News Filters

SỨ ĐIỆP MỄ DU NGÀY 25-10-2020 BAN QUA MARIJA 

Chủ nhật, ngày 08 tháng mười một năm 2020

SỨ ĐIỆP MỄ DU NGÀY 25-10-2020 BAN QUA MARIJA 

Các con thân yêu ! Lúc này đây, Mẹ kêu gọi các con trở về với Thiên Chúa và với cầu nguyện.

Các con hãy cầu khẩn các Thánh trợ giúp, vì các Ngài là một tấm gương sáng và sự phù hộ cho các con. Stan rất mạnh thế và đang chiến đấu để lôi kéo thêm nhiều tâm hồn hơn nữa về với nó. Nó muốn chiến tranh và hận thù.

Chính vì thế mà Mẹ ở cùng các con trong thời gian lâu dài, để dẫn đưa các con đến con đường cứu độ, đến với Đấng Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

Hỡi các con bé nhỏ, hãy trở về với tình yêu dành cho Thiên Chúa và Người sẽ trở thành sức mạnh và nơi nương ẩn của các con.

Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

(Jn.PVB.TTrg dịch theo Medjugorje.hr)

 

back to top
Filters