LECTIO DIVINA QUA CÁC MẦU NHIỆM NĂM SỰ THƯƠNG *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

23 Tháng Mười Một 2020

 

CHƯƠNG III : NĂM SỰ THƯƠNG

I.- MẦU NHIỆM THỨ NHẤT MÙA THƯƠNG: ĐỨC GIÊ-SU LO BUỒN ĐỔ MỒ HÔI MÁU

BÀI 31: Mầu nhiệm thứ nhất, Mùa Thương: Ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45).  

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. (133)
Đức Giê-su đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô : “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao ? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.” Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói : “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.” Rồi Người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa.
  Lạy Chúa Cha toàn năng, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã ban cho Mẹ Ma-ri-a vâng theo Ý Cha trước cuộc khổ nạn của Đức Giê-su. Nhờ Đức Giê-su là con người bằng xương bằng thịt đã chịu chết, Thiên Chúa cho chúng con được hoà giải với Người, để chúng con trở nên thánh thiện tinh tuyền và không có gì đáng trách trước mặt Người. (134) Đức Giêsu là Tin Mừng đối với các người nam nữ của mọi thời đại và mọi nơi chốn, trong cuộc tìm kiếm ý nghĩa của sự hiện hữu và sự thật về bản tính nhân loại của mình. (135) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Xin Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria cầu khẩn Thần Khí ngự đến trên chúng con tràn đầy nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu vâng Thánh Ý Chúa Cha của Chúa Giê-su. Xin Mẹ Maria cầu xin Thần Khí đến dẫn chúng con sống theo Thần Khí, và như vậy, chúng con sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa. (136) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu vâng Ý Cha của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(133)  Mt 26,39-44.
(134) x. Cl 1,22.
(135) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 14.
(136)  x. Gl 5,16.

 

BÀI 32 : Mầu nhiệm thứ nhất, Mùa Thương: Ca ngợi Chúa Ki-tô.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô. (137)
Đức Giê-su đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được. Người nói: “Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.” Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô : “Si-môn, anh ngủ à ? Anh không thức nổi một giờ sao ? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.” Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước. Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với Người. Lần thứ ba, Người trở lại và bảo các ông : “Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao ? Thôi, đủ rồi. Giờ đã điểm. Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào ! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới !”

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa dạy chúng con biết rằng đức tuân phục Ki-tô giáo là một sự tùng phục thánh ý Thiên Chúa vô điều kiện. Đức tuân phục của chúng con là một tác động hoàn toàn tự do đã làm cho chúng con trở nên Ki-tô Hữu hiện nay: nhiệm vụ của chúng con là làm cho tác động ấy luôn luôn trở nên sống động hơn bằng những sáng kiến riêng. Đức tuân phục ấy thay vì giảm bớt phẩm giá con người, lại làm cho con người trở nên trưởng thành bằng cách làm lớn mạnh quyền tự do làm con Thiên Chúa. (138) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Tình Yêu Thương Xót của Ngài, chúng con xin Chúa Ki-tô ban Thần Khí trên chúng con. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu vâng Ý Cha của Chúa Giê-su. Chúng con xin Thần Khí dạy chúng con nhận ra rằng Chúa Giê-su đã trở nên vừa là sự mạc khải vừa là sự hoàn thành một nhân loại được tái sáng tạo và đổi mới theo chương trình của Thiên Chúa. Trong Chúa Giê-su, chúng con khám phá sự cao cả và phẩm giá của mỗi con người trong con tim Thiên Chúa, Đấng dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. (139) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu vâng Ý Cha của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(137)  Mc 14,35-42.
(138)  x.  Tông Huấn Chứng tá Phúc Âm 27.
(139) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 13.

 

BÀI 33 : Mầu nhiệm thứ nhất, Mùa Thương: Ca ngợi Chúa Cha.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (140)
  Sau đó, Người đi ra núi Ô-liu như đã quen. Các môn đệ cũng theo Người. Đến nơi, Người bảo các ông: “Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.” Rồi Người đi xa các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha.” Bấy giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho Người. Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, Người liền nói với các ông: “Sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ.”

