News Filters

DÂNG HIẾN (CONSECRATION)_Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

11 Tháng Mười 2020

DÂNG  HIẾN

                                     

“tình yêu” xin đáp lại “Tình Yêu”

Dẫu biết rồi đây phải khổ nhiều

Càng cay càng đắng con càng thấm

Ngọt ngào trong tình Chúa cao siêu.

 

                 Gia Lào, 10 - 10 – 1980

                   Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

CONSECRATION

 

"love", please reply "Love"

Even though I know: much suffering for love

The more bitter the more I pervade

I fell sweet in divine love.

 

            Gia Lao, October 10 - 1980

               Joseph Mary Tâm Kiên, XV. 

back to top
Filters