News Filters

Những Hình Ảnh Thánh Lễ An T.áng Nữ tu Tê-rê-xa Lê Thị Trinh, XV.S. Bề Trên Hội Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô, ngày 21 Tháng 03 Năm 2021 và tại Nghĩa Trang Gia Lào.

25 Tháng Ba 2021

back to top
Filters