News Filters

NHẬN DIỆN CÁC ĐAM MÊ CỦA CẢI MÌNH (tham lam tiền của hoặc hà tiện) *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

21 Tháng Mười Một 2020

NHẬN DIỆN CÁC ĐAM MÊ CỦA CẢI MÌNH (tham lam tiền của hoặc hà tiện)

MÊ CỦA CẢI MÌNH (Hà tiện, tham lam): Người mê của cải mình yêu quý của cải vật chất hay tinh thần của mình quá đáng mà sinh ra tính hà tiện. Người mê của cải thường lo lắng, bồn chồn về của cải, không dám ăn tiêu cho đủ, không chịu giúp đỡ người nghèo, cứ bo bo giữ của. Người hà tiện chi ly góp nhặt từng đồng, bất chấp cả luật công bình, còn nói chi đến  tình bác ái. Người mê của cải thường cậy của hơn Chúa, trọng của cải hơn trọng Chúa. Người mê của cải cũng vì cậy của cải mà cậy mình và khinh người : “Phú sinh kiêu”. Người mê của muốn tìm mọi cách để kiếm thêm, dầu là bất công đi nữa (x. Tu Đức Học trang 338).

PHẦN A: TÊN CỦA CÁC ĐAM MÊ CỦA CẢI MÌNH (ham tiền của hoặc hà tiện, 94-106)

IV.A.- MÊ CỦA CẢI  MÌNH TRONG TƯ TƯỞNG (94-100)

94.- Lòng trí tham lam của cải (vật chất và tinh thần) quá mức, suy nghĩ để lọc lừa, dối trá.

95.- Lòng trí nghĩ về tiền bạc muốn sở hữu lỗi lời khấn khó nghèo, hoặc lỗi bác ái khi làm hại người khác.

96.- Lòng trí suy nghĩ tìm cách tìm tư lợi lỗi khó nghèo và bác ái.

97.- Lòng chai dạ đá bo bo giữ của để người dưới quyền hoặc con cái sống thiếu thốn, dốt nát, bệnh tật.

98.- Lòng trí lo lắng vật chất và bối rối về ngày mai quá mức. Người đi tu mà lòng trí cứ tìm cách lo lắng về vật chất cho gia đình (x. Mt 8,21-22).

99.- Lòng trí lo lắng vật chất và kém tin Chúa quan phòng.

100.- Lòng trí làm đầy tớ, làm nô lệ cho Tiền Của.

IV.B.- MÊ CỦA CẢI MÌNH TRONG LỜI NÓI (101-102)

101.- Nói những lời cậy của khinh người.

102.- Nói những lời cậy của coi thường ơn Chúa. Nói những lời trông cậy nhiều nơi tiền của hơn là trông cậy Chúa.

IV.C.-.- MÊ CỦA CẢI MÌNH TRONG VIỆC LÀM (103-106)

103.- Làm những việc trộm cắp.

104.- Làm những việc lừa gạt tiền bạc của người khác.

105.- Ham mê đánh cờ bạc, cá độ và những việc tương tự như vậy.

106.- Làm những việc do mê của hoặc tiếc của không lo cho người dưới quyền, con cái hoặc cha mẹ sống xứng đáng.

 

PHẦN B: TẬP LUYỆN ĐỂ VƯỢT THẮNG

ĐAM MÊ CỦA CẢI MÌNH

(tham lam tiền của hoặc hà tiện, 94-106)

IV.A.- MÊ CỦA CẢI TRONG TƯ TƯỞNG ( 94-100)

94.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn tham lam của cải (x. Lc 12,15).

@ TẬP LUYỆN 94:

94.1.T.- Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan (x. Mt 24,44-45).

94.2.T.- Đồ ngốc! Nội đêm nay Chúa sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?’ (x. Lc 12,19-20).

94.3.T.- Anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: tham lam cũng là thờ ngẫu tượng (x. Cl 3,5).

@ LỜI CHÚA 94:

94.1.L.- “Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? (Mt 24,45).

94.2.L.- Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!’ Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: `Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?’ (Lc 12,19-20).

94.3.L.- Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: Ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng (Cl 3,5).

95.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn làm tôi Tiền Của (x. Lc 16,13).

@ TẬP LUYỆN 95:

95.1.T.- Người giàu có khó vào Nước Trời (x. Mt 19,23-24).

95.2.T.- Bạn cười nhạo Chúa vì ham hố tiền bạc (x. Lc 16,14).