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.
  Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với Con Một Chúa là Ðức Giê-su Ki-tô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. (141)
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu vâng Ý Cha của Chúa Giê-su. Xin Cha dùng Thần Khí của Cha đang ngự trong chúng con mà làm cho thân xác chúng con được sự sống mới. Nhưng chúng con không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong chúng con. Ai không có Thần Khí của Đức Ki-tô, thì không thuộc về Đức Ki-tô. Nhưng nếu Đức Ki-tô ở trong chúng con, thì dầu thân xác chúng con có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho chúng con được sống, vì chúng con đã được trở nên công chính. (142) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu vâng Ý Cha của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(140)  Lc 22,39-46.
(141)  x. Lời Nguyện của Chúa Nhật 3 Thường Niên của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
(142)  x. Rm 8,9-11.

 

II. MẦU NHIỆM THỨ HAI, MÙA THƯƠNG: ĐỨC GIÊ-SU CHỊU ĐÁNH ĐÒN

BÀI 34 : Mầu nhiệm thứ hai, Mùa Thương: Ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45).

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. (143)
  Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: “Thế còn ông Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây?” Mọi người đồng thanh: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Tổng trấn lại nói: “Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?” Họ càng la to: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: “Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy!” Toàn dân đáp lại: “Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!” Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa.
Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được thông phần thống khổ với Đức Giê-su. Chúng con xin Mẹ Maria dạy chúng con biết rằng chương trình cứu độ con người của Chúa Cha, không kết thúc với sự chết và phục sinh của Đức Giêsu. Nhờ ân huệ của Thần Khí Đức Kitô, hoa quả sứ vụ cứu rỗi của Người được Giáo Hội ban tặng cho mọi dân tộc thuộc mọi thời đại, qua sự loan truyền Tin Mừng và phục vụ yêu thương đối với gia đình nhân loại. (144) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Xin Mẹ Ma-ri-a cầu khẩn Thần Khí ngự đến trên chúng con tràn đầy nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu nhận đau khổ của Chúa Giê-su. Chúng con xin Thần Khí dạy chúng con biết ca ngợi Chúa, vì chúng con được ở lại trong sự sống lại và sự sống của Chúa Ki-tô. Chúng con được Thần Khí thanh tẩy để trở nên tinh ròng, và sẽ được kết hợp chặt chẽ với Chúa Cha và Chúa Giê-su và Đức Maria trong Thần Khí. (145)  Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu nhận đau khổ của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(143)  Mt 27,22-26.
(144) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu  17.
(145) x. Hiến Pháp của Hội Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô, Điều 3, 2/, 10.

 

BÀI 35 :  Mầu nhiệm thứ hai, Mùa Thương: Ca ngợi Chúa Ki-tô.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô. (146)
Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một người tù, tuỳ ý họ xin. Khi ấy có một người tên là Ba-ra-ba, đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi: “Các ông có muốn ta phóng thích vua dân Do-thái cho các ông không ?” Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà các thượng tế nộp Người. Nhưng các thượng tế sách động đám đông đòi ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba thì hơn. Ông Phi-la-tô lại hỏi: “Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do-thái ?” Họ la lên: “Đóng đinh nó vào thập giá !” Ông Phi-la-tô lại hỏi: “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác ?” Họ càng la to: “Đóng đinh nó vào thập giá !” Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giê-su, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì do việc trở nên “đồng hình đồng dạng” với mầu nhiệm Đức Ki-tô, chúng con nhìn nhận với lòng ngưỡng mộ vẻ đẹp tuyệt vời của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và vui sướng làm chứng về sự hạ cố đầy yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng con. (147) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Tình Yêu của Thánh Tâm Thương Xót, chúng con xin Chúa Ki-tô ban Thần Khí trên chúng con tràn đầy. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu nhận đau khổ của Chúa Giê-su. Chúng con xin Thần Khí dạy chúng con biết ca ngợi Chúa Ki-tô vì Người ban ơn cho chúng con để cho Thánh Thần hướng dẫn chúng con hầu tiến đi không ngừng trên hành trình thanh luyện, ngày qua ngày, Anh Em trở thành những con người mang danh Đức Ki-tô, nối dài trong lịch sử sự hiện diện đặc biệt của Chúa Phục Sinh. (148)  Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu nhận đau khổ của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(146)  Mc 15,6-15.
(147)  x. Tông Huấn Đời SốngThánh Hiến  16.
(148) x. Tông Huấn Đời SốngThánh Hiến 19.

