News Filters

NHẬN DIỆN ĐAM MÊ Ý MÌNH (Nóng giận) *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

21 Tháng Mười Một 2020

NHẬN DIỆN ĐAM MÊ Ý MÌNH (Nóng giận)

      MÊ Ý MÌNH (nóng giận): Người mê ý mình không muốn ai động đến quyền, đến lợi của mình, hễ ai động đến thì nổi xung, làm dữ để chống đối và trả oán. Tính nóng giận cũng thuộc dòng dõi kiêu ngạo (x. Tu Đức Học trang 328).

PHẦN A: TÊN CỦA CÁC ĐAM MÊ Ý MÌNH (Nóng giận)

II.- MÊ Ý MÌNH (Nóng giận, 41-59)

 

II.A.- NÓNG GIẬN TRONG TƯ TƯỞNG (41-43)

41.- Lòng trí Bạn đầy bất chính, xấu xa, độc ác đủ thứ (x. Rm 1,29).

42.- Lòng trí Bạn đầy những  cãi cọ, nói hành nói xấu (x. Rm 1,29-30).

43 Bạn là người trong tâm trí thù ghét Thiên Chúa (x. Rm 1,30-31).

 

II.B.- NÓNG GIẬN TRONG LỜI NÓI  (44-54)

44.- Bạn nguyền rủa người khác (x. Lc 6,28).

45.- Bạn chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn (x. Ep 4,31).

46.- Bạn nói không tha thứ cho người ta (x. Mt 6,15).

47.- Bạn giận dữ, nóng nảy, độc ác (x. Cl 3,8)

  1. Bạn đùng đùng nổi giận (x. Mt 2,16).

49.- Bạn không tha thứ lỗi lầm cho người khác. Bạn không khoan dung cho người có tội (x. Rm 4,7).

50.- Bạn giận hờn hoặc  xung khắc (thích tranh cãi) với người khác (x. 1Tm 2,8).

51.- Nói trong giận dữ làm cho người khác tức giận (x. Ep 6,4).

52.- Bạn thoá mạ người khác (x. Ep 4,31).

53.- Bạn vu khống anh chị em  (x. Lc 6,28).

54.- Bạn thoá mạ, ăn nói thô tục. (x. Cl 3,8).

 

II.C.- NÓNG GIẬN TRONG VIỆC LÀM (55-59)

55.-  Bạn làm việc chống đối người khác và nói lộng ngôn  sỉ nhục người khác (x. Cv 18,6).

56.- Bạn trả thù người khác (x. Cv 7,24).

57.- Bạn làm việc do Bạn nóng giận và tranh chấp (x. Gl 5,20).

58.- Bạn nóng giận, chia rẽ, và bè phái (x. Gl 5,20).

59.- Bạn lại khinh dể Bề Trên hoặc cha mẹ trong nóng giận (cf. Rom 14,10).

 

PHẦN B: TẬP LUYỆN ĐỂ VƯỢT THẮNG ĐAM MÊ Ý MÌNH (Nóng giận)

II.A.- NÓNG GIẬN TRONG TƯ TƯỞNG ( 41-43)

41.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn đầy bất chính, xấu xa, độc ác đủ thứ (x. Rm 1,29).

@ TẬP LUYỆN 41:

41.1.T.- Sống nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ (x. Gl 5,22-23).

41.2.L.- Bạn được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không (x. Gl 6,1).

41.3.L,- Hãy dùng chi thể của Bạn làm nô lệ sự công chính để trở nên thánh thiện (x. Rm 6,19).

@ LỜI CHÚA 41:

41.1.L.- Còn hoa quả của Thần Khí là: Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế (Gl 5,22-23).

41.2.L.- Họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Ki-tô Giê-su (Rm 3,24).

41.3.L.- Trước đây, anh em đã dùng chi thể của mình mà làm những điều ô uế và sự vô luân, để trở thành vô luân, thì nay anh em cũng hãy dùng chi thể làm nô lệ sự công chính để trở nên thánh thiện (Rm 6,19).

42.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn đầy những  cãi cọ, nói hành nói xấu (x. Rm 1,29-30).

@ TẬP LUYỆN 42:

42.1.T.- Hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả (x. Lc 6,35).