95.3.T.- Trung tín trong việc sử dụng Tiền Của (x. Lc 16,11).

@ LỜI CHÚA 95:

95.1.L.- Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người : “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết : con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” (Mt 19,23-24).

95.2.L.- Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giêsu (Lc 16,14).

95.3.L.- Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? (Lc 16,11).

96.- VẤP NGÃ:

** Bạn tưởng có thể lấy tiền mà mua ân huệ của Thiên Chúa (x. Cv 8,20).

@ TẬP LUYỆN 96:

96.1.T.- Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó (x. Mt 6,21).

96.2.T.- Hãy tìm lợi ích cho người khác (x. Pl 2,4).

96.3.T.- Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc (x. 1Tm 6,10).

@ LỜI CHÚA 96:

96.1.L.- Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó (Mt 6,21).

96.2.L.- Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác (Pl 2,4).

96.3.L.- Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé. (1Tm 6,10).

97.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn lo thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa (x. Lc 12,13-21).

@ TẬP LUYỆN 97:

97.1.T.- Trung tín trong việc sử dụng của cải (x. Lc 16,12).

97.2.T.- Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn (x. Rm 12,12-13).

97.3.T.- Động lòng thương khi thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu (x. 1Ga 3,17).

@ LỜI CHÚA 97:

97.1.L.- Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? (Lc 16,12).

97.2.L.- Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà (Rm 12,12-13).

97.3.L.- Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? (1Ga 3,17).

98.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn quá lo lắng về ngày mai, và kém tin vào Chúa (x. Mt 6,25-34).

@ TẬP LUYỆN 98:

98.1.T.- Ngày mai cứ để mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy (x. Mt 6,34).

98.2.T.- Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ (x. Mt 8,21-22).

98.3.T.- Chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời (x. Lc 21,34).

@ LỜI CHÚA 98:

98.1.L.- Anh em đừng lo lắng về ngày mai: Ngày mai cứ để mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy (Mt 6,34).

98.2.L.- Một môn đệ khác thưa với Người: “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ” (Mt 8,21-22).

98.3.L.- Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em (Lc 21,34).

99.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của theo ý Chúa (x. Lc 16,11).

@ TẬP LUYỆN 99:

99.1.T.- Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của người (x. Mt 6,33).

99.2.T.- Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở (x. 1Pr 1,15-16).

99.3.T.- Mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài (x. Tv 139,16).

@ LỜI CHÚA 99:

99.1.L.- Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho (Mt 6,33).

99.2.L.- Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, vì có lời Kinh Thánh chép : Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh (1Pr 1,15-16).

99.3.L.- Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự (Tv 139,16).

100.- VẤP NGÃ:

** Lòng trí Bạn ham hố tiền bạc và cười nhạo người khác (x. Lc 16,14).

@ TẬP LUYỆN 100:

100.1.T.- Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được (Mt 6,24).

100.2.T.- Kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng (x. 1 Cr 7,31).

100.3.T.- Đừng đặt hy vọng vào của cải phù vân, nhưng vào Thiên Chúa (x. 1Tm 6,17).

@ LỜI CHÚA 100:

100.1.L.- Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được (Mt 6,24).

100.2.L.- Kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi (1Cr 7,31).

100.3.L.- Những người giàu ở trần gian này, anh hãy truyền cho họ đừng tự cao tự đại, cũng đừng đặt hy vọng vào của cải phù vân, nhưng vào Thiên Chúa, Đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta hưởng dùng (1Tm 6,17).

IV.B.- MÊ CỦA CẢI TRONG LỜI NÓI  ( 101-102)

101.- VẤP NGÃ:

** Bạn nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ (x. Mc 12,40).

@ TẬP LUYỆN 101:

101.1.T.- Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam (x. Lc 12,15).

101.2.T.- Kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng (x. 1Cr 7,31).

101.3.T.- Đừng đặt hy vọng vào của cải phù vân, nhưng vào Thiên Chúa (x. 1Tm 6,17a-18).

@ LỜI CHÚA 101:

101.1.L.- Và Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12,15).

101.2.L.- Kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. (1Cr 7,31).

101.3.L.- Những người giàu ở trần gian này, anh hãy truyền cho họ đừng tự cao tự đại, cũng đừng đặt hy vọng vào của cải phù vân, nhưng vào Thiên Chúa, Họ phải làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành, phải ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ (1Tm 6,17a-18).

