News Filters

DẤU CHỈ VÀ BIẾN CỐ *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

21 Tháng Mười Một 2020

DẤU CHỈ VÀ BIẾN CỐ

I.- DẤU CHỈ

1.- Dấu chỉ của thời đại (thời điềm): Người đáp: "Chiều đến, các ông nói: "Ráng vàng thì nắng", rồi sớm mai, các ông nói: "Ráng trắng thì mưa". Cảnh sắc bầu trời thì các ông biết cắt nghĩa, còn thời điềm thì các ông lại không cắt nghĩa nổi” (Mt 16,2-3).

2.- Dấu chỉ của cuộc sống (hoàn cảnh, biến cố): “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về anh em trong Đức Ki-tô Giêsu” (1 Th 5,18). Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. (Mt 24,32).

II.- BIẾN CỐ ĐEM LẠI CHO CHÚNG TA ĐAU KHỔ

1.- Đau khổ để chúng ta học biết Thánh Ý Chúa: “Đau khổ quả là điều hữu ích, để giúp con học biết thánh chỉ Ngài” (Tv 118,71). Qua đau khổ chúng ta học vâng phục Thánh Ý Chúa:  Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục (Hr 5,8).

2.- Đau khổ thanh tẩy chúng ta đoạn tuyệt với tội lỗi: “Chính vì Đức Ki-tô đã chịu đau khổ trong thân xác, nên anh em cũng phải lấy tư tưởng này làm khí giới: ai chịu đau khổ trong thân xác thì đoạn tuyệt với tội lỗi” (1 Pr 4,1).

2.1.- Thiên Chúa yêu thương cho phép những đau khổ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, để thanh tẩy chúng ta khỏi những đam mê dục vọng. Đau khổ này có thể do tự chúng ta gây ra, hoặc do người khác gây ra, hoặc do  Xa-tan gây ra.

2.2.- Thiên Chúa cho phép những đau khổ xảy ra trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta thấy được những đam mê dục vọng của chúng ta trào ra khi gặp đau khổ qua các biến cố, những biến cố này thường làm chúng ta mất bình an và đau khổ.

3.- Qua đau khổ Thiên Chúa tác thánh chúng ta: “Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết” (Pl 3,10-11).

III.-  BIẾN CỐ ĐEM LẠI CHO CHÚNG TA HẠNH PHÚC

1.- Sám hối: “Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối: "Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối”(Mt 11,20-21).

2.- Tin Đức Giêsu: “Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết). Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.” (Ga 2,9a.11).

3.- Theo Đức Giêsu: Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người (Lc 5,9.11).

4.- Yêu mến Đức Giêsu: Vì thế, tôi nói cho ông hay: Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít."(Lc 7,47).

5.- Làm chứng về tình yêu của Đức Giêsu: Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người. Nhưng Người không cho phép, Người bảo: "Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương xót anh như thế nào". Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc (Mc 5,18-20).

 

Năm 2000, viết tại Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

 

 

 

back to top
Filters