5_ Tin Cộng Đồng XV

Filters
20
Items
of
80
Thầy Trung và các Bạn học tiếng Quảng Đông mừng Sinh Nhật Cô Giáo Ngọc Tuyết .
Tĩnh Tâm Năm 2020. CHIỀU ngày 15 tháng 10 năm 2020
Những Hình Ảnh Tĩnh Tâm Năm Ngày 17 Tháng 10 Năm 2020
Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 08 Tháng 11 Năm 2020 của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Ki-tô
CHIỀU ngày 16 tháng 10 năm 2020. Tĩnh Tâm Năm Dòng Ba Sức Sống Chúa Kitô.
Hình ảnh việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô
Những Hình Ảnh Tĩnh Tâm Năm Ngày 14 Tháng 10 Năm 2020
Tĩnh Tâm Năm Dòng Ba Sức Sống Chúa Kitô.
Những Hình Ảnh Tĩnh Tâm Năm Ngày 18 Tháng 10 Năm 2020
Hình ảnh việc Bác Ái của ngày 01 tháng 11 năm 2020
Ngày 17 tháng 10 năm 2020. Tĩnh Tâm Năm của Dòng Ba Sức Sống Chúa Kitô.
SÁNG ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô.
Nữ tu Maria Bùi Thị K.im C.ương, XV.S. về dự Lễ A.n T.áng Bà Nội ngày 21 / 11 / 2020
Những Hình Ảnh Tĩnh Tâm Năm Ngày 16 Tháng 10 Năm 2020
Tĩnh Tâm Năm 2020. SÁNG ngày 15 tháng 10 năm 2020
19 Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. (Mt 6,22-23)
Những Hình Ảnh Tĩnh Tâm Năm Ngày 15 Tháng 10 Năm 2020
Hình ảnh việc Bác Ái ngày 25 tháng 10 năm 2020
ngày 17 tháng 10 năm 2020. Tĩnh Tâm Năm của Dòng Ba Sức Sống Chúa Kitô.
back to top
Filters