102.- VẤP NGÃ:

** Bạn nói lời phản bội người ta vì tham lam (x. Mt 26,14-16).

@ TẬP LUYỆN 102:

102.1.T.- Họ phải làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành (x. 1Tm 6,17a-18).

102.2.T.- Thu tích của cải cho mình, và lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa (x. Lc 12,21).

102.3.T.- Trung tín trong việc sử dụng Tiền Của (x. Lc 16,11).

@ LỜI CHÚA 102:

102.1.L.- Những người giàu ở trần gian này, anh hãy truyền cho họ đừng tự cao tự đại, cũng đừng đặt hy vọng vào của cải phù vân, nhưng vào Thiên Chúa, Họ phải làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành, phải ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ (1Tm 6,17a-18).

102.2.L.- Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12,21).

102.3.L.- Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? (Lc 16,11).

IV.C.- MÊ CỦA CẢI TRONG VIỆC LÀM  (103-106)

103.- VẤP NGÃ:

** Bạn tham lam trộm cắp (x. 1Cr 5,9-13).

@ TẬP LUYỆN 103:

103.1.T.- Hãy chịu khó dùng đôi tay của mình làm ăn lương thiện (x. Ep 4,28).

103.2.T.- Tỏ lòng trung tín hoàn toàn (x. Tt 2,10).

103.3.T.- Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau (x. Cv 2,44-45).

@ LỜI CHÚA 103:

103.1.L.- Ai quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, trái lại, hãy chịu khó dùng đôi tay của mình làm ăn lương thiện để có gì chia sẻ với những người túng thiếu (Ep 4,28).

103.2.L.- Đừng ăn cắp, nhưng tỏ lòng trung tín hoàn toàn; như vậy là họ làm cho đạo lý của Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, được rạng rỡ mọi bề (Tt 2,10).

103.3.L.- Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu. (Cv 2,44-45).

104.- VẤP NGÃ:

** Bạn là người xảo quyệt, dùng mưu mà lừa gạt tiền bạc người ta (x. Ga 12,4-6).

@ TẬP LUYỆN 104:

104.1.T.- Những người giàu ở trần gian này, Họ phải ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ (x. 1Tm 6,17a-18).

104.2.T.- Đừng để ai lấy lời hão huyền mà lừa dối anh em (x. Ep 5,5).   

104.3.T.- Động lòng thương khi thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu (x. 1Ga 3,17).

@ LỜI CHÚA 104:

104.1.L.- Những người giàu ở trần gian này, anh hãy truyền cho họ đừng tự cao tự đại, cũng đừng đặt hy vọng vào của cải phù vân, nhưng vào Thiên Chúa, Họ phải làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành, phải ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ (1Tm 6,17a-18).

104.2.L.- Đừng để ai lấy lời hão huyền mà lừa dối anh em, chính vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống đầu những kẻ không vâng phục (Ep 5,6). 

104.3.L.- Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được ? (1Ga 3,17).

105.- VẤP NGÃ:

** Bạn ham mê cờ bạc (x. 1Cr 5,11).

@ TẬP LUYỆN 105:

105.1.T.- Người giàu có khó vào Nước Trời (cf. Mt 19,22-23).

105.2.T.- Phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam (x. Lc 12,15).

105.3.T.- Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc (x. 1Tm 6,10).

@ LỜI CHÚA 105:

105.1.L.- Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời (Mt 19,22-23).

105.2.L.- Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12,15).

105.3.L.- Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé (1Tm 6,10).

 

106.- VẤP NGÃ:

** Bạn buôn bán ma tuý.

** Bạn buôn người (x. 1Tim 1,9-10).

@ TẬP LUYỆN 106:

106.1.T.- Mỗi lần Bạn làm việc tốt cho một trong những anh em bé nhỏ nhất, là Bạn đã làm cho chính Chúa Kitô (x. Mt 25,35-36.40).

106.2.T.- Bạn trung tín trong việc sử dụng của cải (x. Lc 16,12).

106.3.T.- Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình (x. Mt 22,37-39).bán

@ LỜI CHÚA 106:

106.1.L.- Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’ Đức Vua sẽ đáp lại rằng: ‘Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’  (Mt 25,35-36.40).

106.2.L.- Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? (Lc 16,12).

106.3.L.- Đức Giê-su đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.
Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : ngươi phải yêu người thân cận như chính mình (Mt 22,37-39).

 

Năm 2000, viết tại Dòng Sức Sống Chúa Kitô

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

back to top
Filters