News Filters

CẢM NẾM TÌNH YÊU (FEEL AND EXPERIENCE THE LOVE)_Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

Thứ tư, ngày 07 tháng mười năm 2020

CẢM  NẾM  TÌNH  YÊU

*******

Hồn con nếm cảm tình nhiệm mầu

Trí con lặn mất trong tình yêu

Thân xác tràn đầy tình yêu Chúa

Còn gì vương vấn : sao  không yêu ?

*******

Gia  Lào 1981

Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

FEEL AND EXPERIENCE THE LOVE

*******

The soul tasted Jesus’s mystery love

My mind dives in Your love

My body is full of Your vitality

What have I lingered : why not love?

*******

Gia Lao 1981

Joseph Mary Tâm Kiên, XV.  

back to top
Filters