Những Hình Ảnh Phần 1: Thánh Lễ Tiễn Đưa Nữ tu Tê-rê-xa Lê Thị Trinh Về Nhà Cha Trên Trời ngày 21 Tháng 03 Năm 2021.

26 Tháng Ba 2021

back to top
Filters