Hình ảnh việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô ngày 15 tháng 11 năm 2020

17 Tháng Mười Một 2020

back to top
Filters