LECTIO DIVINA QUA CÁC MẦU NHIỆM NĂM SỰ SÁNG *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

22 Tháng Mười Một 2020

 

                                                                                   

 

CHƯƠNG II : NĂM SỰ SÁNG

I.- MẦU NHIỆM THỨ nhất MÙA SÁNG: ĐỨC GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA TẠI SÔNG GIO-ĐAN

BÀI 16: Mầu nhiệm thứ nhất, Mùa Sáng: Ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45).

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. (74)
  Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” Nhưng Đức Giê-su trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người. Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa.
Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được làm Mẹ Đấng Thiên Sai. Sau khi từ kẻ chết chỗi dậy, Người đã thông ban cho các môn đệ Chúa Thánh Thần, Đấng mà Người đã hứa đổ tràn trên Giáo Hội khi Người trở về với Chúa Cha. (75)  Tất cả những sự kiện đó chứng tỏ rằng sứ vụ của Đức Giêsu mang dấu vết rõ ràng sự hiện diện của Thần Khí: sự sống, sự sống mới. Giữa sự sai đi Chúa Con từ Chúa Cha và sự sai đi Thần Khí từ Chúa Cha và Chúa Con, có một sự liên hệ chặt chẽ và thiết yếu. (76) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Chúng con xin Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mời gọi Thần Khí đến với thân xác và linh hồn của chúng con tràn đầy nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu được sai đi bởi Chúa Cha của Chúa Giê-su. Chúng con xin Thần khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên chúng con: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA. (77)  Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu được sai đi bời Chúa Cha của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(74) Mt 3,13-17.
(75) x. Ga 20,22-23.
(76) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 16.
(77) x. Is 11,2.

BÀI 17 : Mầu nhiệm thứ nhất, Mùa Sáng: Ca ngợi Chúa Ki-tô.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô. (78)
  Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.” Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì khi chúng con được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng con được dìm vào trong cái chết của Người. Chúng con đã nên một với Đức Ki-tô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng con cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại. (79)  Chúng con xin ca ngợi Chúa Giêsu vì Ngài đã được Thiên Chúa dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong là Đấng Thiên Sai. Đi tới đâu Ngài cũng thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người. (80) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Chúa Kitô là Ánh sáng muôn dân (81) xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu được sai đi bởi Chúa Cha của Chúa Giê-su. Chúng con xin Thần Khí ban cho chúng con sống nhờ Thần Khí, thì cũng cho chúng con được nhờ Thần Khí mà tiến bước”. (82) Xin Thần Khí cho chúng con khao khát những ơn của Thần Khí, và biết tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó, nhằm xây dựng Hội Thánh (83)  Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu được sai đi bời Chúa Cha của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(78) Mc 1,6-11.
(79) x.  Râu Mèo 6,3-5.
(80) x. Cv 10, 38.
(81) x. Ga 8,12.
(82) x. Gl 5,25.
(83) x. 1Cr 14,12.

BÀI 18 : Mầu nhiệm thứ nhất, Mùa Sáng: Đức Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan.

Phần 3: Ca ngợi Chúa Cha.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (84)
  Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân : thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ. Còn tiểu vương Hê-rô-đê thì bị ông Gio-an khiển trách vì đã lấy bà Hê-rô-đi-a là vợ của người anh, và vì tất cả các tội ác tiểu vương đã phạm. Ngoài ra, tiểu vương còn phạm thêm tội này là bỏ tù ông Gio-an. Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng : Con là Con của Cha ; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.
  Lạy Chúa Cha, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được làm Mẹ của Đấng Thiên Sai. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Gio-đan và Thánh Thần ngự xuống trên Người, Chúa đã long trọng tuyên bố Người là con chí ái, xin cho chúng con là đoàn nghĩa tử được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, hằng bền vững thi hành ý Chúa. (85)
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Xin Cha yêu thương ban Thần Khí ngự trên chúng con nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu được sai đi bởi Chúa Cha của Chúa Giê-su. Chúng con tin rằng nếu Thần Khí ngự trong chúng con, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong chúng con, mà làm cho thân xác của chúng con được sự sống mới. (86) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu được sai đi bời Chúa Cha của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(84) Lc 3,16-22.
(85) x. Lời Nguyện của Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
(86) x. Rm 8,11.