 

BÀI 36 : Mầu nhiệm thứ hai, Mùa Thương: Ca ngợi Chúa Cha.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (149)
Vào mỗi dịp lễ lớn, ông Phi-la-tô phải phóng thích cho họ một người tù. Nhưng tất cả mọi người đều la ó : “Giết nó đi, thả Ba-ra-ba cho chúng tôi !” Tên này đã bị tống ngục vì một vụ bạo động đã xảy ra trong thành, và vì tội giết người. Ông Phi-la-tô muốn thả Đức Giê-su, nên lại lên tiếng một lần nữa. Nhưng họ cứ một mực la lớn: “Đóng đinh ! Đóng đinh nó vào thập giá !” Lần thứ ba, ông Phi-la-tô nói với họ : “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác ? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.” Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh Người. Và tiếng la càng thêm dữ dội. Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giê-su thì ông trao nộp theo ý họ muốn.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.
Lạy Chúa Cha, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì khi Cha thương xót và thứ tha, chính là lúc Cha biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả, xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới Nước Trời là hạnh phúc Cha đã hứa ban, và chúng con đang hết lòng theo đuổi. (150) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu nhận đau khổ của Chúa Giê-su. Trong Đức Ki-tô, cả chúng con nữa chúng con đã được nghe lời chân lý là Tin Mừng cứu độ chúng con; vẫn trong Đức Ki-tô, một khi đã tin, chúng con được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng con, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. (151) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu nhận đau khổ của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(149)  Lc 23,17-25.
(150)  x. Lời Nguyện của Chúa Nhật 26 Thường Niên của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
(151) x. Ep 1,13-14.

 

III. MẦU NHIỆM THỨ BA, MÙA THƯƠNG: ĐỨC GIÊ-SU CHỊU ĐỘI MŨ GAI

BÀI 37:  Mầu nhiệm thứ ba, Mùa Thương: Ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45).

1/ (Lectio - Đọc) Chủ sự (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. (152)
Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói : “Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy !”
Toàn dân đáp lại : “Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi !”. Bấy giờ, tổng trấn Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: “Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái!” Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa.

  Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được tôn vinh Đức Giê-su, Người là Vua tình yêu. Làm chứng về Đức Giêsu Kitô là công việc phục vụ cao cả nhất mà Giáo Hội có thể trao tặng cho các dân tộc của thế giới, bởi vì việc đó đáp ứng với sự ước mong sâu xa của họ được gặp Đấng Tuyệt Đối, và nó cũng vén mở những chân lý và những giá trị bảo đảm sự phát triển toàn diện con người. (153) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chúng con xin Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội xin Thần Khí đến trên chúng con tràn đầy. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su ngự trị trên chúng con làm Vua tình yêu. Chúng con xin Thần Khí dạy chúng con biết tạ ơn trong mọi dịp và nhận ra những biến cố đó là Thánh Ý Chúa về chúng con trong Đức Ki-tô Giê-su. (154) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào sống trong tình yêu Giê-su ngự trị trên chúng con làm Vua tình yêu (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(152)  Mt 27,24-31.
(153) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 20.
(154) x. 1 Th 5,18.

