News Filters

CÁC SỨ ĐIỆP MỄ DU THÁNG 11-2021

Thứ tư, ngày 01 tháng mười hai năm 2021

 

CÁC SỨ ĐIỆP MỄ DU THÁNG 11-2021

SỨ ĐIỆP MỄ DU NGÀY 25-11-2021 BAN QUA MARIJA

Các con thân yêu ! Trong thời gian của Lòng Thương Xót này, Mẹ ở cùng các con và kêu gọi tất cả các con hãy là những người mang sự bình an và tình yêu thương vào trong thế giới này, là nơi mà qua Mẹ, hỡi các con bé nhỏ, Thiên Chúa kêu gọi các con trở nên lời cầu nguyện, trở nên tình yêu thương và là một biểu hiện của Thiên Đàng trên mặt đất này.

Hỡi các con bé nhỏ, chớ gì tâm hồn các con được tràn đầy niềm vui và niềm tin vào Thiên Chúa, để các con sẽ hoàn toàn tín thác vào Thánh Ý của Người. Chính vì thế mà Mẹ ở cùng các con, bởi vì Người, là Đấng Tối Cao, đang phái Mẹ đến giữa các con để khuyến khích các con hy vọng và sẽ là những người kiến tạo hòa bình trên cái thế giới bất an này.

Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

(Jn.PVB.TTrg dịch theo Medjugorje.hr)

SỨ ĐIỆP MỄ DU NGÀY 06-11-2021 BAN QUA MARIJA

Các con thân yêu ! Hãy vâng lời, tin tưởng và dốc lòng hoán cải, ngõ hầu sự thánh thiện trong đời sống các con sẽ trong sáng và chân thành.

Hãy khuyến khích nhau làm những việc tốt lành để đời đời sống của các con trên mặt đất có thể tươi đẹp hơn.

Hỡi các con thân yêu, hãy cầu nguyện để các con sẽ là hình ảnh phản chiếu tình yêu của Mẹ cho tất cả những người đang xa lìa Thiên Chúa.

Mẹ cảm ơn các con vì hôm nay nữa đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

(Jn.PVB.TTrg dịch theo Medjugorje_Queen of Peace)

 

back to top
Filters