News Filters

014_AUDIO_”BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”_Quyển 2 : CHƯƠNG 57 đến CHƯƠNG 62 của Maria Valtorta

26 Tháng Giêng 2021

 

 

014_AUDIO_”BÀITHƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”

 

hoặc “TINMỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI” của Maria Valtorta

 

*******

 

Quyển 2 : CHƯƠNG 57 đến CHƯƠNG 62

(Nguồn Youtube: Thư Viện Đức Tin)

back to top
Filters