II. MẦU NHIỆM THỨ HAI, MÙA SÁNG: ĐỨC GIÊ-SU DỰ TIỆC CƯỚI CA-NA

BÀI 19: Mầu nhiệm thứ 2, Mùa Sáng: Ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45).

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an. (87)
  Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người : “Họ hết rượu rồi.” Đức Giê-su đáp : “Thưa bà, huyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi !” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ : “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa.
  Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con Mẹ Ma-ri-a. Mẹ đã xót thương những kẻ thiếu thốn và nói với Con Mẹ giùm cho họ; Mẹ được làm Mẹ Trung Gian Các Ơn. Chúng con xin Mẹ Maria dạy chúng con đừng bao giờ e sợ phải nói về thế giới cho Đức Giêsu và phải nói về Đức Giêsu cho thế giới. (88) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin Mẹ mời gọi Thần Khí đến tràn đầy hồn xác chúng con. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu ban ân huệ qua Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su. Chúng con xin Thần Khí cho chúng con sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí, và hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an. (89) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu ban ân huệ qua Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(87) Ga 2,1a.3-5.7-11.
(88) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 51.
(89) x. Rm 8,5-6.

 

BÀI 20 : Mầu nhiệm thứ hai, Mùa Sáng: Đức Giê-su dự tiệc cưới Ca-na. Ca ngợi Chúa Ki-tô.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an. (87)
Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người : “Họ hết rượu rồi.” Đức Giê-su đáp : “Thưa bà, huyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi !” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ : “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì trong Tin Mừng Chúa cho chúng con được biết rằng Mẹ Maria là người duy nhất đã nhận thấy nỗi khó khăn của đôi tân hôn tại Ca-na. (90)  Chúng con ca ngợi Chúa Kitô, vì chúng con được tái sinh trong Bí tích Thánh Tẩy, chúng con cảm nghiệm sự hiện diện và quyền lực của Thần Khí, không chỉ là Tác giả sự sống, nhưng còn là Đấng thanh tẩy và cứu chuộc, sản sinh những hoa quả bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. (91) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Chúa Kitô, Người là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. (92) Chúng con xin Chúa Ki-tô ban Thần Khí ngự đến trên chúng con tràn đầy. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu ban ân huệ qua Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su. Chúng con xin ca ngợi Chúa Ki-tô, vì trong Người, cả chúng con nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí. (93) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu ban ân huệ qua Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(87) Ga 2,1a.3-5.7-11.
(90) x.  Huấn thị Những yếu tố cốt yếu trong giáo huấn của Giáo Hội về đời tu 53.
(91) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 15.
(92) Ga 1,9.
(93) x. Ep 2,22.

BÀI 21 : Mầu nhiệm thứ hai, Mùa Sáng: Ca ngợi Chúa Cha.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an. (87)
Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người : “Họ hết rượu rồi.” Đức Giê-su đáp : “Thưa bà, huyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi !” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ : “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.
  Lạy Cha, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã ban cho chúng con Mẹ Ma-ri-a, Mẹ Maria đã xót thương những kẻ thiếu thốn và nói với Con Mẹ giùm cho họ, (94) vì thế trong Giáo Hội Công Giáo, Mẹ Maria được tôn sùng cách đặc biệt dưới tước hiệu “Đức Mẹ Trung Gian Các Ơn”. (95) Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà  cho chúng con biết thật Đức Kitô, Con Chúa,  xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn Con Chúa chĩu khổ hình thập giá, và nhờ lới Thánh` Mẫu Maria chuyển cầu, Chúa cũng cho chúng con được sống lại vinh hiển. (96) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Chúng con xin Cha ban Thần Khí ngập tràn trên chúng con nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu ban ân huệ qua Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su. Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng con đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. (97) Chúng con xin ca ngợi Cha, vì chúng con đã không lãnh nhận Thần Khí khiến chúng con trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho chúng con nên nghĩa tử, nhờ đó chúng con được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!”. (98) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu ban ân huệ qua Mẹ Ma-ri-a của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(87) Ga 2,1a.3-5.7-11.
(94) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 51.
(95) x. Tông Thư đề ngày 8 tháng 9 năm 1894 của Đức Giáo Hoàng Leo XIII về Kinh Mân Côi.
(96) x. Lời Nguyện của Lễ Đức Mẹ Mân Côi của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
(97) x. Ga 1,16.

