Hình ảnh Tu sĩ Trương Văn Trung Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô dạy "Thiền Ki-tô XV" cho Giáo dân tại Nhà Tĩnh Tâm Damiano Thủ Đức ngày 23 và 24/10/2015

12 Tháng Giêng 2021

 

back to top
Filters