện riêng có khả năng nhận ra ý Chúa trong việc thực tập các nhân đức Kitô Giáo. (Theo Từ điển Công Giáo phổ thông trang 284)

IV.- BẠN CÓ CẦN VỊ ĐỒNG HÀNH (LINH HƯỚNG) KHÔNG ?

1.- Bạn muốn tiến mau và tiến vững vàng trên con đường thánh thiện

     Bạn cần phải có một vị đồng hành (linh hướng) để giúp bạn nhìn tới trước. Vị đồng hành có thể là một Linh mục, một Tu sĩ , một Nữ tu, một giáo dân được huấn luyện và có kinh nghiệm. Chúng ta có thể nhận ra Chị Chiara Lubich, Chị Marth Robin, Thánh Catarina de Sienna là những giáo dân đã linh hướng cho rất nhiều người thành công trên con đường thánh thiện.

2.- Bạn hãy cẩn thận

     Nếu vị đồng hành của bạn là người khác phái tính với bạn thì bạn hãy tỉnh thức hơn, bạn đừng để mình bị thu hút bởi phái tính của người linh hướng của bạn.

 

Năm 2000, viết tại Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

 

 

back to top
Filters