News Filters

CHÚA THÁNH THẦN TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC GIÊ-SU VÀ TÍN HỮU *** Linh mục Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Thứ hai, ngày 27 tháng sáu năm 2022

CHÚA THÁNH THẦN

TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC GIÊ-SU VÀ TÍN HỮU

 

   1 “Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2 Ngài ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Ngài thấy đói.

   3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Ngài và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi! " 4 Nhưng Ngài đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra…" v.v… (Mt 4,1-11)

     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chỉ cần nêu ra một điểm đặc biệt gây ngạc nhiên trên đây trong đời sống Đức Giêsu (Thần Khí dẫn Ngài vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ) để thấy rằng Thánh Thần, Thần Khí Thiên Chúa (TC) luôn luôn hoạt động và điều khiển tất cả mọi sinh hoạt và hành động của Đức Giêsu trong suốt cuộc đời 33 năm sống dưới trần thế. Thật thế, dưới đây chúng ta lược qua:

  1. HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN TRONG TOÀN BỘ ĐỜI SỐNG ĐỨC GIÊ-SU

1) Ngôi Hai và cũng là Con Một Thiên Chúa hằng có đời đời, chỉ trở thành “Đức Giêsu” nhờ được Chúa Thánh Thần (CTT) tác động lòng Đức Trinh Nữ Maria thụ thai và sinh ra:

-35 “Sứ thần đáp lời Đức Maria : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, trẻ sắp sinh ra sẽ được gọi là thánh, là Con Thiên Chúa.”  (Lc 1,35)

-Thiên sứ nói với ông Giuse đang bối rối về vụ Maria mang thai:

“Người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.” (Mt 2,20)

Ngay từ ban đầu, để xuất hiện trên trần thế, Đức Giêsu phải nhờ đến Thánh Thần.

2)  Khi xuống thế làm người, Chúa Ngôi Hai đã trút bỏ hết vinh hoa phú quí và quyền lực trên trời, đến nỗi như thể “hủy mình ra không” (Pl 2.6-7), nên giống hẳn mọi người trần gian, Ngài hoàn toàn “trắng tay”, không còn vinh quang, không còn quyền năng gì, chỉ trừ Ngài không phạm tội. Thiên tính Ngài được giấu kín không lộ ra bên ngoài, do đó anh em họ hàng bà con, hàng xóm láng giềng và dân chúng trong hầu hết thời gian Ngài sống tại thế đều chỉ biết Ngài là con bà Maria và ông Giuse thợ mộc.

Chỉ sau khi Đức Giêsu (ĐG) chịu Thanh Tẩy tại sông Giócđan, Chúa Cha phái Chúa Thánh Thần xuống tấn phong Ngài làm Đấng Thiên Sai, mới ban cho Ngài quyền năng để Ngài có thể thi hành sứ vụ: rao giảng Tin Mừng, làm phép lạ chữa bệnh, trừ quỉ, cho người chết sống lại v.v…

21 “Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Ngài cầu nguyện, thì trời mở ra, 22Thánh Thần ngự xuống trên Ngài dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con”.  (Lc 3,21-22)

-Thánh Phêrô hiểu ý nghĩa của biến cố này: là một việc “Xức dầu bằng Thánh Thần và quyền năng của Thiên Chúa để tấn phong Ngài” làm vị Thiên sai.” (Cv 10,38)

 3) Khi chuẩn bị thi hành sứ vụ, ĐG được Thần Khí dẫn

vào hoang địa đương đầu với ma quỉ và vượt thắng các cám dỗ của nó:

1 “Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.”(…) Tên cám dỗ tiến lại và nói…” v.v…  (Mt 4,1-11). (Xin đọc cả đoạn văn này trong sách Tin Mừng).