 

BÀI 38 : Mầu nhiệm thứ ba, Mùa Thương: Ca ngợi Chúa Ki-tô.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô. (155)
  Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giê-su, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá. Lính điệu Đức Giê-su vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho Người một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. Rồi chúng bái chào Người: “Vạn tuế đức vua dân Do-thái!” Chúng lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy. Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn Người đi để đóng đinh vào thập giá.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.
  Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Máu của Chúa Ki-tô thanh tẩy lương tâm chúng con khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng con xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. (156)  Thánh Thể củng cố sự tháp nhập với Đức Ki-tô, một sự tháp nhập đã được thực hiện nhờ ân ban Thánh Thần trong Bí tích Thánh tẩy. (157) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Thánh Tâm thương xót của Người, xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí tràn đầy tâm trí chúng con. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su ngự trị trên chúng con làm Vua tình yêu. Chính Thần Khí đào tạo và củng cố tinh thần của chúng con, bằng cách làm cho chúng con nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô khiết tịnh, nghèo khó, vâng phục, và bằng cách thúc đẩy chúng con nhận lấy sứ mạng của Người làm của chúng con. (158) 

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào sống trong tình yêu Giê-su ngự trị trên chúng con làm Vua tình yêu (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(155)  Mc 15,15-20.
(156)  x.  Hr 9,14.
(157) x.  Thông điệp về Thánh Thể 13.
(158) x. Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến 19.

 

BÀI 39: Mầu nhiệm thứ ba, Mùa Thương: Ca ngợi Chúa Cha.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an. (159)
  Bấy giờ ông Phi-la-tô truyền đem Đức Giê-su đi và đánh đòn Người. Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ. Họ đến gần và nói: “Kính chào Vua dân Do-thái!”, rồi vả vào mặt Người. Ông Phi-la-tô lại ra ngoài và nói với người Do-thái: “Đây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy.” Vậy, Đức Giê-su bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Phi-la-tô nói với họ: “Đây là người!” Khi vừa thấy Đức Giê-su, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng : “Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá !” Ông Phi-la-tô bảo họ : “Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy.”
Người Do-thái đáp lại : “Chúng tôi có Lề Luật ; và chiếu theo Lề Luật, thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa.”
Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.
  Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mỗi người chúng con hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. (160) Chúng con ca ngợi Cha, vì theo ý muốn và lòng nhân ái của Cha, Cha đã tiền định cho chúng con làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để chúng con hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Cha ban tặng cho chúng con trong Thánh Tử yêu dấu. (161) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su ngự trị trên chúng con làm Vua tình yêu. Chúng con xin Thần Khí ban cho chúng con nhận biết rằng trước kia chúng con là những người ở xa, nhưng nay, trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, chúng con đã trở nên những người ở gần. Thật vậy, chính Người là bình an của chúng con: Người đã liên kết đôi bên, dân Do-thái và dân ngoại, thành một ; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. (162)  Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào sống trong tình yêu Giê-su ngự trị trên chúng con làm Vua tình yêu (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(159)  Ga 19,1-7.
(160) x. Lời Nguyện của Chúa Nhật 7 Thường Niên của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
(161) x. Ep 1,5-6.
(162)  x. Ep 2,13-14.

 

IV. MẦU NHIỆM THỨ BỐN, MÙA THƯƠNG: ĐỨC GIÊ-SU VÁC THÁNH GIÁ

BÀI 40: Mầu nhiệm thứ bốn, Mùa Thương: Ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45).

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. (163)
   Các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Ba-ra-ba mà giết Đức Giê-su. Tổng trấn hỏi họ : “Trong hai người này, các người muốn ta tha ai cho các người ?” Họ thưa : “Ba-ra-ba! Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp : Thế còn ông Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây ?” Mọi người đồng thanh : “Đóng đinh nó vào thập giá !” Tổng trấn lại nói: “Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?” Họ càng la to: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: “Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy!” Toàn dân đáp lại: “Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!” Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa.
  Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được theo Đức Giê-su khi Người dấn thân vác thập giá. Được chúc phúc với ơn đức tin, Giáo Hội, sau 2000 năm, tiếp tục ra đi gặp gỡ các dân tộc của thế giới, để chia sẻ cho họ Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô. Giáo Hội là một cộng đồng rực cháy sự hăng say truyền giáo, để làm cho Đức Giêsu được biết, yêu mến và đi theo. (164) 

            Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)

Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Mẹ mời gọi Thần Khí đến trên chúng con tràn đầy. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su dấn thân vác thánh giá. Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng con rằng chúng con là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô ; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng con sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. (165) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su dấn thân vác thánh giá (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(163)  Mt 27,20-26.
(164) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 19.
(165) x. Rm 8,16-17.