III. MẦU NHIỆM THỨ BA, MÙA SÁNG: ĐỨC GIÊ-SU RAO GIẢNG NƯỚC TRỜI VÀ KÊU GỌI SÁM HỐI

BÀI 22: Mầu nhiệm thứ ba, Mùa Sáng: Ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45).

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. (99)
  Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa.
  Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được tôn sùng cách đặc biệt dưới tước hiệu “Đấng Chỉ Bảo Đàng Lành”. Chúng con xin Chúa dãy chúng con học nơi Mẹ Maria Vô Nhiễm vâng phục thánh ý Chúa qua việc Mẹ đón nhận Đức Ki-tô: Mẹ là trinh nữ vâng phục mà hai tiếng “xin vâng” đáp lại lời Thiên Chúa đã biến đổi dòng lịch sử của chúng ta. (100) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Chúng con xin Mẹ Ma-ri-a cầu xin Thần Khí đến trên chúng con ngập tràn Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su Thương Xót. Xin Thần Khí cho chúng con nhận ra Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng con, nên dầu chúng con đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng con được cùng sống với Đức Ki-tô. Chính do ân sủng mà chúng con được cứu độ ! (101)  Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su Thương Xót (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(99) Mt 4,12-17.
(100) x.  Huấn thị Những yếu tố cốt yếu trong giáo huấn của Giáo Hội về đời tu 53.
(101) x. Ep 2,4-5.

 

BÀI 23 : Mầu nhiệm thứ ba, Mùa Sáng: Ca ngợi Chúa Ki-tô.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô. (102)
  Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.” Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng : “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa.
Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người. Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.
  Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa kêu gọi chúng con hãy lấy việc đi theo Người làm mục tiêu của cuộc đời (103).  Chúng con phải coi như luật tối thượng của đời sống việc theo Đức Ki-tô, được đề nghị trong Phúc Âm và được trình bày trong Lời hứa của Phép Rửa tội.
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Thánh Tâm nhân từ và yêu thương, chúng con xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con để chúng con được Thần Khí dẫn chúng con vào trong tình yêu Giê-su Thương Xót, Xin Thần Khí dạy chúng con nhận ra rằng Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng con, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng con. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng con được thừa hưởng sự sống đời đời, như chúng con vẫn hy vọng. (104) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su Thương Xót (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(102) Mc 1,6-15.
(103) x.  Tông Huấn Đời SốngThánh Hiến 18.
(104) x. Tt 3,6.

BÀI 24 : Mầu nhiệm thứ ba, Mùa Sáng: Ca ngợi Chúa Cha.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (105)
  Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.
Lạy Chúa là Cha của chúng con, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng ; xin tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con ăn ở thế nào, để trở nên đền thờ của Cha. (106) Nhờ quyền năng của Thần Khí, Đức Giêsu chữa lành bệnh nhân và xua đuổi ma quỷ, như là một tín hiệu Nước Thiên Chúa đã đến (107)  Sau khi từ kẻ chết chỗi dậy, Người đã thông ban cho các môn đệ Chúa Thánh Thần, Đấng mà Người đã hứa đổ tràn trên Giáo Hội khi Người trở về với Chúa Cha. (108) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Xin Cha ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su Thương Xót. Xin Thần Khí dạy chúng con rằng không phải vì tự sức mình chúng con đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng con nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng con được tái sinh và đổi mới. (109)  Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su Thương Xót (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(105) Lc 4,14-18.
(106) x. Lời Nguyện của Chúa Nhật 6 Thường Niên của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
(107) x. Mt 12,28.
(108) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 16.
(109) x. Tt 3,5.