4) Được Thần khí TC ngự xuống trên mình và ban quyền năng cho, từ nay ĐG có thể thi hành sứ mạng Thiên sai cách hiệu quả :

17 “(Người cán sự trong Hội đường) trao cho Ngài cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Ngài mở ra, gặp đoạn chép về Ngài rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Chúa.” (Lc 4,18-19)

-Thánh Phêrô cũng đã hiểu sứ mạng của Ngài cho nên ông giảng rằng:

38 “Quý vị biết rõ: Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét,

   Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Ngài. Đi tới đâu là Ngài thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Ngài.” (Cv 10,38)

5) Ngay cả trong việc cầu nguyện, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu cầu nguyện cách xuất thần:

21 “Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này (những mầu nhiệm Nước Trời), nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” (Lc 10,21)

6) Trước khi lấy một quyết định quan trọng, như khi  chọn các Tông đồ làm rường cột xây dựng Hội Thánh, ĐG cầu nguyện xin Thánh Thần chỉ dẫn:

12“Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Ngài đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Ngài kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.” (Lc 6,12-13)

-Sách Tin Mừng không nêu rõ, nhưng sách Công vụ Tông đồ xác nhận việc tuyển chọn quan trọng ấy được thực hiện là nhờ bởi ai:

2 “Trước ngày Ngài được rước lên trời, Ngài đã dạy bảo các Tông Đồ mà Ngài đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần.” (Cv 1,2)

7) Xuống trần mặc thân xác làm người, Ngài không thành siêu nhân phi phàm, nhưng“Ngài đã nên giống anh em Ngài (là chúng ta) trong mọi sự”(x. Hr 2.17), vì vậy Ngài cũng sợ chết, cũng sợ đau khổ, sợ đau đớn nơi thân xác :

7 “Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Ngài khỏi chết. Ngài đã được nhậm lời, vì có lòng kính phục.”(Hr 5,7)

8) Nhất là trước khi bước vào cuộc Khổ nạn, chỉ “nhờ Thánh Thần thúc đẩy, ĐG mới có can đảm vâng theo thánh ý Chúa Cha, chịu cái chết nhục nhã và đau đớn khủng khiếp là bị đóng đinh trên thập giá để làm lễ vật đền tội cho nhân loại:

Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Ngài thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống.” (Hr 9,14)

   9) Ngay cả việc phục sinh ĐG từ trong cõi chết, cũng nhờ quyền năng của Thánh Thần:

   18 “Chính Đức Ki-tô đã chịu chết một lần vì tội lỗi - ….Thân xác Ngài đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Ngài đã được phục sinh.” (1 Pr 3,18)

Tóm lại, chúng ta đã thấy từ đầu chí cuối cuộc đời, Đức Giêsu đều được Thánh Thần tác động, điều khiển, dẫn dắt, nâng đỡ, phù trợ… 

ÈXÇ

  1. CHÚA THÁNH THẦN

TRONG ĐỜI SỐNG TÍN HỮU

Bây giờ nhìn đến đời sống các tín hữu chúng ta: nếu không có Thánh Thần, Thần khí TC, mọi sự đều tan rã, hư hoại hết. Dân Do Thái là ví dụ điển hình. Đọc lịch sử dân Israen, chúng ta được biết sự kiện đáng buồn ấy: Sau khi được cứu khỏi làm nô lệ người Ai Cập, Thiên Chúa làm một Giao ước với họ: Người hứa ban Đất Canaan làm quê hương cùng với muôn phúc lành…; phần họ, hứa giữ các Lề luật TC truyền.  Nhưng vì không có Thần khí nâng đỡ, họ không có sức giữ nổi Lề luật Chúa. Vì thế Giao ước ấy đã bị đổ vỡ!

Bởi vậy, đến đúng thời đúng buổi, TC sẽ ban Thánh Thần, Thần khí Chúa, cho toàn dân, nhờ đó dân chúng mới có sức tuân giữ lề luật TC và sống đẹp lòng Người :

   26 “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi…. 27 Chính thần khí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành.” (Ed 36.26-27)

Trên đây chúng ta vừa đề cập lướt qua đến kinh nghiệm bản thân của ĐG, để thấy trọn cuộc đời Ngài phải nhờ đến Thánh Thần, nên Ngài biết các môn đệ không thể sống tốt nếu thiếu Thánh Thần. Thật vậy, nếu suốt đời Ngài – vốn là Ngôi Hai TC xuống thế làm người – mà còn phải cần đến Thánh Thần, thì chúng ta là ai mà có thể sống tốt mà không nhờ đến Thánh Thần ?

