014_AUDIO_BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI_Quyển 5 : CHƯƠNG 44 đến CHƯƠNG 46 Của Maria Valtorta

28 Tháng Giêng 2021

BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI

Hoặc “TIN MỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI”

***

Tác giả: Maria Valtorta

Nữ tu Phạm Thị Hùng, CMR chuyển dịch

***     

Năm thứ ba đời sốngcông khai

(Phần thứ nhất)

014_Quyển 5, Chương 44 đến Chương 46

[Nguồn Audio: Radio Giờ Của Mẹ (memaria.net)]

back to top
Filters