 

 IV. MẦU NHIỆM THỨ TƯ, MÙA SÁNG: ĐỨC GIÊ-SU BIẾN HÌNH TRÊN NÚI

BÀI 25: Mầu nhiệm thứ tư, Mùa Sáng: Ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45).

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. (110)
  Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người.4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay ! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !” Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo : “Trỗi dậy đi, đừng sợ !” Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm) CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa.

Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được tôn sùng cách đặc biệt dưới tước hiệu “Đấng Chỉ Bảo Đàng Lành”. Xin Mẹ dạy chúng con biết rằng Thần Khí uốn nắn Giáo Hội thành một cộng đoàn những chứng nhân để, nhờ quyền lực của Người, Giáo Hội làm chứng cho Đức Giêsu Cứu Thế. (111)  Theo nghĩa này, Chúa Thánh Thần là tác nhân chủ yếu của việc Phúc Âm hoá. (112)   
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Chúa Ki-tô, chúng con xin Mẹ Ma-ri-a cầu xin Thần Khí ngự đến trên chúng con. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su Cứu Thế. Chúng con xin Thần Khí dạy chúng con biết cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng ; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự. Xin Thần Khí dạy chúng con biết nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. (113) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su Cứu Thế (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(110) Mt 17,1-8.
(111) x. Cv 1,8.
(112) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 17.
(113) x. Ep 5,19-20.

 BÀI 26 : Mầu nhiệm thứ tư, Mùa Sáng: Ca ngợi Chúa Ki-tô.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô. (114)
  Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Thật ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.
  Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã cho quyền năng của Chúa Thánh Thần dẫn dắt Anh Em từng bước cho đến khi đạt được tình trạng hoàn toàn đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, phản chiếu một tia của ánh sáng chói loà, và trong cuộc lữ hành trần thế, chúng con tiến đến tận nguồn ánh sáng không bao giờ cạn. (115) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Chúa Giêsu,  Ngài là Con một của Chúa Cha, (116)  chúng con xin Chúa Ki-tô ban Thần Khí cho chúng con tràn đầy. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su Cứu Thế. Xin Thần Khí dạy chúng con luôn đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Sau cùng, chúng con luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó chúng con sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Chúng con đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa. (117) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su Cứu Thế (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(114) Mc 9,2-8.
(115) x.  Tông Huấn Đời SốngThánh Hiến 19.
(116) x. Ga 1,14)
(117) x. Ep 6,14-17.

 

 

BÀI 27 : Mầu nhiệm thứ tư, Mùa Sáng: Ca ngợi Chúa Cha.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (118)
Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.
Lạy Chúa Cha, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì khi Con Một Chúa biểu lộ dung nhan vinh hiển Đức Kitô, Chúa đã dùng hai chứng nhân Cựu Ước là ông Mô-sê và ông Ê-li-a để củng cố niềm tin của các Tông Ðồ vào mầu nhiệm cứu độ và báo trước hồng ân lạ lùng Chúa sẽ ban là nhận chúng con làm nghĩa tử. Xin cho chúng con nghe lời Con Một Chúa để mai sau được chung hưởng gia nghiệp với Người.. (119)  
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Xin Cha đổ xuống lòng chúng con Thần Khí nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su Cứu Thế. Chúng con xin Cha ban cho chúng con một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng con được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Nhưng không phải chỉ có thế ; chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng : ai gặp gian truân thì quen chịu đựng; ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên ; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng con sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng con, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng con. (120) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su Cứu Thế (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(118)  Lc 9,28-36.
(119) x. Lời Nguyện của Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
(120) x. Rm 5,1.3-5.

 

V. MẦU NHIỆM THỨ NĂM, MÙA SÁNG: ĐỨC GIÊ-SU LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ

BÀI 28: Mầu nhiệm thứ năm, Mùa Sáng: Ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45).

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. (121)
Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói : “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.” Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói : “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết : từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy.”

