News Filters

NHẬN DIỆN CÁC ĐAM MÊ ĂN UỐNG (ham ăn uống, 107-116) *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

21 Tháng Mười Một 2020

NHẬN DIỆN CÁC ĐAM MÊ ĂN UỐNG (ham ăn uống, 107-116)

MÊ ĂN UỐNG (ham mê ăn uống): Những người mê ăn mê uống quá độ để tìm cảm khoái, đó là tính mê ăn. Những người mê ăn uống dường như sống để ăn, chớ không phải ăn để sống ; Chúa họ thờ là cái bụng, họ là những người chỉ nghĩ đến chuyện ăn chuyện uống (x. Pl 3,19). Ăn quá no, uống quá say còn mở đường cho tội nói càn và dâm dục, “vì rượu chè đưa tới truỵ lạc” (x. Ep 5,18) [x. Phạm Châu Diên, Sách Tu Đức Học trang 332].

 

PHẦN A: TÊN CỦA CÁC ĐAM MÊ ĂN UỐNG (ham mê ăn uống, 107-116)

V.A.- MÊ ĂN  TRONG TƯ TƯỞNG  ( 107-108)

107.- Lòng trí Bạn chẳng phục vụ Đức Ki-tô, mà phục vụ chính cái bụng của mình (x. Rm 16,18) .

108.- Lòng trí Bạn dùng những lời ngọt ngào nịnh bợ mà quyến rũ những tâm hồn đơn sơ vì mê ăn (x. Rm 16,18).

 

V.B.- MÊ ĂN  TRONG LỜI NÓI (109-111)

109.- Bạn kết án kẻ vô tội về ăn uống vì Bạn không có lòng nhân từ (x. Mt 12,7).

110.- Bạn kêu trách Bề Trên, Cha mẹ, người lãnh đạo vì thiếu lương thực, vì sống thanh đạm (x. Xh 15,24).

111.- Bạn kêu trách Thiên Chúa và Bề Trên vì thiếu lương thực  (x. Ds 21,5).

 

V.C. MÊ ĂN  TRONG VIỆC LÀM  (112-116)

112.- Bạn đi tìm Chúa Giêsu không phải vì Bạn đã thấy dấu lạ, nhưng vì Bạn đã được ăn bánh no nê (x. Ga 6,26).

113.- Bạn chè chén với những bọn say sưa và đánh đập người thân cận (x. Mt 24,48). Bạn say sưa rượu chè (x. 1Cr 5,11).

114.- Bạn say sưa rượu chè, và rượu chè đưa tới truỵ lạc (x. Ep 5,18).

115.- Bạn tham ăn và ngày ngày yến tiệc linh đình (x. Lc 16,19-31).

116.- Bạn chỉ lo tìm kiếm lương thực, mà  quên thực hành Lời Chúa (x. Mt 4,4).

 

PHẦN B: TẬP LUYỆN ĐỂ VƯỢT THẮNG

CÁC ĐAM MÊ ĂN UỐNG

(ham mê ăn uống, 107-116)

V.A.- MÊ ĂN UỐNG TRONG TƯ TƯỞNG  ( 107-108)

107.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn chẳng phục vụ Đức Ki-tô, mà phục vụ chính cái bụng của mình (x. Rm 16,18).

@ TẬP LUYỆN 107:

107.1.T.- Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra (x. Mt 4,2-4).
107.2.T.- Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? (x. Mt 6,25).
107.3.T.- Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày (x. Rm 13,13).

@ LỜI CHÚA 107:

107.1.L.- Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4,4).
107.2.L.- Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: Đừng lo cho mạng sống: Lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: Lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? (Mt 6,25).
107.3.L.- Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày : không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương (Rm 13,13).

108.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn dùng những lời ngọt ngào nịnh bợ mà quyến rũ những tâm hồn đơn sơ bị mê ăn uống vì tính mê ăn uống của Bạn (x. Rm 16,18).

@ TẬP LUYỆN 108:

108.1.T.- Chớ say sưa rượu chè, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí (x. Ep 5,18).
108.2.T.- Hãy tỉnh thức và sống tiết độ.(x. 1Tx 5,6).
108.3.T.- Không rượu chè say sưa, nhưng biết dạy bảo điều lành (x. Tt 2,3)

@ LỜI CHÚA 108:

108.1.L.- Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí (Ep 5,18).
108.2.L.- Chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ (1Tx 5,6).
108.3.L.- Các cụ bà cũng vậy, phải ăn ở sao cho xứng là người thánh, không nói xấu, không rượu chè say sưa, nhưng biết dạy bảo điều lành (Tt 2,3).