42.2.T.- Hãy yêu thương nhau như Đức Giê-su đã yêu thương Bạn (x. Ga 13,34).

42.3.T.- Hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà (x. 2Cr 13,11).

@ LỜI CHÚA 42:

42.1.L.- Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác (Lc 6,35).

42.2.L.- Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 13,34).

42.3.L.- Ngoài ra, thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em (2Cr 13,11).

43.- VẤP NGÃ:

** Bạn là người trong tâm trí thù ghét Thiên Chúa (x. Rm 1,30-31).

@ TẬP LUYỆN 43:

43.1.T.- Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi (x. Lc 10,27).

43.2.T.- Yêu mến Đức Giê-su và giữ lời Đức Giê-su (x. Ga 14,23).

43.3.T.- Sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa (x. Gl 2,20).

@ LỜI CHÚA 43:

43.1.L Ông ấy thưa : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” (Lc 10,27).

43.2.L.- Đức Giê-su đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy (Ga 14,23).

43.3.L.- Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi (Gl 2,20).

II.B.- NÓNG GIẬN TRONG LỜI NÓI  (44-54)

44.- VẤP NGÃ:

** Bạn nguyền rủa người khác (x. Lc 6,28).

@ TẬP LUYỆN 44:

44.1.T.- Cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em (x. Lc 6,28).

44.2.T.- Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em (x. Rm 12,14).

44.3.T.- Hãy sống trong tình bác ái, như Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta (x. Ep 5,2).

@ LỜI CHÚA 44:

44.1.L.- Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em (Lc 6,28).

44.2.L.- Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa (Rm 12,14).

44.3.L.- Hãy sống trong tình bác ái, như Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt (Ep 5,2).

45.- VẤP NGÃ:

** Bạn chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn (x. Ep 4,31).

@ TẬP LUYỆN 45:

45.1.T.- Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau (x. Ep 4,32).

45.2.T.- Hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại (x. Cl 3,12-13).

45.3.T.- Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương (x. Cl 4,6).

@ LỜI CHÚA 45:

45.1.L.- Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô (Ep 4,32).

45.2.L.- Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau (Cl 3,12-13).

45.3.L.- Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người (Cl 4,6).

46.- VẤP NGÃ:

** Bạn nói không tha thứ cho người ta (x. Mt 6,15).

@ TẬP LUYỆN 46:

46.1.T.- Tha thứ bảy mươi lần bảy (x. Mt 18,21-22).

46.2.T.- Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau (x. Ep 4,32).

46.3.T.- Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau (x. Cl 3,13).

@ LỜI CHÚA 46:

46.1.L.- Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?” Đức Giê-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,21-22).

46.2.L.- Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô (Ep 4,32).

46.3.L.- Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau (Cl 3,13).

47.- VẤP NGÃ:

** Bạn giận dữ, nóng nảy, độc ác (x. Cl 3,8)

@ TẬP LUYỆN 47:

47.1.T.- Hãy học với Đức Giê-su, vì Ngài có lòng hiền hậu và khiêm nhường (x. Mt 11,29).

47.2.T.- Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu (x.1Cr 13,4).

47.3.T.- Ăn ở nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tình thương không giả dối (x. 2 Cr 6,6).

@ LỜI CHÚA 47:

47.1.L.- Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mt 11,29).

47.2.L.- Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc (1Cr 13,4).

47.3.L.- Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối (2 Cr 6,6).

48.- VẤP NGÃ:

** Bạn đùng đùng nổi giận (x. Mt 2,16).

@ TẬP LUYỆN 48:

48.1.T.- Bạn hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại (x. Cl 3,12).

48.2.T.- Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi (x. Pl 4,5).

48.3.T.- Hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà (x. 1Tm 6,11).

@ LỜI CHÚA 48:

48.1.L.- Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại (Cl 3,12).

48.2.L.- Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến (Pl 4,5).

48.3.L.- Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó ; hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà (1Tm 6,11).

49.- VẤP NGÃ:

** Bạn không tha thứ lỗi lầm cho người khác.

** Bạn không khoan dung cho người có tội (x. Rm 4,7).

@ TẬP LUYỆN 49:

49.1.T.- Hết lòng tha thứ cho anh em mình (x. Mt 18,32-35).

49.2.T.- Hãy tha thứ cho anh em, để Chúa cũng tha lỗi cho Bạn (x. Mc 11,25-26).

