NHÌN RA NHỮNG ĐAM MÊ QUA BIẾN CỐ *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

21 Tháng Mười Một 2020

NHÌN RA NHỮNG ĐAM MÊ QUA BIẾN CỐ

I.- BẨY “ĐAM MÊ” TRONG VÀI THƯ CỦA THÁNH PHAOLÔ

1.-Thư Rôma: Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác (Rm 12,16-17).

+ tự cao tự đại,  ...cho mình là khôn ngoan (MÊ TRÍ MÌNH , kiêu ngạo)

+ lấy ác báo ác (MÊ Ý MÌNH, nóng giận)

2.- Thư Ga-lát : “Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy” (Gl 5,19-21a).

+ dâm bôn, ô uế, phóng đãng (MÊ DÂM DỤC, ham sắc dục)

+ thờ quấy, phù phép (MÊ TRÍ MÌNH, kiêu ngạo)

+ hận thù, bất hoà, nóng giận (MÊ Ý MÌNH, nóng giận)

+ say sưa, chè chén (MÊ ĂN UỐNG, ham ăn uống)

+ ghen tuông, ... ganh tỵ (MÊ CỦA CẢI NGƯỜI, ghen tị)

3.- Thư Cô-lô-sê : “Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: Ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Nhưng nay, cả anh em nữa, hãy từ bỏ tất cả những cái đó: Nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thoá mạ, ăn nói thô tục” (Cl 3,5.8).

+ gian dâm, ô uế (MÊ DÂM DỤC, ham sắc dục).

+ và tham lam (MÊ CỦA CẢI MÌNH, ham tiền của và hà tiện).

+ giận dữ, nóng nảy (MÊ Ý MÌNH, nóng giận).

4.- Thư 2 Thê-xa-lô-ni-ca : “Thế mà chúng tôi nghe nói: trong anh em có một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì, mà việc gì cũng xen vào” (2 Tx 3,11).

+ chẳng làm việc gì, mà việc gì cũng xen vào.(MÊ CHƠI, lười biếng).

II.- ĐỌC Ý CHÚA QUA NHỮNG ĐAM MÊ VÀ BIẾN CỐ

        Có những biến cố đem lại cho chúng ta bình an và hạnh phúc, chúng ta cũng đọc được qua những biến cố này là tình yêu và sự quan phòng yêu thương của Chúa. Qua ơn lành của Chúa mà chúng ta nhận, chúng ta xác tín về tình yêu của Chúa Cha qua Đức Giêsu Kitô trong Thánh Thần. Những biến cố này khơi dậy nơi chúng ta “những lời tạ ơn”  và mời gọi chúng ta “hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1). Chúng ta sẽ học đọc những biến cố đem lại bình an hoặc hạnh phúc ở những Phần III, Chương 7.

        Trong những phần này chúng ta sẽ học đọc Thánh Ý Chúa qua những biến cố gây cho chúng ta đau khổ, vì đa số chúng ta thường gặp những biến cố này. Thiên Chúa cho phép những đau khổ xảy ra trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta thấy được những đam mê dục vọng của chúng ta trào ra khi gặp đau khổ qua các biến cố, những biến cố này thường làm chúng ta mất bình an và đau khổ. 

** Đau khổ giúp chúng ta học biết Thánh Ý Chúa: “Đau khổ quả là điều hữu ích, để giúp con học biết thánh chỉ Ngài” (Tv 118,71).

** Đau khổ giúp chúng ta đoạn tuyệt với tội lỗi: “Ai chịu đau khổ trong thân xác thì đoạn tuyệt với tội lỗi” (x. 1 Pr 4,1).

** Đừng chiều theo những đam mê mà sống thánh thiện: “Như những người con biết vâng phục, anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê muội. Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em” (1 Pr 1,14-15).

1.- Mê trí mình (kiêu ngạo)

1.1.- Qua một biến cố xảy ra, chúng ta thấy mình kiêu ngạo (x. Mc 7,22).

1.2.- Ý Chúa muốn chúng ta “đừng chiều theo những đam mê trí mình” (x. Ga 5,38), mà sống thánh thiện trong cách ăn nết ở là sống khiêm nhường (x. Mt 12,29).

2.- Mê ý mình (nóng giận)

2.1.- Qua một biến cố xảy ra, chúng ta thấy mình nóng giận (x. 1 Cr 13,5).

2.2.- Ý Chúa muốn chúng ta “đừng chiều theo những đam mê ý mình”  (x. Lc 15,25-30), mà sống thánh thiện trong cách ăn nết ở là sống hiền hậu (x. Mt 12,29).

3.- Mê của cải người (ghen tị)

3.1.- Qua một biến cố xảy ra, chúng ta thấy mình ghen tị (x. Mt 27,18).

3.2.- Ý Chúa muốn chúng ta “đừng chiều theo những đam mê của cải người” (x. Ga 12,1-8), mà sống thánh thiện trong cách ăn nết ở là sống bác ái (x. Gl 5,22).

4.- Mê của cải mình (ham tiền của hoặc hà tiện)

4.1.- Qua một biến cố xảy ra, chúng ta thấy mình ham tiền của hoặc hà tiện (x. 1 Tm 6,10).

4.2.- Ý Chúa muốn chúng ta “đừng chiều theo những đam mê của cải mình” (x. Lc 12,13-21), mà sống thánh thiện trong cách ăn nết ở là sống quảng đại  (x. 2 Cr 9,5).

5.- Mê ăn uống (ham an uống)

5.1.- Qua một biến cố xảy ra, chúng ta thấy mình ham ăn uống  (x. Lc 12,45).

5.2.- Ý Chúa muốn chúng ta “đừng chiều theo những đam mê ăn uống”  (x. Rm 6,10), mà sống thánh thiện trong cách ăn nết ở là sống chừng mực (x. Tt 2,12).

6.- Mê dâm dục (ham sắc dục)

6.1.- Qua một biến cố xảy ra, chúng ta thấy mình ham sắc dục  (x. Mt 5,28).

6.2.- Ý Chúa muốn chúng ta “đừng chiều theo những đam mê dâm dục” (x. Gl 5,19), mà sống thánh thiện trong cách ăn nết ở là sống trong sạch (x. 1 Tm 5,22).

7.- Mê chơi (lười biếng)

7.1.- Qua một biến cố xảy ra, chúng ta thấy mình lười biếng (x. Mt 25,26).

7.2.- Ý Chúa muốn chúng ta “đừng chiều theo những đam mê chơi”  (x. Lc 15, 13), mà sống thánh thiện trong cách ăn nết ở là sống nhiệt thành (x. Rm 12,11).

 

Năm 2000, viết tại Dòng Sức Sống Chúa Kitô

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

 

 

back to top
Filters