News Filters

Sao Chúa gọi con tu ? (Why did God call me to be a religious?)_Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

26 Tháng Chín 2020

Sao  Chúa  gọi  con  tu  ?

 

Ngày ấy khi nghe nói đến tu

Tim sao thổn thức, tai như ù

Răng cắn móng tay : đôi mắt chớp

“Chúa ơi ! sao Chúa gọi con tu ? ”

****

Ngại ngùng : con bước vào đời tu

Khổ đau, cay đắng đến lu bù

Đôi mi lại chớp như muốn khóc

Nhìn lên thập giá : con quyết tu

 ****

Bây giờ: tôi hiểu ra đời tu

Tự nguyện dâng hiến: kiếp sống tù

Người tù tự nguyện luôn hạnh phúc

Cảm tạ tình Chúa mãi thiên thu

****

Con luôn hạnh phúc sống đời tu

Chúa ở cùng con mãi hộ phù

Giúp con giãi sáng tình yêu Chúa

Cho con trung tín trong đời tu.

*******

Xuân  Lộc  01/ 09/ 1982

   Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

   Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

 

Why did God call me to be a religious?

 

That day when I heard to enter into religion

Heart sobbing, ears like unattention

Nail biting: blinking eyes

"Oh my God ! Why did You call me religion? ”

****

Shy look: I entered the religious life

My eyelashes blink like to cry

To be busy with suffering and bitter

Looking up at the cross: I decided to live religious life

****

Now: I understand the religious life

Voluntary dedication: the course of prison life

Voluntary prisoners are always happy

Thank the love of God in all my life

****

I am always happy to live a religious life

God is with me and bless my life

Help me shine God's love

Be faithful in my religious life.

****

Xuan Loc September 1, 1982

   Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV. 

   Congregation of the Vitality of Christ

back to top
Filters