49.3.T.- Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha (x. Lc 6,37).

@ LỜI CHÚA 49:

49.1.L.- Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35).

49.2.L.- Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em (Mc 11,25-26).

49.3.L.- Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha (Lc 6,37).

50.- VẤP NGÃ:

** Bạn giận hờn hoặc  xung khắc (thích tranh cãi) với người khác (x. 1Tm 2,8).

 @ TẬP LUYỆN 50:

50.1.T.- Bạn  xót thương người, Bạn sẽ được Thiên Chúa xót thương (x. Mt 5,7).

50.2.T.- Bạn tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho Bạn (x. Mt 6,14).

50.3.T.- Bạn phải tha thứ và an ủi người khác (x. 2Cr 2,7).

@ LỜI CHÚA 50:

50.1.L.- Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương (Mt 5,7).

50.2.L.- Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em (Mt 6,14).

50.3.L.- Con người đó bị số đông phạt như thế là đủ rồi.
Vì vậy, tốt hơn, anh em phải tha thứ và an ủi, kẻo người đó bị chìm đắm trong nỗi ưu phiền quá mức chăng (2Cr 2,7).

51.- VẤP NGÃ:

** Nói trong giận dữ làm cho người khác tức giận (x. Ep 6,4).

@ TẬP LUYỆN 51:

51.1.T.- Bạn phải lấy lòng hiền hoà mà giáo dục những kẻ chống đối (x. 2Tm 2,25).

51.2.T.- Bạn phải hiền hoà, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người (x. Tt 3,2).

51.3.T.- Phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng (x. 1Pr 3,16).

@ LỜI CHÚA 51:

51.1.L.- Người ấy phải lấy lòng hiền hoà mà giáo dục những kẻ chống đối : biết đâu Thiên Chúa lại chẳng ban cho họ ơn sám hối để nhận biết chân lý (2Tm 2,25).

51.2.L.- Đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải hiền hoà, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người (Tt 3,2).

51.3.L.- Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng (1Pr 3,15-16).

52.- VẤP NGÃ:

** Bạn thoá mạ người khác (x. Ep 4,31).

@ TẬP LUYỆN 52:

52.1.T.- Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau (x. Ep 4,31-32).

52.2.T.- Bạn phải hiền hoà, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người (x. Tt 3,2).

52.3.T.- Kiềm chế miệng lưỡi của Bạn (x. Gc 1,26).

 @ LỜI CHÚA 52:

52.1.L.- Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác.
Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô (Ep 4,31-32).

52.2.L.- Đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải hiền hoà, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người (Tt 3,2).

52.3.L.- Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão (Gc 1,26).

53.- VẤP NGÃ:

**  Bạn vu khống anh chị em  (x. Lc 6,28).

@ TẬP LUYỆN 53:

53.1.T.- Bạn không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta (x. Mt 22,16).

53.2.T.- Thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật (x. Ga 4,23).

53.3.T.- Từ nay đừng phạm tội nữa ! (x. Ga 8,11).

@ LỜI CHÚA 53:

53.1.L.- Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta (Mt 22,16).

 

53.2.L.- Nhưng giờ đã đến –và chính là lúc này đây– giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. (Ga 4,23).

53.3.L.- Đức Giê-su nói : “Tôi cũng vậy tôi cũng không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !” (Ga 8,11).

54.- VẤP NGÃ:

**  Bạn thoá mạ, ăn nói thô tục. (x. Cl 3,8).

@ TẬP LUYỆN 54:

54.1.T.- Thiên Chúa nhân hậu như thế là để thúc giục bạn hối cải (x. Rm 2,3-4).

54.2.T.- Bạn đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải hiền hoà, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người (x. Tt 3,1-2).

54.3.T.- Hãy yêu thương nhau như anh em (x. 1Pr 3,8).

@ LỜI CHÚA 54:

54.1.L.- Bạn tưởng mình sẽ khỏi bị Thiên Chúa xét xử sao ? Hay là bạn coi thường lòng Chúa vô cùng nhân hậu, khoan dung, đại lượng, mà không nhận ra rằng : Thiên Chúa nhân hậu như thế là để thúc giục bạn hối cải sao ? (Rm 2,3-4).