BÀI 41 : Mầu nhiệm thứ tư, Mùa Thương: Ca ngợi Chúa Ki-tô.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (166)
  Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su. Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: “Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm!” Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi!, và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?” Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với Người. Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa cho chúng con sống mầu nhiệm Tử Nạn của Người khi chúng con đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. (167) Chúng con cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người. (168) Khi chúng con được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng con được dìm vào trong cái chết của Người. (169) 
 Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Thánh Tâm nhân từ và yêu thương, chúng con xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào trong tình yêu Giê-su dấn thân vác thánh giá. Chúng con xin Thần Khí dạy chúng con biết rằng chúng con sẽ được kể là công chính, vì tin vào Đấng đã làm cho Đức Giê-su, Chúa chúng con, sống lại từ cõi chết ; Đức Giê-su chính là Đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng con và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng con được nên công chính. (170) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su dấn thân vác thánh giá (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(166)  Lc 23,26-34.
(167)  x. Gl 5,24.
(168) x. Pl 3,10.
(169) x. Rm 6,3.
(170) x. Rm 4,24-25.

BÀI 42 : Mầu nhiệm thứ tư, Mùa Thương: Ca ngợi Chúa Cha.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an. (171)
  Từ đó, ông Phi-la-tô tìm cách tha Người. Nhưng dân Do-thái kêu lên rằng : “Nếu ngài tha nó, ngài không phải là bạn của Xê-da. Ai xưng mình là vua, thì chống lại Xê-da.” Ông Phi-la-tô truyền dẫn Đức Giê-su ra ngoài. Ông đặt Người ngồi trên toà, ở nơi gọi là Nền Đá, tiếng Híp-ri là Gáp-ba-tha. Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông Phi-la-tô nói với người Do-thái: “Đây là vua các người!” Họ liền hô lớn: “Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá!” Ông Phi-la-tô nói với họ: “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?” Các thượng tế đáp: “Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xê-da.” Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giê-su đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-su thì ở giữa.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.
Lạy Chúa là Cha của chúng con, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được theo Đức Giê-su khi Người dấn thân vác thập giá. Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cậy thập giá, mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn. (172) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Chúng con xin Chúa Cha ban Thần Khí ngập tràn trên chúng con nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su dấn thân vác thánh giá. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Cha đã thi ân giáng phúc cho chúng con hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Ki-tô, Cha đã chọn chúng con trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, chúng con trở nên tinh tuyền thánh thiện. (173) Xin Thần Khí cho chúng con biết tìm lương thực của chúng con là thi hành ý muốn của Cha, và hoàn tất công trình của Người. (174)  Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su dấn thân vác thánh giá (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(171)  Ga 19,12-22.
(172)  x. Lời Nguyện của Lễ Thánh Tâm của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
(173) x. Ep 1,3-4.
(174) x. Ga 4,34.

V. MẦU NHIỆM THỨ NĂM, MÙA THƯƠNG: ĐỨC GIÊ-SU CHỊU CHẾT TRÊN CÂY THÁNH GIÁ

BÀI 43: Mầu nhiệm thứ năm, Mùa Thương: Ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45).