Vì thế, ngay chiều phục sinh, Chúa Giêsu cấp tốc đến ban Thánh Thần cho môn đệ:

19 “Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em ! " 20 Nói xong, Ngài cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.

21 Ngài lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."

22 Nói xong, Ngài thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần." (Ga 20, 19-23)

Và Năm mươi ngày sau, Ngày Lễ Ngũ Tuần là thời điểm Thánh Thần công khai biểu dương quyền lực trong Giáo Hội:

“Khi đến ngày lễ Ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống trên từng người một. 4 Và ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho.”  (Cv 2.1-4)

Nhưng Chúa Kitô Phục sinh không ban Thánh Thần chỉ để giúp các môn đệ sống tốt như trên vừa nói, mà còn làm một việc vĩ đại hơn nhiều: một cuộc tạo thành mới!

Tin Mừng Gioan mô tả việc đó như sau:

Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các tông đồ, chào ban bình an cho họ,

“Nói xong, Ngài thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20.22).

Cử chỉ “thổi hơi” đây rõ ràng có ý gợi đến trình thuật Thiên Chúa tạo dựng nên con người đầu tiên:

“Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi hơi sống vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.” (St 2.7)…

… để nói lên rằng Chúa Giêsu là vị Thiên Chúa tái tạo loài người đã sa đọa.

Vì thế giữa hai cảnh “thổi hơi”, có một sự khác biết vô cùng lớn lao: Cảnh Thiên Chúa “thổi hơi” sống vào mũi Ađam chỉ tạo ông thành một con người tự nhiên với sự yếu đuối bẩm sinh “người thứ nhất do tự đất, là người xác đất vật hèn”(1 Cor 15.47), như thế cho nên sau đó Ađam đã sa ngã vì nghe theo xúi giục của Satan. Còn trong cảnh Chúa Giêsu phục sinh “thổi hơi” vào nhóm Tông đồ, là ban Thánh Thần vốn là sức sống thần linh của Thiên Chúa, thì cả một thế giới mới được tạo thành:  

“Phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là tạo vật mới.” (2 Cor 5.17).

Chúa Giêsu phục sinh quả thật là vị Thiên Chúa của tạo thành mới!

Trước khi được đổi mới thì tình trạng các Tông đồ ra sao?

Một cảnh tượng không mấy phấn khởi! Phêrô người được chọn làm Đá tảng trên đó Đức Giêsu sẽ xây Giáo Hội của Ngài, cùng với các Tông đồ là những hạt nhân nòng cốt, thế mà tất cả giờ đây họ đều ở yên im lìm… như rắn mất đầu! Các nhà lãnh đạo Do Thái sau khi giết được Đức Giêsu, họ thấy các tông đồ của Ngài là một lũ đớn hèn, co rúm lại với nhau, cửa đóng then cài vì sợ hãi. Họ cười mỉa: tụi đó sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu…

Thế mà đùng một cái, họ ngạc nhiên vì không hiểu bởi đâu cái nhóm tông đồ của tên tử tội Giêsu, mà họ cười mỉa là đồ vô dụng, giờ đây

“làm cho cả Giêrusalem vang dậy với giáo huấn của các ông ấy” (Cv 5.28),

dù họ đã dùng đủ mọi cách để cấm đoán!

  • Việc gì đã xảy ra vậy?

Có một biến cố phi thường đã xảy ra mà họ đâu có biết: Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Cũng chính là Thánh Thần mà Chúa Giêsu chiều ngày phục sinh “thổi hơi” trên các ông Tông đồ hèn nhát ít hôm trước đây. Hôm đó Chúa Giêsu phục sinh và đã được tôn vinh nên đã thật ban Thánh Thần cho họ rồi, nhưng tạm nói là cách âm thầm, còn Ngày lễ Hiện xuống đây không phải là Chúa Giêsu phục sinh ban Thánh Thần lần thứ hai, mà là một cuộc biểu dương quyền năng của cũng Thánh Thần duy nhất đó, song một cách huy hoàng và hoành tráng, cốt để trình bày cho thế giới một Giáo Hội Chúa Giêsu mới mẻ đầy sức sống mãnh liệt do Đấng phục sinh “thổi hơi” sống cho.