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa.
Lạy Chúa là Cha của chúng con, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được tôn sùng cách đặc biệt dưới tước hiệu “Mẹ của Đấng Căn Chiên Lành”. Chúng con ca ngời Chúa vì chương trình cứu độ con người của Chúa Cha, không kết thúc với sự chết và phục sinh của Đức Giêsu. Nhờ ân huệ của Thần Khí Đức Kitô, hoa quả sứ vụ cứu rỗi của Người được Giáo Hội ban tặng cho mọi dân tộc thuộc mọi thời đại, qua sự loan truyền Tin Mừng và phục vụ yêu thương đối với gia đình nhân loại. (122)       
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Chúa Ki-tô, chúng con xin Đức Mẹ Đồng Trinh cầu xin Thần Khí ngự đến trên chúng con. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu sống trong chúng con qua Thánh Thể của Chúa Giê-su. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính và mến yêu bí tích Mình và Máu Chúa Giêsu, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con và vương quốc bình an của Người. (123)  Xin Chúa cho chúng con được thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. (124)  Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu sống trong chúng con qua Thánh Thể của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(121) Mt 26,20.26-29.

(122) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 17.

(123) x. Lời Nguyện của Lễ Minh và Máu Thánh Chúa Kitô của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

(124) x. 2Pr 1,3-4.

 

BÀI 29 : Mầu nhiệm thứ năm, Mùa Sáng: Ca ngợi Chúa Ki-tô.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô. (125)
Chiều đến, Đức Giê-su và Nhóm Mười Hai cùng tới. Đang khi dùng bữa, Người nói : “Thầy bảo thật anh em, có người trong anh em sẽ nộp Thầy, mà lại là người đang cùng ăn với Thầy.” Các môn đệ đâm ra buồn rầu, và lần lượt hỏi Người : “Chẳng lẽ con sao ?” Người đáp: “Chính là một trong Nhóm Mười Hai đây, mà là người chấm chung một đĩa với Thầy. Đã hẳn, Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người : thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn !” Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói : “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông : “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em : chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.”

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa ban cho chúng con hết lòng yêu mến bí tích Thánh Thể, vì Thánh Thể là nguồn mạch và đỉnh cao của sinh hoạt Giáo Hội. (126)  Thánh Thể quả thật là một thoáng thiên đàng trên trái đất. Thánh Thể là một tia sáng huy hoàng của Giê-ru-sa-lem thiên quốc xuyên qua lớp mây mù của lịch sử chúng con và soi sáng cho cuộc hành trình của chúng con. (127)
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Chúa Giê-su, Ngài là Bánh Ban Sự Sống, (128)  chúng con xin Người ban Thần Khí cho chúng con tràn đầy, để Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu sống trong chúng con qua Thánh Thể của Chúa Giê-su. Chúng con xin Thần Khí dạy chúng con nhận ra rằng Thần Khí của Thiên Chúa đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết sống trong chúng con, thì Thiên Chúa đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong chúng con, mà làm cho thân xác của chúng con được sự sống mới. (129) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)                                           

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu sống trong chúng con qua Thánh Thể của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(125)  Mc 14,17-25.
(126)  x.  Hiến chế Tín lý về Giáo Hội  11.
(127)  x.  Thông điệp về Thánh Thể 19.
(128) x. Ga 6,35.
(129) x. Rm 8,11.

BÀI 30 : Mầu nhiệm thứ năm, Mùa Sáng: Ca ngợi Chúa Cha.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (130)
  Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn cùng với các Tông Đồ. Người nói với các ông : “Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa.” Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói : “Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau. Bởi vì, Thầy bảo cho anh em biết, từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi Triều Đại Thiên Chúa đến.” Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói : “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói : “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.
Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.
  Lạy Chúa Cha, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Cha đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sung kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. (131)
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Xin Cha đổ xuống lòng chúng con Thần Khí nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu sống trong chúng con qua Thánh Thể của Chúa Giê-su. Trong Chúa Giê-su, xin Thần Khí dạy chúng con khám phá sự cao cả và phẩm giá của mỗi con người chúng con trong con tim Thiên Chúa, Đấng dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. (132)  Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu sống trong chúng con qua Thánh Thể của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(130) Lc 22,14-20.

(131) x. Lời Nguyện của Lễ Mình và Máu Thánh Chúa của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

(132)  x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 13.

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back to top
Filters