3_RA ĐI (5-6) _ ĐƯỜNG HY VỌNG (The Road of Hope) của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier NGUYỄN VĂN THUẬN

07 Tháng Giêng 2021

Sách “ĐƯỜNG HY VỌNG”

(THE ROAD OF HOPE)

CỦA

ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN VĂN THUẬN

 

CHƯƠNG 1: RA ĐI

(Chapter 1 : Departure)

5.- Dù có ra khỏi nhà, đi phương xa vạn dặm mà cứ mang theo tất cả tật xấu, cả con người cũ, thì có khác gì ở nhà đâu?

**** What difference does it make if you leave home for some distant place, perhaps even thousands of miles away, if you continue to bring along all your bad habits, your sinful self?

 

  1. Các thánh là những người điên vì Chúa. Khôn ngoan thế gian quá không làm thánh được.

**** Saints are “fools on Christ’s sake” (1 Corinthians 4:10). Thus, the making of saints is beyond the scope of the wisdom of the world.

back to top
Filters