News Filters

CÁC VỊ KHÁCH HÀNH HƯƠNG ÍT-RA-EN ĐẾN MỄ DU : “ĐÂY LÀ VÙNG ĐẤT THÁNH !”

Thứ sáu, ngày 05 tháng tám năm 2022

CÁC VỊ KHÁCH HÀNH HƯƠNG ÍT-RA-EN ĐẾN MỄ DU : “ĐÂY LÀ VÙNG ĐẤT THÁNH !”

Những người hành hương người Ít-ra-en đã phát biểu rằng : “Đối với chúng tôi, Mễ Du của quý vị, là ‘Đất Thánh’ –,Đất Thánh, có nghĩa là thành Na-da-rét. Họ đã ở lại Mễ Du từ ngày Thứ Sáu, 01-07-2022 đến ngày Thứ Ba, 05-07-2022, rồi sau đó đi đến Naum và Dubrovnik.

Nhóm hành hương của họ có 52 người cùng với một vị Linh Mục Công Giáo Hy Lạp, là người vẫn thường mỗi năm một lần đi hành hương Mễ Du vào Tháng Bảy do Công Ty Du Lịch “G” tổ chức.

Đoàn hành hương này chủ yếu gồm những người cao tuổi, nhưng họ vẫn thành công với việc chịu đựng một chương trình lữ hành khá khắt khe. Vào ngày Thứ Bảy, 02-07-2022, họ thực hiện dự định cầu nguyện trên Đồi Hiện Ra và đến viếng Nhà Thờ Thánh Gia-cô-bê, đến dự buổi nói chuyện của thị nhân Jacov giải thích về những cuộc Đức Mẹ hiện ra cũng như các chứng từ của anh và sau đó tham dự chương trình cầu nguyện chiều tối. Rồi những ngày sau, họ đã viếng thăm Tihaljna, Humac, Mostar, Kravica… Vào ngày Thứ Ba, 05-07-2022, trước khi lên đường đi Naum, họ đã Đi Đàng Thánh Giá trên Núi Thánh Giá (Križevac). Họ cũng phát biểu cảm tưởng rằng : “Chúng tôi rất hài lòng về mọi sự, nhất là cầu nguyện và chương trình cầu nguyện chiều tối tại nhà thờ. Chúng tôi cảm thấy vô cùng bình an và hy vọng sẽ đớm trở lại nơi này – trở lại Đất Thánh này.”

Robert Gillespie

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo MedjugorjeNews)

 

back to top
Filters