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. (175)
  Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng : “Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni”, nghĩa là “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ?” Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: “Hắn ta gọi ông Ê-li-a !” Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. Còn những người khác lại bảo : “Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn không !” Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ. Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa.
Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được toàn hiến với Đức Giê-su dưới chân thập giá. Mẹ Ma-ri-a là chứng nhân trung tín dưới chân thập giá. (176)  Mẹ Maria đứng dưới chân Thánh Giá khi Con Mẹ thở hơi cuối cùng; xin Mẹ ở với chúng con khi chúng con tìm cách nên một trong tinh thần và trong phục vụ với tất cả những ai đau khổ. (177) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Chúa Ki-tô, chúng con xin Mẹ Ma-ri-a cầu xin Thần Khí ngự đến trên chúng con. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su toàn hiến trên thánh giá. Xin Thần Khí dạy chúng con yêu mến và bắt chước Mẹ Maria một cách triệt để, theo ơn gọi Ki-tô Hữu của chúng con, và bù lại chúng con sẽ cảm nghiệm tình mẫu tử êm ái thật đặc biệt của Mẹ. Đức Trinh Nữ Ma-ri-a thông ban tình yêu để chúng con có thể hiến dâng cuộc sống cho Đức Ki-tô mỗi ngày, cộng tác với Người để cứu độ thế giới. Chính vì thế, lòng hiếu thảo với Đức Maria là nẻo đường ưu tiên giúp trung thành với tiếng gọi đã nhận và là một trợ giúp rất hữu hiệu để tiến tới trong việc đáp trả và sống sung mãn ơn gọi Ki-tô Hữu của chúng con. (178) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su toàn hiến trên thánh giá (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(175)  Mt 27,45-52.
(176) x. Huấn thị Những yếu tố cốt yếu trong giáo huấn của Giáo Hội về đời tu 53.
(177) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 51.
(178) x.  Tông Huấn Đời SốngThánh Hiến 28.

BÀI 44 : Mầu nhiệm thứ năm, Mùa Thương: Ca ngợi Chúa Ki-tô.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (179)
  Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !” Nhưng tên kia mắng nó : “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !” Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su : “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” Và Người nói với anh ta : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giê-su kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở. Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Người này đích thực là người công chính!”

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa dạy chúng con học tập Me Maria. Mẹ Maria là chứng nhân trung tín dưới chân thập giá. Chúng con cùng với Mẹ toàn hiến cho Chúa Cha trên thập giá của đời sống Ki-tô Hữu của chúng con. Đời sống Ki-tô Hữu của chúng con nhìn nhận Mẹ Maria là gương mẫu tuyệt vời cho việc toàn hiến cho Chúa Cha, kết hợp với Chúa Con và ngoan ngoãn nghe theo Chúa Thánh Thần. (178) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Thánh Tâm Thương Xót của Người, xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su toàn hiến trên thánh giá. Mẹ Maria hiện diện với con trong những lúc quyết liệt của cuộc đời công khai của Người. Chúng con xin Đức Trinh Nữ Maria là thầy dạy cho chúng con cách bước theo Đức Ki-tô vô điều kiện và chuyên cần phục vụ Người. (178) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su toàn hiến trên thánh giá (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

 (179)  Lc 23,39-47.

 

BÀI 45 : Mầu nhiệm thứ năm, Mùa Thương: Ca ngợi Chúa Cha.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an. (180)
  Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói : “Tôi khát!” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giê-su nói : “Thế là đã hoàn tất !” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.
Lạy Chúa Cha Hằng Sống, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được toàn hiến với Đức Giê-su dưới chân thập giá. Lạy Cha, xin lấy lòng từ bi nhìn đến đại gia đình nhân loại. Chính vì gia đình này mà  Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con không ngần ngại phó mình trong tay kẻ dữ và cam chịu khổ hình thập giá. (181) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Xin Chúa Cha đổ xuống trên chúng con tràn đầy Thần Khí nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu Giê-su toàn hiến trên thánh giá.
Lạy Chúa Cha, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì khi thời gian tới hồi viên mãn, Cha đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng con nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực chúng con là con cái, Cha đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng chúng con mà kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi !” (182) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu Giê-su toàn hiến trên thánh giá (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(180)  Ga 19,25-30.
(181)  x. Lời Nguyện của Thứ 6 Tuần Thánh của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
(182) x. Gl 4,4-6.

 

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back to top
Filters