CÁC SỨ ĐIỆP MỄ DU TRONG THÁNG 01-2021

03 Tháng Hai 2021

CÁC SỨ ĐIỆP MỄ DU TRONG THÁNG 01-2021 :

SỨ ĐIỆP NGÀY 25-01-2021 BAN QUA MARIJA

Các con thân yêu ! Trong thời gian này, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện, ăn chay và từ bỏ, để các con có thể mạnh mẽ hơn trong đức tin. Đây là thời gian tỉnh giấc và sinh sôi nảy nở. Khi thiên nhiên hiến tặng bản thân mình, thì hỡi các con bé nhỏ, các con hãy suy ngẫm xem các con đã nhận được bao nhiêu. Hãy là những người hân hoan mang sự bình an và tình yêu thương, để sẽ là điều tốt lành cho các con trên mặt đất này. Các con hãy khao khát Thiên Đàng, trong Thiên Đàng không có buồn phiền và thù hận. Chính vì thế, hỡi các con bé nhỏ, một lần nữa hãy quyết chí hoán cải và chớ gì sự thánh thiện bắt đầu ngự trị trong đời sống của các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” 

(Jn.PVB.TTrg dịch theo Medjugorje.hr)

 

SỨ ĐIỆP NGÀY 16-01-2021 BAN QUA IVAN :

Các con thân yêu ! Ngày hôm nay, Mẹ muốn khích lệ các con nối lại các Sứ Điệp Mẹ ban cho các con :  sống các Sứ Điệp của Mẹ. Trong thời gian ân sủng này, Mẹ mong muốn kêu gọi các con mở rộng lòng mình ra, nhất là trong gia đình các con. Hãy sống, cầu nguyện và hành động. Mẹ cảm ơn các con đang đáp lại lời kêu gọi của Mẹ hôm nay.”

(Jn.PVB.TTrg dịch theo Mysticpost.com)

 

SỨ ĐIỆP NGÀY 21-01-2021 BAN QUA  IVAN :

Các con thân yêu ! Trong Tin Mừng, nhiều lần Con của Mẹ có lời nói với chúng ta Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11, 28).

Hỡi các con bé nhỏ, hôm nay nữa, Mẹ mời gọi các con đến với Người, hãy gặp Người. Các con hãy quyết vì Người và cùng đi với Người vào tương lai. Bằng cách này các con sẽ được vững dạ an lòng, bởi thế gian này không thể tặng cho các con được an toàn hay bình an. Chỉ có Người mới con thể ban cho các con điều này.

Hỡi các con thân yêu ! Mẹ đặc biệt mời gọi các con hãy kiên trì cầu nguyện. Mẹ cầu nguyện cho tất cả các con và cầu bầu cho tất cả các con trước Con của Mẹ.

Hỡi các con thân yêu, Mẹ cảm ơn các con vì đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

(Jn.PVB.TTrg dịch theo Mysticpost.com)

 

back to top
Filters