Các tông đồ đã trở thành những con người mới hoàn toàn, can đảm, phá tung cửa, trước đây đóng kín vì sợ sệt, nay công khai ra đi truyền đạo Chúa Kitô khắp thế giới …

Từ đó những ai nghe và tin lời các Tông đồ rao giảng về Chúa Kitô phục sinh, đã họp thành những cộng đoàn ý hợp tâm đồng, yêu thương, chia sẻ… khiến toàn dân ngưỡng mộ, thán phục…Và với thời gian, các cộng đoàn cứ nhân rộng lên mãi và lan tràn khắp thế giới cho đến ngày nay.

               Một thế giới mới đã phát sinh!

e…f

Tất cả những gì Thánh Thần làm cho Giáo Hội, nay Ngài thực hiện nơi mỗi người tín hữu chúng ta, vì chúng ta là phần tử của Giáo Hội và là chi thể của Chúa Giêsu.

  1. a) Việc đầu tiên Thánh Thần thi hành nơi chúng ta là tái sinh:

“Đức Giê-su nói với ông Nicôđêmô: “Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. 6 Cái gì bởi xác thịt sinh ra là xác thịt ; cái gì bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. Ông chớ ngạc nhiên vì tôi nói: Các ông phải sinh lại bởi Trên”(Ga 3.5-6).

Mỗi người chúng ta do cha mẹ xác thịt sinh ra trên trần gian, chỉ là một con người xác thịt tự nhiên, di truyền từ nguyên tổ Ađam-Eva bất trung và tội lỗi, nên không có sự sống TC, nếu không được Thần khí “tái sinh” để thành thần khí như TC là Thần Khí  (Ga 4.24), thì không vào Nước TC được.

  1. b) Lãnh được Thần khí, ta được làm con cái TC:

15 “Phần anh em, anh em đã lãnh nhận Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba ! Cha ơi!” 16 Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa.17 Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, … đồng thừa kế (Nước Trời) với Đức Ki-tô.” (Rm 8.15-17).

Sướng chưa anh chị em ơi! Từ là kẻ bẩm sinh là xác thịt không có sự sống của TC trong mình, nay một bước nhảy vọt lên làm con Thiên Chúa và thừa kế cả gia sản Nước Trời.

Nhưng khoan vội mừng. Ta phải sống sao cho xứng với ân huệ lớn lao của TC chứ! Thánh Phaolô bảo:

“Nếu anh em đã được sống (được tái sinh) bởi Thần Khí, thì hãy theo Thần Khí mà tiến bước.” (Gal 5.25).

Tức là ta phải gia công góp sức vào sự sống mà TC ban cho ta. Ví như TC đã trồng trong ta cây sự sống, ta phải ra công tưới bón cho cây phát triển.

1/ Thì đây, trước hết ta phải đón nhận Thần Khí là căn nguyên của đời sống mới:

“Thật vậy, quyền lực của Thần Khí ban sự sống trong Đức Ki-tô Giê-su, đã giải thoát ta khỏi quyền lực của tội và sự chết....6 (Nếu ta) hứng theo xác thịt là chết, còn hứng theo Thần Khí là sống và bình an. (…) Nhưng anh em không theo xác thịt mà theo Thần khí bởi vì có Thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em.” (Rm 8.1-9)

2/  Đúng vậy, Thần khí Thiên Chúa đến ngự  trong ta:  

 “Anh em không biết sao: anh em là Đền thờ của Thiên Chúa, và Thần khí Thiên Chúa ngự trong anh em ?” (1Cor 3.16).

-Ngài ngự ngay cả trong thân thể ta:

 “Anh em không biết sao: thân mình anh em là đền thờ của Thánh Thần ngự trong anh em và anh em đã nhận lấy từ Thiên Chúa…” (1Cor  6.19)

Chúng ta nghe quen việc Thánh Thần ngự trong mình ta nên không lấy làm điều, thật đáng buồn. Nếu chúng ta để tâm suy niệm, sẽ thấy đấy là một ơn vĩ đại cho một con người phảm hèn như chúng ta. Chẳng đúng sao? Để ngự trị trong thân mình chúng ta, quyền lực Ngài đã phải giải thoát chúng ta khỏi sự khống chế tàn bạo của tội lỗi và sự chết!