54.2.L.- Anh hãy nhắc nhở cho ai nấy phải phục tùng và tuân lệnh các nhà chức trách, các người cầm quyền, phải sẵn sàng làm mọi việc tốt, và đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải hiền hoà, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người (Tt 3,1-2).

54.3.L.- Sau hết, tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn (1Pr 3,8).

II.C.- nóng giận trong VIỆC LÀM  (55-59)

55.- VẤP NGÃ:

** Bạn làm việc chống đối người khác

** Bạn nói lộng ngôn  sỉ nhục người khác (x. Cv 18,6).

@ TẬP LUYỆN 55:

55.1.T.- Ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tình thương không giả dối (x. 2Cr 6,6).

55.2.T.- Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau (x. Gl 5,25-26).

55.3.T.- Hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình (x. Pl 2,3).

@ LỜI CHÚA 55:

55.1.L.- Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối (2Cr 6,6).

55.2.L.- Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tị nhau (Gl 5,25-26).

55.3.L.- Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình (Pl 2,3).

56.- VẤP NGÃ:

** Bạn trả thù người khác (x. Cv 7,24).

@ TẬP LUYỆN 56:

56.1.T.- Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em (x. Lc 6,27).

56.2.T.- Kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn ; có khát, hãy cho nó uống (x. Rm 12,17-20).

56.3.T.- Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau (x. Ep 4,32).

@ LỜI CHÚA 56:

56.1.L.- Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây : hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em (Lc 6,27).

56.2.L.- Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn ; có khát, hãy cho nó uống ; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó (Rm 12,20).

 

56.3.L.- Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô (Ep 4,32).

57.- VẤP NGÃ:

** Bạn làm việc do Bạn nóng giận và tranh chấp (x. Gl 5,20).

@ TẬP LUYỆN 57:

57.1.T.- Hãy hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa (x. 2Cr 13,11).

57.2.T.- Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí (x. Gl 6,9-10).

57.3.T.- Hoàn thiện trong Đức Ki-tô (x. Cl 1,28).

@ LỜI CHÚA 57:

57.1.L.- Anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em (2 Cr 13,11).

57.2.L.- Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đình đức tin (Gl 6,9-10).

57.3.L.- Chính Người là Đấng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Ki-tô (Cl 1,28).

58.- VẤP NGÃ:

** Bạn nóng giận, chia rẽ, và bè phái (x. Gl 5,20).

@ TẬP LUYỆN 58:

58.1.T.- Hãy học với Đức Giê-su, vì Ngài có lòng hiền hậu và khiêm nhường (x. Mt 11:29-30).

58.2.T.- Những hành động của Bạn phát xuất từ lòng hiền hậu và đức khôn ngoan (x. Gc 3,13).

58.3.T.- Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi (x. Pl 4,5). 

 @ LỜI CHÚA 58:

58.1.L.- Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mt 11,29).

 58.2.L.- Trong anh em, ai là người khôn ngoan hiểu biết ? Người ấy hãy dùng lối sống tốt đẹp mà chứng tỏ rằng : những hành động của họ phát xuất từ lòng hiền hậu và đức khôn ngoan (Gc 3,13).

58.3.L.- Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến (Pl 4,5).  

59.- VẤP NGÃ:

** Bạn lại khinh dể Bề Trên hoặc cha mẹ trong nóng giận (x. Rm 14,10).

@ TẬP LUYỆN 59:

59.1.T.- Vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới (x. Lc 5,5).

59.2.T.- Anh em hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và hãy phục tùng họ (x. Hr 13,17).

59.3.T.- Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa (x. Ep 6,1-2).

@ LỜI CHÚA 59:

59.1.L.- Ông Si-môn đáp : “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” (Lc 5,5).

59.2.L.- Anh em hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và hãy phục tùng họ, vì họ chăm sóc linh hồn anh em như những người sẽ phải trả lẽ với Thiên Chúa. Như thế, họ sẽ vui vẻ thi hành phận sự của mình mà không than thở, bởi vì điều đó chẳng ích gì cho anh em (Hr 13,17).

59.3.L.- Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì  đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ (Ep 6,1-2).

 

 

Năm 2000, viết tại Dòng Sức Sống Chúa Kitô

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

back to top
Filters