News Filters

Sao Chúa gọi con tu ? (Why did God call me to be a religious?)_ Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Thứ bảy, ngày 26 tháng chín năm 2020Sao  Chúa  gọi  con  tu ?

 

Ngày ấy khi nghe nói đến tu

Tim sao thổn thức, tai như ù,

Răng cắn móng tay : đôi mắt chớp,

“Chúa ơi ! sao Chúa gọi con tu ? ”

****

Ngại ngùng : con bước vào đời tu.

Khổ đau, cay đắng đến lu bù,

Đôi mi lại chớp như muốn khóc,

Nhìn lên thập giá : con quyết tu.

****

Bây giờ: tôi hiểu ra đời tu.

Tự nguyện dâng hiến: kiếp sống tù,

Người tù tự nguyện luôn hạnh phúc.

Cảm tạ tình Chúa mãi thiên thu.

****

Con luôn hạnh phúc sống đời tu.

Chúa ở cùng con mãi hộ phù,

Giúp con giãi sáng tình yêu Chúa,

Cho con trung tín trong đời tu.

*******

                                                                   Xuân  Lộc  01/ 09/ 1982

                                                                  Giuse Maria Trương Văn Trung

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV 

 

Why did God call me to be a religious?

 

That day when I heard to enter into religion

Heart sobbing, ears like inattention,

Nail biting: blinking eyes,

"Oh my God! Why did You call me to enter in religion? ”

****

Shy look: I entered the religious life.

My eyelashes blink like to cry,

To be busy with suffering and bitter,

Looking up at the cross: I decided to live religious life.

****

Now: I understand the religious life.

Voluntary dedication: the kalpa of prison life.

Voluntary prisoner is always happy,

Thank the love of God in all my life.

****

I am always happy to live a religious life.

God is with me and bless my life

Help me shine God's love

Be faithful in my religious life.

*******

                                                                        Xuan Loc September 1, 1982

                                                                        Joseph Mary Truong Van Trung

 

back to top
Filters