3/ Thần khí thay thế cho nguyên lý xấu xa là xác thịt vẫn hằng chi phối làm ta khốn đốn:

5 “Vì trước đây, khi ta còn bị tính xác thịt chi phối, thì các đam mê tội lỗi (…) hoạt động nơi các chi thể ta, để sinh hoa trái cho sự chết. 6 Nhưng nay, ta được giải thoát khỏi cái đã giam hãm ta (…), khiến ta được phục vụ Thiên Chúa trong sự mới mẻ của Thần khí.” (Rm 7.5-6)

Chúng ta đã cảm nhận được sự giải thoát hồng phúc này chưa? Vì nếu không được giải thoát, các dục tình và đam mê sẽ hoành hành mà đưa ta đến cái chết đời đời…

23 “Anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em,
24 và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.”(Ep 4.23-24)

4/  Thần khí giúp tín hữu chống lại những đam mê xác thịt hằng lôi cuốn ta làm những việc đưa đến sự chết:

16 “Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa. (…) 19 Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là : dâm bôn, ô uế, phóng đãng, 20 thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, 21 ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy... Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo : những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa.” (Gal 5.16-21)

5/ Thánh Thần làm trổ sinh những hoa trái đạo đức thánh thiện:

 22 “Còn hoa quả của Thần Khí là : bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, 23 hiền hoà, tiết độ.”(Gal 5.22-23)

  • Chúng ta đều rõ biết con người chúng ta hướng chiều về sự dữ đến nỗi Thánh Phalô phải than khổ:

18 “Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi… 19 Việc thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng việc ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.”(Rm 7.18-19)

Do đó muốn trổ sinh những hoa trái đạo đức tốt lành là điều tự sức mình không thể làm được, vì vậy phải cậy nhờ vào sức thiêng của Thần khí.

          - Ngài ban cho lòng cậy trông, hy vọng:

13 Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng.(Rm 15.13)

6/ Trong Thần khí tất cả các tín hữu họp thành một thân thể duy nhất:

 “Trong Thần khí độc nhất, hết thảy chúng ta được nhờ chịu phép Thanh Tẩy mà nhập vào Thân mình độc nhất (thân mình Chúa Kitô) dù là người Do Thái hay Hi Lạp, dù là nô lệ hay tự do; và hết thảy ta đã được cùng uống Thần khí độc nhất.” (1Cor 12.13).

Chớ gì các tín hữu chúng ta ý thức việc hiệp nhất trong Thân mình Chúa Kitô, chúng ta sẽ tránh được biết bao chia rẽ bất hòa, tranh chấp, xâu xé nhau…giữa một thế giới đầy hận thù, bạo lực, chiến tranh…

7/  Thánh Thần giúp Kitô hữu hiểu biết những chân lý siêu nhiên, nhắc nhớ cho họ tất cả những ngôn-hành của Đức Giêsu và giúp họ thấu hiểu:

26 “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Ga 14.26)

Một trong những kinh nghiệm của những người siêng  đọc Lời Chúa hay học Thánh Kinh là trong lúc gặp những cơn cám dỗ hay hoạn nạn, thử thách, tâm hồn họ lúc đó như chìm trong hỏa mù dục vọng đam mê…, nhưng may thay, chợt được Thánh Thần nhắc nhớ một lời Chúa hợp với hoàn cảnh, thế là họ được chiếu soi giống như đang ở trong tối mà được ánh sáng rọi vào, và nhờ cầu nguyện, đã được giải thoát khỏi cơn hoạn nạn…có thể đưa tới những đổ vỡ lớn lao không lường được! Họ chỉ còn biết hết lòng tạ ơn Thánh Thần.