V.B.- MÊ ĂN UỐNG TRONG LỜI NÓI  ( 109-111)

109.- VẤP NGÃ:

** Bạn kết án kẻ vô tội về ăn uống vì Bạn không có lòng nhân từ (x. Mt 12,7).

@ TẬP LUYỆN 109:

109.1.T.- Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người (x. Mt 6,31.33).
109.2.T.- Chúa muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, nên Bạn không lên án kẻ vô tội (x. Mt 12,1-8).
109.3.T.- Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. (x. Rm 14,17).

@ LỜI CHÚA 109:

109.1.L.- Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho (Mt 6,31.33).
109.2.L.- Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn.
Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội
(Mt 12,1.7).
109.3.L.- Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Ai phục vụ Đức Ki-tô như thế, thì đẹp lòng Thiên Chúa và được người ta quý trọng. (Rm 14,17-18).

110.- VẤP NGÃ:

** Bạn kêu trách Bề Trên, người lãnh đạo, Cha mẹ, vì thiếu lương thực, vì sống thanh đạm (x. Xh 15,24).

@ TẬP LUYỆN 110:

110.1.T.- Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động (x. Mt 11,18-19).
110.2.T.- Bạn tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho của ăn (x. 1 Cr 10,30).
110.3.T.- Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa (x. Rm 14,6-8).

@ LỜI CHÚA 110:

110.1.L.- Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: “Ông ta bị quỷ ám.” Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.” Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.” (Mt 11,18-19).
110.2.L.- Nếu tôi vừa tham dự, vừa tạ ơn Thiên Chúa, tại sao tôi lại bị khiển trách vì của ăn mà tôi tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho? (1Cr 10,30).
110.3.L.- Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa (Rm 14,8).

111.- VẤP NGÃ:

** Bạn kêu trách Thiên Chúa và Bề Trên vì thiếu lương thực (x. Ds 21,5).

@ TẬP LUYỆN 111:

111.1.T.- Hãy coi chừng kẻo sự tự do của Bạn nên dịp cho những người yếu đuối sa ngã (x. 1Cr 8,8-9).
111.2.T.- Nhờ Chúa Giê-su mà cảm tạ Thiên Chúa Cha (x. Cl 3,17).
111.3.T.- Hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. (x. 1Cr 10,31).

@ LỜI CHÚA 111:

111.1.L.- Không phải của ăn làm cho chúng ta được gần Thiên Chúa. Không ăn những thứ đó, chúng ta chẳng thiệt ; mà có ăn, cũng chẳng lợi gì. Nhưng hãy coi chừng kẻo sự tự do của anh em nên dịp cho những người yếu đuối sa ngã (1Cr 8,8-9).
111.2.L.- Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha (Cl 3,17).
111.3.L.- Dù ăn, dù uống, hay bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. (1Cr 10,31).

V.C.- MÊ ĂN UỐNG TRONG VIỆC LÀM  ( 112-116)

112.- VẤP NGÃ:

** Bạn đi tìm Chúa Giêsu không phải vì Bạn đã thấy dấu lạ, nhưng vì Bạn đã được ăn bánh no nê (x. Ga 6,26).

@ TẬP LUYỆN 112:

112.1.T.- Đừng ai xét đoán anh em về chuyện đồ ăn thức uống (x. Cl 2,16-17).
112.2.T.- Đó chỉ là những giới luật và giáo huấn của người phàm (x. Cl 2,16-17).
112.3.T.- Điều tốt là củng cố tâm hồn bằng ân sủng, chứ không phải bằng đồ ăn thức uống (x. Hr 13,9).

@ LỜI CHÚA 112:

112.1.L.- Vậy đừng ai xét đoán anh em về chuyện đồ ăn thức uống, hay về mục ngày lễ, ngày đầu tháng, ngày sa-bát. Tất cả những cái đó chỉ là hình bóng những điều sắp tới, nhưng thực tại là thân thể Đức Ki-tô (Cl 2,16-17).
112.2.L.- “Đừng ăn cái này, đừng nếm cái kia, đừng đụng vào cái nọ”, toàn những cấm đoán về những cái dùng đến là hư. Đó chỉ là những giới luật và giáo huấn của người phàm (Cl 2,21-22).
112.3.L.- Đừng để cho đủ thứ học thuyết xa lạ mê hoặc anh em. Điều tốt là củng cố tâm hồn bằng ân sủng, chứ không phải bằng đồ ăn thức uống, là những thứ chẳng sinh ích gì cho những người giữ luật Mô-sê về chuyện ăn uống (Hr 13,9).

