News Filters

CÁC SỨ ĐIỆP MỄ DU TRONG THÁNG 09-2021

Thứ bảy, ngày 02 tháng mười năm 2021

CÁC SỨ ĐIỆP MỄ DU TRONG THÁNG 09-2021

SỨ ĐIỆP MỄ DU NGÀY 25-09-2021 BAN QUA MARIJA

Các con thân yêu ! Hãy cầu nguyện, làm chứng và mừng vui lên cùng với Mẹ bởi vì Đấng Tối Cao tiếp tục phái Mẹ đến để dìu dắt các con trên con đường thánh thiện.

Hỡi các con bé nhỏ, các con hãy biết rằng cuộc đời thì ngắn ngủi và đời sống vĩnh hằng đang chờ đợi các con để vinh danh Thiên Chúa bằng chính con người các con, cùng với tất cả các Thánh.

 Hỡi các con bé nhỏ, đừng băn khoăn lo lắng các sự thế gian mà hãy khao khát Thiên Đàng. Thiên Đàng sẽ là đích đến của các con và niềm vui sẽ bắt đầu ngự trị trong tâm hồn các con.

Mẹ ở cùng các con và chúc phúc cho tất cả các con bằng chúc lành từ mẫu của Mẹ.

Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

(Jn.PVB.TTrg dịch theo Medjugorje.hr)

SỨ ĐIỆP NGÀY 04-09-2021 BAN QUA THỊ NHÂN IVAN

Các con thân yêu ! Mẹ đặc biệt kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ, bởi vì nhờ các lời cầu nguyện của các con và qua các con, Mẹ có thể chặn đứng các mưu đồ của Satan đưa các con ngày càng xa Thiên Chúa hơn nữa, chúng nó tự đặt mình ở phía trước Thiên Chúa và phá hủy tất cả những điều đẹp đẽ trên thế giới.

Hỡi các con thân yêu ! Hãy cầu nguyện. Mẹ cầu nguyện cùng với tất cả các con.

Các con thân yêu, hôm nay nữa Mẹ cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

(Jn.PVB.TTrg dịch theo Mysticpost.com)

SỨ ĐIỆP NGÀY 11-09-2021 BAN QUA THỊ NHÂN IVAN

Các con thân yêu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con nghiêm túc tiếp nhận các Sứ Điệp mà Mẹ đang ban cho các con. Mẹ ở bên các con, và hỡi các con thân yêu, Mẹ mong muốn mỗi người các con còn được gần gũi với trái tim Mẹ hơn nữa.

Vì thế, hỡi các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện và tìm kiếm Thánh Ý Thiên Chúa trong đời sống của các con.

Mẹ mong muốn mỗi người các con tìm thấy được con đường thánh thiện và tấn tới trên con đường này.

Các con thân yêu, Mẹ cảm ơn các con vì hôm nay nữa đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

(Jn.PVB.TTrg dịch theo Mysticpost.com)

SỨ ĐIỆP NGÀY 18-09-2021 BAN QUA THỊ NHÂN IVAN

Các con thân yêu ! Từ trái tim Mẹ, Mẹ muốn chào đón tất cả các con trong buổi hiệp nhất cầu nguyện của chúng ta. Trong thời buổi hết sức nhiễu nhương và rối loạn này, Mẹ với tư cách là Mẹ của các con đến giữa các con. Mẹ khích lệ các con, an ủi các con và tỏ cho các con thấy cách thức để hy vọng. Vì thế các con đừng sợ, đừng sợ.”

(Jn.PVB.TTrg dịch theo Mysticpost.com)

 

back to top
Filters