8/ Ngài dẫn ta vào sự thật toàn vẹn của Thiên Chúa:

12 “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Ngài sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Ngài sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Ngài nghe, Ngài sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.” (Ga 16.12-13)

Con người là động vật có trí khôn, nên luôn muốn biết sự thật. Vậy mà rất nhiều tín hữu vì bận lo sinh kế, nên chểnh mảng việc học biết giáo lý, chỉ hiểu lơ mơ về đạo và do đó việc sống đạo cũng rất hời hợt… Hãy đón nhận Thần khí sự thật để Ngài ban ơn mở trí mà được biết các chân lý của đạo qua những hoàn cảnh thích hợp…

9/  TC ban Thánh Thần là đổ tình yêu Chúa vào lòng ta:

-“Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.” (Rm 5.5)

Là Kitô hữu chân thành, ai chẳng muốn yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn? Hãy siêng nguyện cầu với Chúa Thánh Thần, Ngài là Tình yêu bản thể trong TC, xin Ngài chia sớt cho một tia của Tình yêu ấy, thế cũng đủ lấp đầy lòng chúng ta tình mến TC rồi.  

10/  Thánh Thần thánh hóa, giúp ta nên thánh:

11 Trước kia, có vài người trong anh em đã sống bất xứng. Nhưng anh em đã được tẩy rửa, được thánh hoá, được nên công chính nhờ danh Chúa Giê-su Ki-tô và nhờ Thần Khí của Thiên Chúa chúng ta !” (1Cor 6.11)

11/ Thần Khí trợ giúp sự yếu hèn không biết cầu nguyện của ta và còn cầu thay nguyện giúp ta một cách tuyệt vời:   

26 “Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải ; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.”(Rm 8.26).

12/  Nhờ nhận được sức mạnh của Thánh Thần, tín hữu can trường làm chứng cho Chúa Giêsu:

8 “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Ngài ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.” (Cv 1.8) 

13/ Thánh Thần tuôn đổ xuống trên chúng ta Bảy ơn thiêng vô cùng quí trọng và hữu ích:

Ơn Khôn ngoan, Ơn Thông hiểu, Ơn Chỉ bảo (=Lo liệu), Ơn Sức mạnh, Ơn Suy biết, Ơn Đạo đức, Ơn Kính sợ Thiên Chúa.

Vì những ơn huệ của Thánh Thần này có mặt thường xuyên nơi những ai giữ mình sống trong ơn nghĩa với Chúa, cho nên chúng làm cho đời sống thiêng liêng của ta nên phong phú, giúp ta mau đạt sự thánh thiện.

14/  Thần khí còn ban các đặc sủng (hay đoàn sủng):

4 “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. (…) 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. 8 Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. 9 Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin ; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. 10 Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri ; kẻ thì được ơn phân định thần khí ; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ.

11 Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Ngài.” (1 Cor 12. 4-11)

Chúng ta thấy các đặc sủng có cái bình thường có cái phi thường. Sử dụng các đặc sủng đó, chúng ta sẽ đủ khả năng làm được những việc xây dựng, canh tân và phát triển cộng đoàn Hội Thánh lớn hay nhỏ… đồng thời cũng làm thăng tiến bản thân mình…

15/ Sau cuộc đời này, Thánh Thần sẽ là căn nguyên làm cho ta được sống lại cả phần xác:

Nếu Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết ngự trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sống.” (Rm 8.11)

Việc thân xác được sống lại ấy, chính Thánh Thần là bảo chứng, Ngài như là ấn tín TC đóng vào tâm hồn để bảo đảm sự thực hiện (Ep 1.13-14):

22 Thiên Chúa cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng.” (2Cor 1.22; 5.5)

Mỗi người chúng ta sinh ra trên đời đều được ban tặng một thân xác tuyệt vời: mọi sinh hoạt của đời sống đều thi hành bằng thân xác. Nhờ thân xác, chúng ta được hưởng mọi vui thú của cuộc đời. Và chúng ta ai cũng yêu quí thân thể, chẳng phải ai trong chúng ta cũng làm hết mọi cách cho thân xác ta được mạnh khỏe, được đẹp đẽ, được toàn vẹn đó ư?

Đến khi từ trần, ta cũng mong thân xác ta được sống lại và đồng hưởng hạnh phúc trường sinh với ta. Nguyện vọng ấy, chỉ có Thánh Thần mới bảo đảm cho được thực hiện:

  • 30 “Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc.” (Ep 4.30)

*

Sau hết, chúng con xin “Tạ ơn Chúa” hết lòng hết sức vì tất cả các ơn huệ Thần khí phong phú tuyệt vời Chúa đã ban cho chúng con !

   Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

 

 

back to top
Filters