113.- VẤP NGÃ:

** Bạn chè chén với những bọn say sưa và đánh đập người thân cận (x. Mt 24,48).
** Bạn say sưa rượu chè (x. 1Cr 5,11).

@ TẬP LUYỆN 113:

113.1.T.- Phục vụ Đức Ki-tô, Chúa chúng ta (x. Rm 16,18).
113.2.T.- Đức Giê-su Ki-tô sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người (x. Pl 3,19.21).
113.3.T.- Tất cả những gì Thiên Chúa tạo dựng đều tốt, nếu biết dùng trong tâm tình tri ân cảm tạ (x. 1Tm 4, 4).

@ LỜI CHÚA 113:

113.1.L.- Hạng người đó chẳng phục vụ Đức Ki-tô, Chúa chúng ta, mà phục vụ chính cái bụng của mình. Họ dùng những lời ngọt ngào nịnh bợ mà quyến rũ những tâm hồn đơn sơ (Rm 16,18).
113.2.L.- Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người (Pl 3,19.21).
113.3.L.- Thật vậy, tất cả những gì Thiên Chúa tạo dựng đều tốt, và không có gì phải loại bỏ, nếu biết dùng trong tâm tình tri ân cảm tạ (1Tm 4,4).

114.- VẤP NGÃ:

** Bạn say sưa rượu chè, và rượu chè đưa tới truỵ lạc (x. Ep 5,18).

@ TẬP LUYỆN 114:

114.1.T.- Hãy tìm sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần (x. Rm 14,17).
114.2.T.- Hãy thấm nhuần Thần Khí (x. Ep 5,18).
114.3.T.- Đừng ai tìm ích lợi cho riêng mình, nhưng hãy tìm ích lợi cho người khác (x. 1Cr 10,24-26).

@ LỜI CHÚA 114:

114.1.L.- Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần (Rm 14,17).
114.2.L.- Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí (Ep 5,18).
114.3.L.- Đừng ai tìm ích lợi cho riêng mình, nhưng hãy tìm ích lợi cho người khác. Tất cả những gì bán ngoài chợ, anh em cứ việc ăn, không cần phải đặt vấn đề lương tâm, bởi vì trái đất và muôn vật muôn loài trên trái đất đều là của Chúa (1Cr 10,24-26).

115.- VẤP NGÃ:

** Bạn tham ăn và ngày ngày yến tiệc linh đình (x. Lc 16,19-31).

@ TẬP LUYỆN 115:

115.1.T.- Hãy coi chừng kẻo sự tự do của anh em nên dịp cho những người yếu đuối sa ngã (x. 1Cr 8,8-9).
115.2.T.- Đừng ai tìm ích lợi cho riêng mình, nhưng hãy tìm ích lợi cho người khác (x. 1Cr 10,23-24).
115.3.T.- Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. (x. 1Cr 10,31-32).

@ LỜI CHÚA 115:

115.1.L.- Không phải của ăn làm cho chúng ta được gần Thiên Chúa. Không ăn những thứ đó, chúng ta chẳng thiệt; mà có ăn, cũng chẳng lợi gì. Nhưng hãy coi chừng kẻo sự tự do của anh em nên dịp cho những người yếu đuối sa ngã (1Cr 8,8-9).

115.2.L.- “Được phép làm mọi sự”; nhưng không phải mọi sự đều có ích. “Được phép làm mọi sự”; nhưng không phải mọi sự đều có tính cách xây dựng. Đừng ai tìm ích lợi cho riêng mình, nhưng hãy tìm ích lợi cho người khác (1Cr 10,23-24).

115.3.L.- Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do-thái hay người ngoại, hoặc cho Hội Thánh của Thiên Chúa (1Cr 10,31-32).

116.- VẤP NGÃ:

** Bạn chỉ lo tìm kiếm lương thực, mà  quên thực hành Lời Chúa (x. Mt 4,4).

@ TẬP LUYỆN 116:

116.1.T.- Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra (x. Mt 4,4).
116.2.T.- Các ông hãy ra công làm việc để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh (x. Ga 6,27).
116.3.T.- Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. (Rm 14,17-18).

@ LỜI CHÚA 116:

116.1.L.- Nhưng Người đáp : “Đã có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4,4).
116.2.L.- Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận (Ga 6,27).
116.3.L.- Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Ai phục vụ Đức Ki-tô như thế, thì đẹp lòng Thiên Chúa và được người ta quý trọng (Rm 14,17-18).

 

Năm 2000, viết tại Dòng Sức Sống Chúa Kitô

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

 

 

 

 

back to top
Filters